medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Andel av befolkning som har TV hjemme

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

Her finner du tall knyttet til andel av befolkningen som har TV hjemme. Fra og med 2010 kan du bruke menyen til høyre for å få tallene fordelt på en rekke bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Andel av befolkning som har TV 1991 - 2021 (prosent)

Alle 
1990199119921993199419951996199719981999  
Alle (9-79 år)-9898-989897979898 
Alle 
2000200120022003200420052006200720082009  
Alle (9-79 år)98989898989898989898 
Alle 
2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)98969796969695949493 
Alle 
20202021  
Alle (9-79 år)9694 

Merk:

SSB har i 2020 gjort endringer i inndelingen av landsdeler.

Fordelinger på utdanning og yrke gjelder aldersgruppen 16-79 år.