Kinoenes billettinntekter
Organisasjonen Film & Kino organiserer kommunale og private kinoer i Norge og utarbeider omfattende statistikk for norsk kinodrift. Denne statistikken ble tidligere publisert i tidsskriftet Film & Kinos årboksnummer. Fra og med filmåret 2011 rapporteres tallene i en egen årbok i elektronisk format. Den årlige rapporteringen inneholder også informasjon knyttet til sensurerte filmer og norsk filmproduksjon.

Som kommunale kinoer regnes også kinoer der private aktører eier opp mot 50 %, men hvor kommunen er største eier. I slike tilfeller vil ofte det private selskapet stå for driften av kinoen. Det betyr at flere kinoer i de privateide kinokjedene blir regnet som kommunale - f.eks i Bergen og Stavanger.

Kategorien private kinoer omfatter alle ikke-kommunale kinoer (ekskl. Bygdekinoen). Dette inkluderer også noen mindre kinoer som er offentlig eide - for eksempel militære kinoer.

Fra 2005 inkluderer billettinntektene merverdiavgift. Avgiften var på 7 % i 2005, deretter har den økt flere ganger.

Kinoenes billettinntekter 1987 - 2019 (mill. NOK)

Kinotype1980198119821983198419851986198719881989  
Kommunale-------310-372 
Private-------26-32 
Bygdekinoen-------4-3 
Totalt-------339-407 
Kinotype1990199119921993199419951996199719981999  
Kommunale-348325374408403443447496498 
Private-302732343438367478 
Bygdekinoen-434444454 
Totalt-382355410446440485487574580 
Kinotype2000200120022003200420052006200720082009  
Kommunale520595586673633627675629745850 
Private8388115136142150169155166184 
Bygdekinoen4666778788 
Totalt6086907078157827848527919181 042 
Kinotype2010201120122013201420152016201720182019  
Kommunale779861916629604682766688731672 
Private167169185457468539596562632621 
Bygdekinoen891010111113101311 
Totalt9541 0401 1101 0951 0821 2311 3751 2611 3761 303 
MERK:

Fra 2005 inkluderer billettinntektene merverdiavgift. Avgiften var på 7 % i 2005, deretter lå den på 8 % i 2006-2015. I 2016-2017 økte den til 10 %, og fra 2018 er taksten 12 %.

Som kommunale kinoer regnes også kinoer der private har opp mot 50 % eierandel, men hvor kommunen er største eier. Det betyr at noen kinoer i de privateide kjedene blir regnet som kommunale. I 2014 gjelder dette Bergen, Stavanger og Sandnes, der kinoene drives og er deleide av SF Kino, og KinoSør-kjeden i Kristiansand, Arendal, Grimstad og Farsund, som er deleid av Nordisk Film Kino.

Kategorien 'private' omfatter alle ikke-kommunale kinoer, dvs. alle kinoer som ikke er eid eller kontrollert av en kommune (med unntak av Bygdekinoen, som er en egen kategori). Noen av de mindre ikke-kommunale kinoene er offentlig eide - for eksempel militære kinoer.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring