medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Tid siden siste besøk på folkebibliotek

Statistisk sentralbyrå har gjennomført undersøkelser av kulturbruk med noen års mellomrom siden 1991. Undersøkelsene er finansiert av Kulturdepartementet og Norsk kulturråd. Formålet er å kartlegge bruk av ulike kulturtilbud i Norge.

Her finner du svarfordelinger for hvor lenge det er siden siste besøk på folkebibliotek. Du kan velge ulike tidsperioder og bakgrunnsvariabler i menyen til høyre. Hvis ingen variabel er valgt, får du automatisk oversikt over alle tidsperioder. For 1991 og 1994 finnes bare data for hele befolkningen (alle).

NB: I noen tilfeller har det her vært brukt feil tidsperioder fram til 2021-data ble lagt ut. I oversikten for "alle (9-79 år)" har data for periodene 3 måneder og 6 måneder vært oppgitt som 2 måneder og 3 måneder.

hent data

Tid siden siste besøk på folkebibliotek: Alle perioder (andel av befolkning)

År Alle Siste
uke
Siste
måned
Siste 3
måneder
Siste 6
måneder
Siste 12
måneder
Siste
2 år
Mer enn
2 år
Aldri  
1991 Alle (9-79 år) 14 24 38 44 49 - - -  
1994 Alle (9-79 år) 12 25 38 47 51 65 95 5  
1997 Alle (9-79 år) 11 24 38 47 52 66 94 6  
2000 Alle (9-79 år) 11 24 39 48 52 67 95 5  
2004 Alle (9-79 år) 13 27 40 49 54 68 96 4  
2008 Alle (9-79 år) 10 22 35 44 51 65 97 3  
2012 Alle (9-79 år) 9 21 34 43 49 64 97 3  
2016 Alle (9-79 år) 10 20 32 40 46 62 96 4  
2021 Alle (9-79 år) 6 14 22 28 36 50 91 9  

Merk:

Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.