medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Radioundersøkelsen - lytting hverdager

Fra og med 2006 gir Radioundersøkelsen bare fylkesvise tall for radiolytting på hverdager. Disse lyttertallene vil derfor ikke lenger bli oppdatert. Dette har sammenheng med at hovedfokuset for måling av radiolytting nå ligger på den eletroniske lyttermålingen PPM-undersøkelsen. Tall fra Radioundersøkelsen for lytting alle dager finner du i Radioundersøkelsen - lytting alle ukedager.

NRK har i en årrekke samlet inn opplysninger om befolkningens lytter- og seervaner. I 1991 inngikk NRK et samarbeid med Nærradioforbundet og satte igang mer omfattende undersøkelser av lyttervaner knyttet til radio. Datainnsamlingen ble foretatt av Synovate MMI. Fra 1995 overtok Kantar ansvaret for gjennomføringen av undersøkelsene og P4 og Radio 1 kom med i samarbeidet.

medienorge kan her presentere lyttertall for hverdager fra 1992 til 2005. 1992 var det første året Radioundersøkelsen ble foretatt i full skala. Fra 1994 av kan tallene brytes ned på ulike bakgrunnsvariabler, mens det før dette bare finnes tall for hele utvalget. Du finner her gjennomsnittstall for hverdager. Du kan velge mellom ulike år, bakgrunnsvariabler og typer informasjon.

hent data

markedsandel hverdager fordelt på alle (prosent minutter)

År
Alle
NRK P1
NRK P2
NRK P3
NRK
Distrikt
NRK
totalt
P4
Kanal
24
Lokal-
radio
Annen
radio
 
20059+ år49572860234111  

Kilder