medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Seertall per uke

Undersøkelsen Norsk TV-meterpanel har som formål å gi en kontinuerlig og representativ beskrivelse av all fjernsynsseing og bruk av TV i private norske hjem. Seermålingene foregår elektronisk via et såkalt TV-meter som er installert hos husstandene som er med i utvalget for undersøkelsen. Oppdragsgiverne for undersøkelsen er ulike TV-selskaper som opererer på det norske markedet.

I årene 1992-1999 ble undersøkelsen gjennomført av MMI (nå Ipsos MMI). Fra og med januar 2000 har Kantar overtatt ansvaret for undersøkelsen.

medienorge kan her presentere gjennomsnittstall for uke i form av:

  • markedsandeler - for døgn og perioder av døgnet
  • rating - for døgn og perioder av døgnet
  • dekning (oppslutning) - døgn
  • seertid - døgn

For markedsandeler beregnes kanalenes andeler ut fra samlet seertid for hele uken, mens det for dekning gis et gjennomsnitt basert på dekningen for hver enkelt dag i den aktuelle uken. Seerdataene kan fås for ulike undersøkelsesunivers ut fra rekkevidden for de forskjellige TV-kanalene. Tallene viser gjennomsnitt for personer.

hent data

Markedsandeler døgn for uker 3. kvartal 2009. Univers: hele landet.

UkeTidsromNRK1NRK2TV 2TVNTV3Andre  
27Døgn 28,8 4,0 19,3 8,3 7,1 32,5  
28Døgn 27,0 4,1 22,6 7,4 6,9 32,0  
29Døgn 27,6 3,6 23,5 7,2 6,4 31,8  
30Døgn 26,3 3,8 26,5 7,0 7,0 29,4  
31Døgn 30,3 3,2 17,9 7,3 7,5 33,8  
32Døgn 27,9 3,1 19,2 8,0 7,6 34,2  
33Døgn 31,2 3,1 19,2 8,2 7,2 31,1  
34Døgn 33,9 4,4 17,6 8,3 6,3 29,4  
35Døgn 29,7 3,6 19,7 8,5 6,7 31,9  
36Døgn 25,7 3,7 20,1 10,7 7,5 32,3  
37Døgn 26,9 4,0 23,9 9,2 6,7 29,3  
38Døgn 32,8 3,1 21,9 8,6 6,5 27,2  
39Døgn 30,4 3,5 23,9 8,9 6,8 26,5  

Merk:

Fra og med 1.1.2008 registrerer Kantar TNS også tidsforskjøvet seing - dvs at opptak av TV-program som sees innen 7 dager er inkludert i seertallene.

Da Kantar TNS overtok målingene i 2000 ble flere sider ved målingen endret: Størrelsen på utvalget ble doblet, små skjermer og reise-TV-er ble inkludert og det ble nye regler for hvem som skulle regnes som seere. Disse endringene ga klare utslag i økt seertid - spesielt for yngre aldersgrupper. Tall før og etter 2000 kan derfor ikke sammenlignes direkte.

Den 1.4. 1996 endret MMI beregningsmåten for markedsandeler. Tall fra og med 2. kvartal 1996 er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere perioder. Samtidig endret MMI også tidsperiodene døgnet deles inn i, slik at disse vil være andre enn for tidligere perioder.

Fram til 1999 kunne man få oppgitt gjennomsnittlig seertid for både hele befolkningen og avgrenset til de som faktisk hadde sett fjernsyn. Fra og med år 2000 oppgis kun seertid for totalutvalget.

Kilder

Kilder

Metode

Seertall per uke