Bauer Media Group eier i dag radiokanalen Radio Norge. Kanalen startet sine sendinger 1.1.2004, da som Kanal 24. Kanalen er Norges andre private reklamefinansierte og riksdekkende radiokanal (P4 var den første). Radio Norge har konsesjon som kommersiell allmennkringkaster og leverer allmennkringkasterregnskap til Medietilsynet. Programstatistikk for kanalen finner du i tilsynets årlige allmennkringkastingsrapport.
Bauer Media
Jernbanetorget 4A
0154 Oslo
Tlf.: 22 02 32 00
E-post: post@bauermedia.no
URL: https://www.bauermedia.no/