medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

 

Metodebeskrivelse for PPM - lyttertall for NRK, P4 og Bauer totalt

I Norge har det vært målt lytting for rikskanaler og lokalradioer med Personal People Meters (PPM) siden 2007. Undersøkelsen avløste Radioundersøkelsen som grunnlag for radiokanalenes offisielle lyttertall. I 2019 overtok Nielsen den offisielle radiomålingen etter Kantar TNS. Tidligere har alle rikskanaler samt et varierende antall lokalradioer blitt målt, men per i dag måles kun de riksdekkende kanalene som sendes på DAB.

Mens Radioundersøkelsen hentet inn lytterdata via intervju, er PPM en elektronisk, passiv måling som måler eksponering for radio, dvs. om man hjemme eller ute er i hørbar nærhet av et radiosignal, uavhengig av kilden til radiosignalet. Bare signaler fra kanaler som deltar i undersøkelsen blir fanget opp, slik at lytting på andre kanaler ikke inngår i datagrunnlaget. Den totale lyttingen vil dermed variere med hvilke kanaler som er inkludert i målingene.

Utvalget er fra 2019 på rundt 2000 personer. Deltakerne i panelet bærer et såkalt personlig meter eller PPM (Portable People Meter). PPM-en registrerer fortløpende eksponering for radiolyd. Lyden som registreres, er et ikke-hørbart signal som er lagt inn for hver av radiokanalene som er med i undersøkelsen. Ved hjelp av bluetooth-teknologi og en hjemmeindikator som plugges i stikkontakter i hjemmet, kan Nielsen måle hvorvidt lyttingen skjer i eller utenfor hjemmet. Lytting via hodetelefoner registreres ved bruk av et spesialadapter som kobles mellom PPM-enheten og deltakernes hodetelefoner. PPM-systemet rapporterer også tidsforskjøvet lytting opptil 7 dager. Det gjør de ved å sammenligne tidspunktet for lytting på PPM-måleren med det kodede tidsstempelet som er en del av radiosendingenes vannmerke. Også lytting til selskapenes podkaster blir registrert hvis lyttingen skjer innen 7 dager fra programmet ble sendt.

I tillegg til selve PPM-undersøkelsen registrerer Nielsen også all radiolytting via datamaskin, telefon og nettbrett i en egen programvare. Denne målingen skjer automatisk via en app deltakeren laster ned på sine enheter. Her kan mer detaljerte forhold rundt digital lytting kartlegges. Disse dataene rapporteres kun til radioselskapene.

Radiolytting måles i befolkningen 10 år+, mens PPM før 2019 ble rapportert fra 12 år+. Lyttertallene rapporteres daglig. Rundt 20 prosent av panelet byttes ut hvert år. For mer utfyllende informasjon om Nielsens målinger, samt oppdaterte lyttertall og grafer, trykk her.

Dekning = andel av befolkning som har lyttet på radio minst 1 minutt en gjennomsnittsdag
Markedsandel = kanalenes andel av lyttetiden
Lyttetid = gjennomsnittlig daglig lyttetid fordelt på hele befolkningen

Lyttertallene i PPM-undersøkelsen skiller seg fra intervjubaserte undersøkelser der deltakere må huske egen lytting. Hovedforskjellen mellom undersøkelsene er at PPM også måler passiv lytting, mens intervjubaserte undersøkelser kartlegger aktiv lytting. PPM får også kun med lytting på kanaler som deltar i målingen, men etter som alle de store radiokanalene deltar, får PPM likevel med seg hoveddelen av radiolyttingen.