medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Bruk av TV/PC-spill en gjennomsnittsdag

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Fra 1995 blir undersøkelsene videreført under navnet Norsk mediebarometer.

Her finner du tall for til andel av befolkningen som har brukt TV- eller PC-spill en gjennomsnittsdag, i perioden 2005-2014. Tallene kan fordeles på kjønn, alder og utdanning. For nyere tall for bruk av spill: Se Bruk av digitale spill en gjennomsnittsdag.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Bruk av TV/PC-spill en gjennomsnittsdag 2005 - 2014 fordelt på alle (prosent)

Alle2005200620072008200920102011201220132014  
Alle (9-79 år)11131213161517162122 

Merk:

Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.