medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Tilgang og bruk

For flere av tabellene finnes det opplysninger om metoden som er brukt for å samle inn data. Dette kan man lese om ved å klikke metodeikonet nederst på de respektive tabellsidene. Viktig: Ved all bruk av data fra denne databasen må både originalkildene og Medienorge oppgis som kilder.

Kantar TNS
Avis
Statistisk sentralbyrå - Norsk mediebarometer
Kantar TNS - Forbruker & Media
Avisåret (årlig rapport)
Medienorge
Fagpresse
Statistisk sentralbyrå - Norsk mediebarometer
Ukepresse
Statistisk sentralbyrå - Norsk mediebarometer
Kantar TNS - Magasinundersøkelsen
Magasin- og UkepresseForeningen/MBL
Bøker
Statistisk sentralbyrå - Norsk mediebarometer
Den norske Bokhandlerforening
Nasjonalbiblioteket/ABM-utvikling
Radio
Statistisk sentralbyrå - Norsk mediebarometer
Nielsen Media Research
Kantar TNSs PPM-undersøkelse
NRK Forskning/Kantar TNS
Musikkmedier
Statistisk sentralbyrå - Norsk mediebarometer
TV
Statistisk sentralbyrå - Norsk mediebarometer
Kantar TNS - Norsk TV-meterpanel
Film
Statistisk sentralbyrå - Norsk mediebarometer
FILM & KINO
Video
Statistisk sentralbyrå - Norsk mediebarometer
FILM & KINO
Statens bibliotektilsyn
IKT
Statistisk sentralbyrå - Norsk mediebarometer
Statistisk sentralbyrå - IKT i husholdningene
Kantar TNS - Interbuss
Kantar TNS - Forbruker & Media
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)