medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Fonogramomsetning etter type

Informasjon om omsetning av fonogrammer i Norge er hentet fra IFPI Norge, en bransjeorganisasjon som består av de største plateselskapene. IFPI Norge utarbeider årlige oversikter for omsetning av fonogrammer, og er tilsluttet den internasjonale organisasjonen IFPI (International Federation of the Phonogram Industry). Også plateselskaper som ikke er medlemmer av IFPI Norge, rapporterer inn omsetningstall.

Fra og med 2009 har det skjedd viktige endringer i rapporteringen. Til og med 2008 var det antall CD-plater, kassetter osv. som ble rapportert inn - dvs. at et dobbeltalbum ble rapportert som to solgte enheter. Fra 2009 er det antall 'pakker' som rapporteres - dvs. at hvert album utgjør én solgt enhet, uavhengig av hvor mange fysiske deler som inngår. Tall før og etter 2009 er derfor ikke sammenlignbare når det gjelder salg målt i enheter.

Du kan her velge mellom omsetning i NOK eller i antall solgte enheter. Tallene angir omsetning fra grossist/distributør, fratrukket retur. MVA er ikke inkludert.

IFPI har gjort endringer i sine undersøkelser, årsaken er at musikkomsettingen har i hovedsak gått over til heldigitale falter. Denne statistikken vil ikke lengre bli oppdatert.

hent data

Fonogramomsetning etter type 1977 - 2014 (mill. NOK)

Type
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
 
Kassett-------69-78 
LP-------77-93 
Totalt album-------146-172 
Singler-------2-3 
Totalt-------148-175 
Type
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
 
CD----62382130139141 
Kassett76928686115140159166151141 
LP949991871021281241079281 
Totalt album171191177173222291365403382363 
Singler445711171715129 
Totalt175195182181233308382418394372 
Type
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
CD172289412511693724694801929916 
Kassett13814713198896030--- 
LP7146121000--- 
Kassett/LP-------20128 
Totalt album382482555610782784724821941924 
Singler8101526313942534640 
Musikkvideo/DVD-244223532 
Totalt390494574640815825769880991966 
Type
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
CD962900943866876759659620526473 
Kassett/LP4222111123 
MiniDisc0000------ 
SACD----122112 
DVD-Audio----164223 
Andre----033613 
Totalt album965902945868880771669631532484 
Singler271918171384211 
Musikkvideo/DVD582237292532252018 
Nedlasting/streams------26425789 
Totalt998929986921923804730701610593 
Type
2010
2011
2012
2013
2014
 
CD35223518611666 
Kassett/LP47111315 
SACD10010 
DVD-Audio41100 
Andre17212 
Totalt album36125020113083 
Singler11100 
Musikkvideo/DVD1510943 
Nedlasting/streams143248335468515 
Totalt520508545603601 

Merk:

Tall for volum - dvs. antall solgte enheter - må regnes som foreløpige inntil april hvert år. Dette gjelder primært digitalt salg. Tallene gjennomgås grundig i løpet av våren hvert år, og justeringer kan forekomme.

Antall enheter oppgis fra og med 2009 på en ny måte: Album telles som én enhet selv om de består av flere CD-plater. Fram til 2009 var det hver CD som var enheten, uavhengig av om den inngikk i dobbel- eller trippelalbum.

Fra og med 2006 er nedlasting/streaming via Internett og til mobil inkludert i statistikken.

Kilder

Kilder