medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Internett-bruk etter formål

Statistisk sentralbyrå begynte i 2003 gjennomføringen av den årlige undersøkelsen IKT i husholdningene. Formålet er å kartlegge tilgang til og bruk av IKT i norske husholdninger. Opplegget for undersøkelsen er utarbeidet gjennom internasjonalt samarbeid i regi av Eurostat og OECD. Data finnes både for husholdninger og personer og kan fordeles etter ulike bakgrunnsvariabler.

Data fra denne undersøkelsen er ikke oppdatert fordi vi venter på sammenlignbare tall for påfølgende år fra SSB.

Her finner du tall for Internett-bruk etter formål, blant personer som har brukt Internett siste 3 måneder. Tallene kan fordeles etter kjønn, alder, utdanning og arbeidssituasjon.

hent data

Internett-bruk etter formål siste 3 måneder i 2003 , fordelt på alle (prosent brukere)

ÅrAlleKommunikasjonInformasjonssøk/
on-line tjenester
Kjøp, salg og
banktjenester
Kontakt m. off.
myndigheter
Kurs/
utdanning
 
2003Alle (16-74 år)879472587  

Merk:

Fordelinger blant de som har brukt Internett siste 3 måneder.