medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Type Internett-abonnement blant personer

Statistisk sentralbyrå begynte i 2003 gjennomføringen av den årlige undersøkelsen IKT i husholdningene. Formålet er å kartlegge tilgang til og bruk av IKT i norske husholdninger. Opplegget for undersøkelsen er utarbeidet gjennom internasjonalt samarbeid i regi av Eurostat og OECD. Data finnes både for husholdninger og personer og kan fordeles etter ulike bakgrunnsvariabler.

Data fra denne undersøkelsen er ikke oppdatert fordi vi venter på sammenlignbare tall for påfølgende år fra SSB.

Her finner du tall for type oppkopling og Internett-abonnement blant personer. Tallene gir informasjon om fordelinger av fast eller oppringt oppkobling til Internett og typer abonnement innenfor disse kategoriene. Tallene kan i tillegg fordeles etter kjønn, alder, utdanning og arbeidssituasjon.

hent data

Andel personer etter type oppkobling til Internett 2003 , fordelt på alle (prosent)

ÅrAlleOppringtFast
oppkobling
Vet
ikke
Har ikke
tilgang
 
2003Alle (16-74 år)2542132