medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

 

Norske pekere

Her finner du pekere til nettsider i Norge som tilbyr ulike typer faktainformasjon om medier og medieutvikling. Du finner også nettadresser til medieselskaper og bransjeorganisasjoner og til forskningsinstitutter og myndigheter som er viktige kilder for mediestatistikk.

Allmenn mediestatistikk
 • Institutet för Reklam- & Mediestatistik (IRM)
  IRM er et uavhengig og selvfinansiert institutt hvis formål er å kontinuerlig undersøke og kartlegge det norske og svenske reklame- og mediemarkedet.
 • Ipsos MMI
  (tidl. Synovate) gjennomfører flere typer medieundersøkelser, bl.a. lesertall for ukeblader.
 • Kantar
  gjennomfører ulike mediebruksundersøkelser og publiserer en del av resultatene på Internett.
 • Konkurransetilsynet
  håndhever konkurranseloven og kan gripe inn mot oppkjøp og fusjoner som begrenser konkurransen vesentlig.
 • Medietilsynet
  er et statlig organ som bl.a. har informasjon om eierskap i mediene.
 • Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
  yter tjenester til studenter og forskere når det gjelder innsamling av og tilgang til data.
 • Opinion
  gjennomfører meningsmålinger og ulike typer kvantitative undersøkelser, også på medieområdet.
 • Statistisk sentralbyrå
  gjennomfører bl.a. Norsk mediebarometer som er en årlig undersøkelse av den norske befolkningens medievaner.
Forskning/Utdanning
Avis
 • Amedia
  er det selskapet som eier desidert flest aviser i Norge. Amedia er det nye navnet på A-pressen etter oppkjøpet av Edda Media i 2012.
 • Aviskatalogen
  Nettside med informasjon om bl.a. aviser og opplag i ulike regioner, fylker, kommuner m.m.
 • Forsidene.no
  gir en oppdatert oversikt over alle norske avisforsider. Hver forside lenker til kjøp og avisens nettside mm.
 • Landslaget for lokalaviser (LLA)
  er en bransjeorganisasjon for lokalaviser. På nettsidene finner du bl.a. informasjon om medlemsavisene samt en oversikt over lokalaviser på Internett.
 • Mediebedriftenes Landsforening (MBL)
  er en bransje- og utgiverorganisasjon for norske mediebedrifter, der de største avisene er medlemmer. I Aviskatalogen får du informasjon om medlemsavisenes opplag etc.
 • Mediekompasset
  (tidligere avis i skolen) arbeider for å øke interessen for og kunnskap om aviser blant barn og unge.
 • Medietilsynet
  administrerer den norske pressestøtten og tildeler konsesjoner for lokalradio og -TV.
 • Norsk Journalistlag
  har bl.a. informasjon om lovverk og etiske retningslinjer for journalister og om spørsmål knyttet til opphavsrett.
 • Norsk Mediehistorisk Forening
 • Norsk Presseforbund
  er et fellesorgan for massemediene i etiske og redaksjonelt faglige spørsmål. Forbundets to viktigste utvalg er Pressens Faglige Utvalg (PFU) og Offentlighetsutvalget.
 • Norsk Redaktørforening
  er en landsomfattende organisasjon for ansvarlige redaktører og redaksjonelle ledere.
 • Pressens Faglige Utvalg
  skal 'overvåke og fremme den etiske standard i norsk presse'.
 • Schibsted
  eier de fleste store avisene i Norge, som Aftenposten, VG og Bergens Tidende, samt Aftonbladet i Sverige.
Fagpresse
Ukepresse
 • Aller Media
  utgir blader og magasiner, bl.a. Se og Hør, Allers, KK og Henne. Kjøpte avishuset Dagbladet i 2013.
 • Bonnier Media
  er et konsern med base i Danmark, som også er utgiver av flere blader på det norske markedet.
 • Egmont Publishing
  utgir ukeblader og tegneserier, bl.a. Hjemmet, Vi Menn, Her og Nå og Donald Duck. Var før 2014 delt i Egmont Hjemmet Mortensen og Egmont Kids Media.
 • Mediebedriftenes Landsforening (MBL)
  fungerer som bransjeorganisasjon for norske ukeblader, og har erstattet Magasin- og UkepresseForeningen. Her finner du opplags- og lesertall for MBLs ukeblader og magasiner.
Bøker
 • Aschehoug
  er et av de største forlagene i Norge, eid av private aksjonærer.
 • BOK365
  er en uavhengig nettavis for bøker, litteraturnyheter og samfunnsspørsmål. Sommeren 2014 overtok BOK365 driften av bransjebladet Bok og samfunn.
 • Cappelen Damm
  ble et av Norges største forlag da Cappelen (Bonnier) og Damm (Egmont) fusjonerte i 2008. Eies nå av Egmont alene.
 • Den norske Bokhandlerforening
  er en bransjeorganisasjon som bl.a. har bokstatistikk på nettsidene sine.
 • Den norske Forleggerforening
  har bl.a. statistikk for bokbransjen.
 • Gyldendal
  er et av Norges største forlag og inngår i konsernet Gyldendal ASA.
 • Nasjonalbiblioteket
  registrerer bøker og småtrykk utgitt i Norge. Har også et eget avisbibliotek. Nasjonalbiblioteket har overtatt ansvaret for bibliotekstatistikk fra AMB-utvikling, som ble lagt ned ved utgangen av 2010.
 • Norsk kulturråd
  fordeler midlene i Kulturfondet, og er ansvarlig for innkjøpsordningen for ny norsk litteratur. Gå inn på "Fagområder" og "Litteratur" i menyen.
Film
 • Cinema
  presenterer intervjuer og omtaler av aktuelle filmer og trender innen film- og kinobransjen. Tidsskriftet het tidligere Film & Kino og ble utgitt av organisasjonen med samme navn.
 • Film & Kino
  er en bransjeorganisasjon for kino- og videobransjen og ivaretar også norske kommuners interesser innen film og kinodrift. Utarbeider omfattende statistikk om norske kinoer.
 • Filmweb
  er den norske film- og kinobransjens nettsider med bl.a. pekere til filmbyråer samt andre organisasjoner og institusjoner på filmområdet.
 • Kulturdepartementet
  bevilger bl.a. støtte til filmproduksjon.
 • Medietilsynet
  registrerer filmer som skal vises på kino, og vurderer og setter aldersgrense på filmer som skal vises for personer under 18 år. Tilsynets filmdatabase omfatter alle filmer som har gått på kino fra 1913.
 • Montages
  er et norsk nettmagasin for filminteresserte og har en faglig, analytisk profil.
 • Norsk filminstitutt
  er statens forvaltningsorgan på filmområdet, underlagt Kulturdepartementet. Administrerer tilskuddsordningene for filmproduksjon i Norge og arbeider med bevaring av og informasjon om norsk film.
 • Norsk filmografi
  er Nasjonalbibliotekets filmdatabase med informasjon om alle norske langfilmer som har gått på kino eller er laget med tanke på kinovisning.
 • Rushprint
  er et uavhengig tidsskrift for film- og TV-bransjen.
 • Videomagasinet
  er et norsk fagblad om film og retter seg mot video-, VOD- og kinobransjen.
 • Virke Produsentforeningen
  er bransje- og arbeidsgiverforening for norske film-, TV- og spillprodusenter. I medlemslisten finner du pekere til over 120 norske produksjonsselskaper. Du finner også pekere til andre norske og utenlandske ressurser på filmområdet.
Musikkmedier
 • Ballade.no
  er en nettavis for og om norsk musikkliv.
 • Elektronikkbransjen
  er et bransjeforbund for tele- og forbrukerelektronikk. Under 'Presse' på nettsidene finner du bl.a. tall for salg av CD-spillere og annet avspillingsutstyr.
 • Fond for lyd og bilde
  gir støtte til produksjon og formidling av fonogrammer og videogrammer som er innspilt i Norge.
 • Fono
  er en bransjeorganisasjon for norske fonogramutgivere.
 • IFPI Norge
  er en bransjeorganisasjon som bl.a. publiserer statistikk for fonogramsalg på sidene sine.
 • Music Norway
  skal legge til rette for profilering og eksport av norsk musikk. Etablert i 2013 gjennom fusjon av MIC Norsk musikkinformasjon og Music Export Norway.
 • Norsk kulturråd
  fordeler midlene i Kulturfondet og forvalter publiseringsstøtten (tidl. innkjøpsordningen) for nye norske fonogrammer.
 • TONO
  innkasserer vederlag ved kringkasting og annen offentlig fremføring av musikk. Disse pengene fordeles deretter til verkenes rettighetshavere.
Radio
 • Digitalradio Norge
  har informasjon om DAB (digitalradio) i Norge. Selskapet eies av NRK og P4.
 • Elektronikkbransjen
  publiserer omsetningstall for salg av radioer, både analoge og digitale mottakere.
 • Kantar
  publiserer flere rapporter om radiolytting på disse sidene.
 • Medietilsynet
  tildeler bl.a. konsesjoner for lokalradio og -TV.
 • Norsk Lokalradioforbund
  har informasjon om lokalradioene.
 • NRK
  er Norges største mediehus og kringkaster. Her finner du informasjon om NRKs virksomhet.
 • P4 Radio Hele Norge
  er Norges største kommersielle radiokanal. Informasjon om P4 finner du nederst på siden.
 • Radio Norge
  er en riksdekkende kommersiell radiokanal, eid av SBS Discovery Media.
 • RadioAssistant
  er et nettsted med nyheter om radiobransjen.
 • Radionytt
  er et nettsted med bl.a. nyheter om radio i inn- og utland, lyttertall og kommentarer.
TV
 • Canal Digital
  er en TV-distributør med hele Norden som nedslagsfelt. Eies av Telenor.
 • Elektronikkbransjen
  publiserer årlige omsetningstall for TV-utstyr.
 • Kabel Norge
  er en bransjeorganisasjon for kommersielle kabel-TV-operatører. Her finner du informasjon om kabel-TV og lenker til aktører på feltet.
 • Kantar
  publiserer flere rapporter om TV-seing på nettsidene sine - bl.a. ukentlige nyhetsbrev fra undersøkelsen Norsk TV-meterpanel.
 • Kulturdepartementet
  la i 2015 fram stortingsmeldingen 'Open og opplyst - Allmennkringkasting og mediemangfald'.
 • Mediebedriftenes Landsforening (MBL)
  organiserer norske lokal-TV-stasjoner. Disse var tidligere samlet i Norsk Forbund for Lokal-TV.
 • Medietilsynet
  tildeler bl.a. konsesjoner for lokalradio og -TV.
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
  overvåker og regulerer post- og telekommunikasjonssektoren i Norge. Kartlegger bl.a. markedet for TV-distribusjon. Het Post- og teletilsynet før 2015.
 • Norges Televisjon (NTV)
  er eid av NRK, TV 2 og Telenor og har konsesjon for å drive det digitale bakkenettet i Norge.
 • NRK
  er Norges største mediehus og kringkaster. Her finner du informasjon om NRKs virksomhet.
 • RiksTV
  er søsterselskapet til NTV og skal distribuere alle TV-kanaler unntatt NRK i det nye digitale bakkenettet.
 • TV 2
  er Norges største kommersielle kringkastingsselskap. På nettsidene kan du bl.a. finne oversikt over TV 2-konsernet, konsernregnskap og allmennkringkastingsregnskap frem til 2014.
 • TV3
  har primært programinformasjon på sidene sine, men du finner en del fakta om kanalen under 'Informasjon' i menyen nederst på nettsiden.
 • TVNorge
  har noe informasjon om virksomheten sin på nettsidene sine. Se 'Om SBS Discovery-kanalene' og 'Organisasjonen' nede på hovedsiden.
 • Viasat
  er en av de største distributørene av satellittfjernsyn i Skandinavia. Eies av svenske MTG.
Video
 • Elektronikkbransjen
  er et bransjeforbund for tele- og forbrukerelektronikk. Under 'Presse' på nettsidene finner du bl.a. tall for salg av video- og DVD-spillere m.m.
 • Film & Kino
  er en bransjeorganisasjon for kino- og videobransjen i Norge.
 • Fond for lyd og bilde
  gir støtte til produksjon og formidling av fonogrammer og videogrammer som er innspilt i Norge.
 • Medietilsynet
  registrerer videofilmer (DVD, Blu-Ray) som skal selges eller leies ut til forbruker.
 • Videomagasinet
  er et norsk fagblad om film, rettet mot video-, VOD- og kinobransjen.
IKT
 • Abelia
  er NHOs bransjeorganisasjon for kunnskaps- og teknologibedrifter innen IT-sektoren.
 • ANGI
  ANGI er en bransjeorganisasjon for nordiske produsenter og distributører av PC- og konsollspill.
 • IKT Norge
  er IKT-næringens interesseorganisasjon.
 • Kantar
  gjennomfører flere typer undersøkelser av Internett-bruk, bl.a. TNS Scores og Norsk InternettPanel. Nettbruk på mobilen måles i TNS Mobile og Forbruker & Media. TNS Gallup publiserer flere typer rapporter på nettsidene sine.
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
  regulerer og overvåker post- og telekommunikasjonssektoren i Norge. Under 'Marked' finner du bl.a. den norske ekom-statistikken, som omfatter antall Internett-tilkoplinger, markedsandeler for bredbåndsselskaper etc. Nkom het Post- og teletilsynet før 2015.
 • Statistisk sentralbyrå
  har en egen temaside for IKT-statistikk.