er Norges største kommersielle radiokanal. P4 startet sine sendinger i september 1993, som landets første riksdekkende kommersielle radiokanal. Eier er mediekonsernet MTG. P4 har konsesjon som kommersiell allmennkringkaster og avgir årlig allmennkringkasterregnskap til Medietilsynet. Programstatistikk for P4 finner man i Medietilsynets årlige allmennkringkastingsrapport.
P4 Radio Hele Norge
P.B. 817
N-2626 LILLEHAMMER
Tlf.: 61 24 84 44
Fax: +47 61 24 84 45
E-post: p4@p4.no
URL: http://www.p4.no/