medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Internett-bruk en gjennomsnittsdag

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike massemedier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsen navnet Norsk mediebarometer. Fra 1995 ble også spørsmål om tilgang og bruk av IKT-utstyr tatt med.

Her finner du tall for bruk av Internett en gjennomsnittsdag. Du kan velge mellom data for hvor stor andel av befolkningen som har brukt Internett, eller for hvor mye tid som er brukt. Du kan også velge å få dataene fordelt på ulike bakgrunnsvariabler. Resultater fra undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

I tillegg finnes det to tabeller som viser hva Internett brukes til. Mediebruk på Internett omfatter bruk knyttet til medieinnhold og redaksjonelle tilbud. Annen bruk av Internett omfatter bruk knyttet til kommunikasjon, informasjonstilbud og ulike tjenester.

hent data

Andel som har brukt Internett en gjennomsnittsdag, fordelt på alle (prosent)

Alle2000200120022003200420052006200720082009  
Alle (9-79 år)27343542445560667173 

Alle2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)77808085888789909190 

Alle20202021  
Alle (9-79 år)9293 

Merk:

SSB har i 2020 gjort endringer i inndelingen av landsdeler og familiefaser.

Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.