medienorge

Her finner du omtale av aktuelle publikasjoner fra medienorge. Oversikten omfatter både publikasjoner som medienorge har utgitt selv og utgivelser fra vår samarbeidspartner Nordicom. Nordicom dokumenterer medieutviklingen i Norden blant annet gjennom rapportserien Nordic Media Trends. Rapportene utarbeides ved hjelp av bidrag fra partnere i de ulike nordiske landene. medienorge står for det norske delen av informasjonen.