medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Lesing av tidsskrift en gjennomsnittsdag

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike massemedier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall knyttet til lesing av tidsskrift, foreningsblad og lignende på papir en gjennomsnittsdag. Du kan velge mellom data for hvor stor andel av befolkningen som har lest tidsskrift, eller for hvor mye tid som er brukt på slik lesing. Du kan også velge å få dataene fordelt på ulike bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Andel som har lest fagtidsskrift en gjennomsnittsdag , fordelt på alle (prosent)

Alle1990199119921993199419951996199719981999  
Alle (9-79 år)-1814-161616151415 
Alle2000200120022003200420052006200720082009  
Alle (9-79 år)14131413121111111412 
Alle2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)131299988667 
Alle20202021  
Alle (9-79 år)55 

Merk:

I 2020 har SSB gjort endringer i inndelingen av landsdeler og familiefaser.

Resultatene omfatter kun lesing av tidsskrift på papir.

Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.