medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Type Internett-abonnement i husholdningene

Statistisk sentralbyrå begynte i 2003 gjennomføringen av den årlige undersøkelsen IKT i husholdningene. Formålet er å kartlegge tilgang til og bruk av IKT i norske husholdninger. Opplegget for undersøkelsen er utarbeidet gjennom internasjonalt samarbeid i regi av Eurostat og OECD. Data finnes både for husholdninger og personer og kan fordeles etter ulike bakgrunnsvariabler.

Data fra denne undersøkelsen er ikke oppdatert fordi vi venter på sammenlignbare tall for påfølgende år fra SSB.

Her finner du tall for type oppkopling og Internett-abonnement i husholdningene. Tallene gir informasjon om husholdningene har fast eller oppringt oppkobling til Internett og hvilken type abonnement de har innenfor disse kategoriene. Tallene kan i tillegg fordeles etter familietype og husholdningsinntekt.

hent data

Andel husholdninger etter type oppkobling til Internett 2003 , fordelt på alle (prosent)

ÅrAlleOppringtFast
oppkobling
Vet
ikke
Har ikke
tilgang
 
2003Husholdninger i alt3322045