medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Tilgang til IKT blant personer

Statistisk sentralbyrå begynte i 2003 gjennomføringen av den årlige undersøkelsen IKT i husholdningene. Formålet er å kartlegge tilgang til og bruk av IKT i norske husholdninger. Opplegget for undersøkelsen er utarbeidet gjennom internasjonalt samarbeid i regi av Eurostat og OECD. Data finnes både for husholdninger og personer og kan fordeles etter ulike bakgrunnsvariabler.

Data fra denne undersøkelsen er ikke oppdatert fordi vi venter på sammenlignbare tall for påfølgende år fra SSB.

Her finner du tall for tilgang til ulike typer informasjons- og kommunikasjonsteknologi blant personer. Tallene kan fordeles etter kjønn, alder, utdanning og arbeidssituasjon.

hent data

Andel personer med tilgang til IKT-utstyr hjemme 2003, fordelt på alle (prosent)

ÅrAlleMobil-
telefon
Mobiltelefon
m/Internett
PCHånd-
holdt PC
InternettDVD-
spiller
Bil med
trafikknaviga-
sjonssystem
TVDigitale
sendinger
Parabol-
antenne
Kabel-TV  
2003Alle (16-74 år)963478136852297422944