medienorge

Metodebeskrivelse for Reklameomsetning via mediebyråer

Mediebyråforeningen - og tidligere Mediebyråenes Interesseorganisasjon (MIO) - utarbeider statistikk over reklameomsetning basert på nettotall, dvs. tall som tar utgangspunkt i reell omsetning etter at alle rabatter er trukket fra (men før provisjon til annonsør og MVA).

Tallene omfatter bare den reklameomsetningen som går via de store mediebyråene. Dette vil i hovedsak si: riks- og regionaldekkende merkevareannonsering, kjedeannonsering, samt kunngjøringer fra stat og kommune. I noen grad dekkes også profesjonell rubrikkannonsering som for eksempel stilling ledig, næringseiendom etc.

Tallene omfatter ikke private rubrikkannonser eller annonser som plasseres direkte hos mediene. Dermed utelates store deler av annonseringen i for eksempel lokalaviser. I 2012 utgjorde omsetningen via mediebyråene litt under halvparten av det totale reklamemarkedet, basert på tall fra IRM. Det varierer også sterkt hvor mye av de ulike medienes reklameomsetning som går via et mediebyrå. Mens mediebyråene står for ca. 11 prosent av fagpressens annonseomsetning og 26 prosent av dagpressens, går 94 prosent av TV-kanalenes reklameomsetning via et byrå.

Dagspresse omfatter her papiraviser med innstikk. Nettavisenes omsetning blir rapportert under Internett.

Du kan lese mer om ulike metoder for beregning av medienes reklameomsetning i medienorges nyhetsbrev "Medieøkonomi - tall og kilder".