medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Bruk av folkebibliotek

Statistisk sentralbyrå har gjennomført undersøkelser av kulturbruk med jevne mellomrom siden 1991. Undersøkelsene er finansiert av Kulturdepartementet og Norsk kulturråd. Formålet er å kartlegge bruk av ulike kulturtilbud i Norge.

Her finner du tall for befolkningens bruk av folkebibliotek siste 12 måneder. I menyen til høyre kan du velge å få tallene  fordelt på ulike bakgrunnsvariabler. Der kan du også velge mellom tall for andel av befolkningen som har brukt folkebibliotek eller antall besøk.

Bruk av folkebibliotek siste 12 måneder:

  • Prosentandel som har brukt folkebibliotek
  • Gjennomsnittlig antall besøk
hent data

Andel som har brukt folkebibliotek siste 12 måneder, fordelt på alle (prosent)

Alle19911994199720002004200820122016  
Alle (9-79 år)4951525254514946 
Alle2021  
Alle (9-79 år)37 

Merk:

Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.