medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Antall sendte mobilmeldinger

Oversikten nedenfor er hentet fra Nkoms årlige statistikk for ekommarkedet i Norge. Statistikken inneholder tall for abonnement, trafikk og omsetning i tele- og bredbåndssektoren. Oversiktene er basert på rapportering fra selskapene i bransjen.

Tabellen viser antall sendte mobilmeldinger fordelt på SMS, MMS og innholdstjenester (ringetoner, logoer, stemmegivning etc). Tallene omfatter både privat- og bedriftsmarkedet.

Antall sendte mobilmeldinger 1999 - 2021 (millioner meldinger)

Type melding
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
SMS---------515 

Type melding
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
SMS1 2412 1172 5413 1373 6494 6305 2255 7646 2906 529 
MMS---19719199115127108 
Innholdstjenester-80123271495375346344415384 

Type melding
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
SMS6 4256 4246 4336 0626 1246 2095 6545 3264 9514 629 
MMS109108131143173180182193200214 
Innholdstjenester3154144685286678571 7261 8222 3692 456 

Type melding
2020
2021
 
SMS4 3253 878 
MMS257265 
Innholdstjenester2 9143 547 

Kilder

Kilder