medienorge

Metodebeskrivelse for PPM - radiokanalenes lyttertall per år

PPM-undersøkelsen har siden uke 17 i 2007 levert de offisielle lyttertallene for rikskanalene og lokalradioer i ulike annonsesamkjøringer i Norge. Alle rikskanaler, samt et varierende antall lokalradioer blir målt. Undersøkelsen avløste Radioundersøkelsen som grunnlag for radiokanalenes offisielle lyttertall.

Mens Radioundersøkelsen hentet inn lytterdata via intervju, er PPM en elektronisk, passiv måling som måler eksponering for radio, dvs. om man hjemme elle ute er i hørbar nærhet av et radiosignal. Bare signaler fra kanaler som deltar i undersøkelsen blir fanget opp, slik at lytting på andre kanaler ikke inngår i datagrunnlaget. Den totale lyttingen vil dermed variere med hvilke radioaktører som deltar i målingene.

Utvalget for undersøkelsen er gradvis økt fra 500 personer i startfasen, til 1000 i løpet av 2011. Deltakerne i panelet bærer et såkalt personlig meter eller PPM (Portable People Meter). PPM-en ser ut som en liten personsøker, og registrerer fortløpende eksponering for radiolyd. Lyden som registreres, er et ikke-hørbart signal som er lagt inn for hver av radiokanalene som er med i undersøkelsen.

Radiolytting måles i befolkningen 12 år +. Hver kveld setter medlemmene av panelet PPM-en i en dockingstasjon og dagens lyttertall sendes over til Kantar TNS. Radiodata rapporteres daglig, men for å få med personer som har vært på reise og lignende, rapporteres data med etterslep på en uke.

Dekning = andel av befolkning som har lyttet på radio minst 1 minutt en gjennomsnittsdag
Markedsandel = kanalenes andel av lyttetiden
Lyttetid = gjennomsnittlig daglig lyttetid fordelt på hele befolkningen

Det blir fremdels samlet inn og rapportert radiodata også i den tidligere Radioundersøkelsen, med 30.000 telefonintervju årlig knyttet til Kantar TNS' sin undersøkelse Forbruker & Media. Disse dataene bygger på erindring av mediebruk i går. Man skal altså huske når man hørte på radio, hvilken kanal og hvor lenge. Radioundersøkelsen gir de offisielle tallene for lokalradioene og NRKs Distriktssendinger.

Lyttertallene i PPM-undersøkelsen og Radioundersøkelsen gir ulike resultater, spesielt når det gjelder lyttetid. Hovedforskjellen mellom undersøkelsene er at PPM måler passiv lytting, mens Radioundersøkelsen kartlegger aktiv lytting. Videre at Radioundersøkelsen også måler total radiolytting, ut over de kanalene som måles spesifikt, mens PPM kun får med lytting på kanaler som deltar i målingen. PPM vil likevel få med seg det aller meste av radiolyttingen, siden alle de store kanalene deltar.