medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Boklesing en gjennomsnittsdag

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike massemedier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

Her finner du tall knyttet til lesing av trykte bøker en gjennomsnittsdag. I menyen til høyre kan du velge mellom tall for andel av befolkningen som har lest bok, eller informasjon om hvor mye tid som er brukt på boklesing. Du kan også velge å få boklesing fordelt på ulike bakgrunnsvariabler, som kjønn, alder, utdanning osv.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

 

hent data

Andel som har lest bok en gjennomsnittsdag, fordelt på alle (prosent)

Alle1990199119921993199419951996199719981999  
Alle (9-79 år)-2421-181919171819 
Alle2000200120022003200420052006200720082009  
Alle (9-79 år)20222323232524232327 
Alle2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)24272525252325252425 
Alle20202021  
Alle (9-79 år)2321 

Merk:

SSB har i 2020 gjort endringer i inndeling av landsdeler og familiefase.

Lesertallene i 2012, 2013 og 2014 er endret i januar 2017 som følge av korrigeringer hos SSB.

Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.

Bøker brukt i forbindelse med arbeid eller utdanning regnes ikke med, heller ikke høytlesing for barn. Fra og med 2010 er det spesifisert at lesing av e-bok ikke skal regnes med.