medienorge

Bruk av folkebibliotek

Statistisk sentralbyrå har gjennomført undersøkelser av kulturbruk med jevne mellomrom siden 1991. Undersøkelsene er finansiert av Kulturdepartementet og Norsk kulturråd. Formålet er å kartlegge bruk av ulike kulturtilbud i Norge.

Her finner du tall for befolkningens bruk av folkebibliotek siste 12 måneder. I menyen til høyre kan du velge å få tallene  fordelt på ulike bakgrunnsvariabler. Der kan du også velge mellom tall for andel av befolkningen som har brukt folkebibliotek eller antall besøk.

Bruk av folkebibliotek siste 12 måneder:

  • Prosentandel som har brukt folkebibliotek
  • Gjennomsnittlig antall besøk
hent data

Andel som har brukt folkebibliotek siste 12 måneder, fordelt på alle (prosent)

Alle19911994199720002004200820122016  
Alle (9-79 år)4951525254514946 
Alle2021  
Alle (9-79 år)37 

Merk:

Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.