medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Internett-bruk etter hyppighet og sted

Statistisk sentralbyrå begynte i 2003 gjennomføringen av den årlige undersøkelsen IKT i husholdningene. Formålet er å kartlegge tilgang til og bruk av IKT i norske husholdninger. Opplegget for undersøkelsen er utarbeidet gjennom internasjonalt samarbeid i regi av Eurostat og OECD. Data finnes både for husholdninger og personer og kan fordeles etter ulike bakgrunnsvariabler.

Data fra denne undersøkelsen er ikke oppdatert fordi vi venter på sammenlignbare tall for påfølgende år fra SSB.

Her finner du tall for personers bruk av Internett siste 3 måneder, etter hyppighet og sted. Tallene kan fordeles etter kjønn, alder, utdanning og arbeidssituasjon.

hent data

Internett-bruk siste 3 måneder etter hyppighet i 2003, fordelt på alle (prosent)

ÅrAlleHver
hverdag
Min. 1 gang
i uken
Min. 1 gang
i mnd.
< 1 gang
pr mnd.
Totalt siste
3 mnd.
 
2003Alle (16-74 år)38286275