medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Radioundersøkelsen - lytting alle ukedager

Radioundersøkelsen er en telefonbasert intervjuundersøkelse som tidligere var kilden for norske radiokanalers offisielle lyttertall, en rolle som i dag er overatt av den elektroniske målingen PPM-undersøkelsen. Radioundersøkelsen vokste fram av NRKs mangeårige lytter- og seerundersøkelser. I 1991 inngikk NRK et samarbeid med Lokalradioforbundet og satte igang mer omfattende undersøkelser av radiolytting. Datainnsamlingen ble foretatt av Synovate MMI. Fra 1995 kom P4 og Radio 1 med i samarbeidet og Kantar overtok ansvaret for gjennomføringen. Undersøkelsen er i dag primært brukt som kilde for lyttertall for lokalradio og NRKs distriktssendinger.

medienorge kan her presentere tall fra 1992 og til i dag. 1992 var det første året Radioundersøkelsen ble gjennomført i full skala. Fra 1994 av kan tallene brytes ned på ulike bakgrunnsvariabler, mens det for årene før bare finnes tall for hele utvalget. Tallene er gjennomsnittstall for alle ukedager. Du kan velge mellom ulike år, bakgrunnsvariabler og typer informasjon.

hent data

Markedsandel alle ukedager, fordelt på alle (prosent minutter)

År
Alle
NRK P1
NRK P2
NRK P3
NRK
Distrikt
NRK
totalt
P4
Radio
Norge
Lokal-
radio
Annen
radio
 
20089+ år5067226320791  

Merk:

Fra og med 2006 ble antall intervjuer redusert fra 60 000 til 30 000. Samtidig ble aldersutvalget endret fra 9 år pluss til 12 år pluss.

Lyttetiden i undersøkelsen er sannsynligvis høyere enn reelt. Dette har sammenheng med metoden som brukes for å fordele lyttetid (og dermed markedsandeler) mellom kanalene. Fordi tiden måles og fordeles i intervaller (5 minutter og 15 minutter) blir den sammenlagte tiden for høy. En annen årsak kan være være svakheten ved undersøkelser som baserer seg på lytternes hukommelse. PPM-undersøkelsen, som nå brukes som kilde for kanalenes offisielle lyttertall, kommer ut med langt lavere lyttetid til tross for at den trolig fanger opp større deler av radiolyttingen.

P3 og P4 startet sine sendinger i september 1993. Oppgitt oppslutning og markedsandeler for dette året er gjennomsnitt for hele 1993. Oppslutning for kanalene avgrenset til perioden etter oppstart var: P3 10 %, P4 13 %. Markedsandeler: P3 10 %, P4 19 %.

For 1992 finnes det ikke tall for lyttetid blant lytterne, bare for hele utvalget - dvs. blant alle.

Kilder