Andel med tilgang til DAB-radio
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall for andel av befolkningen (9-79 år) som har tilgang til DAB-radio. Du kan velge data for befolkningen totalt eller fordelt på ulike bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Andel som har tilgang til DAB-radio, fordelt på alle (prosent)

Alle2000200120022003200420052006200720082009  
Alle (9-79 år)--------1818 
Alle2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)21222832445357657272 
Alle2020  
Alle (9-79 år)78 
MERK:

SSB har i 2020 gjort endringer i inndelingen av landsdeler.

Fordeling på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring