medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Netto reklameomsetning i norske medier

Statistikk over netto reklameomsetning i norske medier er hentet fra svenske IRM - Institutet för reklam- och mediestatistik - et uavhengig og selvfinanisert institutt som har kartlagt det svenske reklamemarkedet siden 1984. Siden 2005 har IRM også utarbeidet omfattende reklamestatistikk for Norge.

Statistikken bygger på innrapportering fra medieaktørene og viser annonsørenes faktiske reklameinvesteringer i ulike medier, etter at rabatter er trukket fra - såkalte nettotall. Tall for Internett leveres av INMA - Interesseorganisasjonen for interaktiv markedsføring - i samarbeid med MBL Nettforum. Internett inkluderer merkevareannonser hos nettaviser og andre nettsteder, rubrikkannonser, søkerordannonsering, nettkataloger, nett-TV (fra 2013) og sosiale medier (fra 2015). Tall for søkeordannonsering er estimert. Merkevareannonsering på mobile plattformer er tatt med under Internett fra 2012. Detaljerte fordelinger for de ulike kategoriene under Internett finnes i IRMs rapporter.

Tall for 2005-2022 ble revidert i 2023, noe som resulterte i mindre endringer.

IRM publiserer kvartalsvise og årlige rapporter om det norske og nordiske reklamemarkedet. Mer informasjon finner du på IRMs nettsider.

hent dataNetto reklameomsetning i norske medier 2005 - 2022, løpende priser (mill NOK)

Løpende priser
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Papiravis totalt-----6 4226 8447 7177 4786 219 
- dagspresse-----5 9026 2717 0816 8015 614 
- innstikk-----388423465501460 
- gratisaviser-----132150171176145 
Ukepresse/magasiner-----626633649644508 
Fagpresse-----514541567592539 
Trykte kataloger-----1 2381 127871716571 
Direktereklame-----2 7352 6202 6192 5722 293 
TV-----2 6482 9123 0493 1622 793 
Radio-----519508585603541 
Kino-----111112127143115 
Internett-----1 6352 3463 3013 7043 705 
Utendørs-----424427494532481 
Totalt-----16 87318 06919 97820 14417 765 
Løpende priser
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
Papiravis totalt6 4646 4776 0535 6464 7303 9783 2802 8262 5782 273 
- dagspresse5 8545 8735 4244 9374 1393 4732 8482 4732 2211 949 
- innstikk471464512509403365309246259248 
- gratisaviser1391401172001881401231079876 
Ukepresse/magasiner547585547486400326280227188153 
Fagpresse559505499482442422385370350334 
Trykte kataloger3381981187454412812-- 
Direktereklame2 2632 4402 3292 0992 0721 9411 8631 7021 4711 328 
TV3 0703 3943 6703 8293 8073 8653 9393 9493 7893 612 
Radio606642685684729742715687618550 
Kino139147156147130138160173204216 
Internett4 1434 6125 0996 0156 6767 5697 9229 20910 64811 806 
Utendørs506567585594557589641738724778 
Totalt18 63619 56719 74120 05619 59719 61219 21319 89120 56921 050 
Løpende priser
2020
2021
2022
 
Papiravis totalt1 7111 7261 473 
- dagspresse1 4311 4801 330 
- innstikk233201143 
- gratisaviser4745- 
Ukepresse/magasiner122120105 
Fagpresse300310310 
Direktereklame996960925 
TV3 3303 5293 550 
Radio506610641 
Kino93120202 
Internett12 27415 61717 026 
Utendørs502623867 
Totalt19 83523 61525 098 

Merk:

Faste priser er basert på 2005-verdi.

Tall for fagpresse gjelder trykt fagpresse.

Omsetning for nettaviser er rapportert under Internett.

Estimater for reklameomsetning i sosiale medier er inkludert fra og med 2015.

Datagrunnlaget for beregning av omsetning for radio og gratisaviser er i 2014 og 2015 utvidet i forhold til tidligere år. Tall før og etter 2014 er derfor ikke direkte sammenlignbare.

Datagrunnlaget for gratisaviser ble utvidet i 2013.

IRMs kategorier er noe omarbeidet av medienorge for å lette sammenligningen mellom reklamekanalene.

Kilder

  • IRM (bearbeidet)