medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

 

Internasjonale pekere

Her finner du pekere til internasjonale nettsider med faktainformasjon om medier og medieutvikling. Du finner også nettadresser til utenlandske medieselskaper og bransjeorganisasjoner.

Allmenn mediestatistikk
 • Advertising Age
  har nyheter innen reklame og markedsføring. Under 'DataCenter' ligger mye data om mediemarkedet i USA, men det meste er forbeholdt abonnenter.
 • Danmarks Statistik
  har bl.a. statistikk for medier, kino og Internett. Tilsvarer Statistisk sentralbyrå i Norge.
 • Eurobarometer
  gjennomfører intervjuundersøkelser i EUs medlemsland. Kartlegger bl.a. mediebruk og -tilgang og befolkningens tillit til mediene.
 • European Audiovisual Observatory
  samler inn og distribuerer informasjon om den audiovisuelle sektoren i Europa.
 • European Journalism Centre
  jobber for å støtte, styrke og utvikle journalistikk i Europa.
 • Eurostat
  er EUs offisielle kontor for sammenlignbar europeisk statistikk. Fokuserer først og fremst på audiovisuelle medier og IKT.
 • Kommunikationsministeriet
  i Finland har en egen medieavdeling som bl.a. gir informasjon om pressestøtte, radio og TV.
 • Kulturministeriet
  er Danmarks kulturdepartement. Her finner du informasjon om det danske mediefeltet. Gå inn på "Kulturpolitik" og Medier" i menyen øverst.
 • Kulturstyrelsen
  er bl.a. reguleringsmyndighet for danske medier, underlagt Kulturministeriet. Tilbyr både rapporter og annen informasjon på sine nettsider.
 • Media Landscapes
  gir beskrivelser av medielandskapene i en rekke land i og utenfor Europa. Sist oppdatert i 2019.
 • Myndigheten för press, radio och tv
  (tidl. Radio- och TV-verket) er reguleringsmyndighet for medieområdet i Sverige. Gir ut flere rapporter med mediestatistikk. Nettsider med nyttig informasjon om svensk mediesektor.
 • Nordicom
  er et nordisk informasjonssenter for medie- og kommunikasjonsforskning.
 • Office of National Statistics
  har bl.a statistikk for mediebruk i Storbritannia.
 • Statens kulturråd
  har offisiell statistikk for det svenske kulturfeltet.
 • Statistics Finland
  tilbyr finsk mediestatistikk på engelsk, med tabeller som kan lastes ned i Excel.
 • Statistics Iceland
  har egne sider med medie- og kulturstatistikk for Island.
 • Statistiska centralbyrån
  tilsvarer det norske Statistisk sentralbyrå.
 • Telecoms, Media and Technology
  gir fri tilgang til nettversjonen av tidsskriftet Digital TV Europe, og har masse rapporter til salgs.
 • UNESCO's Culture Web Site
  har fokus på kultur.
 • UNESCO's Institute for Statistics
  er FNs statistikkdivisjon for utdanning, forskning og kultur. Under 'Culture' og 'Communication and information' i menyen til venstre finner du statistikk om avisopplag, antall fjernsynsmottakere, bibliotek, bøker og film. For alle verdensdeler.
Forskning/Utdanning
 • Den svenska mediepubliken (tidl. Dagspresskollegiet)
  er et forskningsprogram ved Göteborgs universitet. Her finner du Läsvanestudien og en rekke andre studier av medier og journalistikk. Fra 2011 til 2014 holdt programmet til ved Mittuniversitetet.
 • Digital News Report
  utgis årlig og kartlegger digitale nyhetsvaner i en rekke land. Utarbeides av Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford.
 • European Journalism Observatory (EJO)
  er et nettverk som består av 14 samarbeidende forskningsinstitutter fordelt på 11 land, med fokus på journalistikk og mediaforskning.
 • Journalism.org
  inneholder rapporter og statistikk om journalistikk i USA, publisert av Pew Research Center’s Journalism Project.
 • Nieman Journalism Lab
  har en nyhetsblogg om forskning knyttet til journalistikkens fremtid i Internett-alderen. Harvard-prosjektet har også et oppslagsverk om denne tematikken.
 • Nordicom
  er et nordisk informasjonssenter for medie- og kommunikasjonsforskning.
 • The World Internet Project
  er et verdensomspennende prosjekt som tar sikte på å kartlegge de sosiale, politiske og økonomiske virkningene av Internett og annen digital teknologi.
 • Worlds of Journalism
  er et internasjonalt forskningsprosjekt om journalistkultur i ulike land.
Aviser/tidsskrift/bøker
Musikkmedier
Radio/TV
 • DR
  er Danmarks lisensfinansierte allmennkringkaster. Her finner du programregnskap, årsrapport og andre fakta om DR.
 • European Platform of Regulatory Authorities (EPRA)
  er et samarbeidsorgan for europeiske reguleringsmyndigheter på kringkastingsområdet.
 • EUscreen
  er en portal med arkivert TV-innhold (videoer, stillbilder, tekster og lyd) fra en rekke europeiske land. Nettstedet gir et innblikk i europeisk TV- og kulturhistorie fra 1920-tallet og frem til i dag.
 • Glance
  (tidl. Eurodata TV Worldwide) er en internasjonal kommersiell databank for TV-metermålinger, som omfatter mer enn 5000 TV-kanaler over hele verden.
 • Granskningsnämnden för radio och tv
  undersøker om programvirksomheten i svensk radio og TV er i samsvar med de regler og forpliktelser kringkasterne er pålagt. Nemnden er fra 1. august 2010 underlagt Myndigheten för radio och tv.
 • Kantar Sifo Radioundersökningar
  (tidl. RUAB RadioUndersökningar AB og TNS Sifo) har svensk lyttestatistikk.
 • Kommunikationsverket
  fører tilsyn med radio og TV i Finland.
 • MAVISE
  er det Audiovisuelle Observatoriet sin søkbare database over det europeiske TV-markedet. I databasen kan man finne TV-kanaler, audiovisuelle bestillingstjenester og kringkastere i 40 europeiske land - inkludert Norge.
 • Office of Communications (Ofcom)
  regulerer radio-, TV- og telekommunikasjonssektoren i Storbritannia og er et resultat av sammenslåingen av fem tidligere reguleringsenheter, bl.a. Independent Television Commision og Broadcasting Standards Commision.
 • RadioMedia
  (tidl. Suomen Radioiden Liitto SRL ry) er foreningen for private finske radioselskaper. Gir informasjon om kommersiell radio i Finland, med pekere til de ulike stasjonene.
 • RÚV
  er Islands statseide allmennkringkaster. Du finner noe informasjon på engelsk.
 • Sveriges Radio
  gjør her rede for egen virksomhet. Du finner fakta og diverse rapporter.
 • Sveriges Television
  har her lagt ut fakta og rapporter med beskrivelser av virksomheten.
 • Yle
  er Finlands 'statskanal'. På faktasidene finner du bl.a. årsmeldinger og informasjon om digital utvikling.
Film/Kino
 • European Film Gateway
  er en nettportal som gir tilgang til filmhistorisk arkivmateriale: sjeldne spillefilmer og dokumentarer, reportasjefilm, fotografier, plakater og andre dokumenter fra europeisk filmhistorie.
 • International Union of Cinemas (UNIC)
  er en organisasjon for kinobransjen og nasjonale kinoorganisasjoner i Europa. UNICs årsrapport inneholder europeisk kinostatistikk og beskriver trender i kinomarkedet.
 • Internet Movie Database (IMDb)
  er et nettsted med mye filmstoff, bl.a. en søkbar filmdatabase og statistikk over mest besøkte kinofilmer. Eid av Amazon.com siden 1998.
 • MEDIA Salles
  utgir årboken European Cinema Yearbook med kinostatistikk for hele Europa. Hele statistikken ligger ute på nettsidene, gå inn på "Cinema Research Library". Har også database for kino/film.
 • Svenska Filminstitutet
  har film- og kinostatistikk. Klikk deg inn på 'Statistik'.
IKT
 • Computer Industry Almanac Inc.
  har internasjonal PC- og Internettstatistikk.
 • Erhvervsstyrelsen
  har dansk IT- og telestatistikk. Gå inn på "Tele og internet" i menyen.
 • EU Kids Online
  er et forskernettverk som har kartlagt barns bruk av Internett i 25 europeiske land. Tilbyr omfattende database med europeisk forskning på barn og medier.
 • Informa Telecoms and Media
  har rapporter, nyhetsbrev og annen informasjon med fokus på nye medier.
 • International Telecommunication Union (ITU)
  er en internasjonal organisasjon som koordinerer globale telenettverk og teletjenester for offentlige myndigheter og privat sektor. Egen avdeling for IKT-sektoren med mye gratis statistikk.
 • Internet Systems Consortium
  har internasjonal statistikk over internettadresser.
 • Internet World Stats
  har omfattende internasjonal statistikk over internettbruk, samt en rekke pekere til andre nettsteder med informasjon om ulike sider ved Internett.
 • Medietilsynet Barn og medier
  publiserer undersøkelser om medievaner blant barn og unge. Medietilsynet kommer også med anbefalinger om tiltak og råd knyttet til mediebruk blant barn og unge.
 • OECD
  har rapporter og internasjonale nøkkeltall for Internett og e-handel.
 • Pew Internet & American Life Project
  undersøker hvordan Internett påvirker det amerikanske samfunnet. Fritt tilgjengelige rapporter og omfattende statistikk.
 • Telecompaper
  har nyheter og analyser av Internett, teknologisk konvergens, digital-TV og mobilteknologi m.m.
 • Trafikanalys
  er en kunnskapsmyndighet for den svenske transportpolitikken i vid forstand. Utarbeider bl.a. IKT- og telestatistikk.
 • World Internet Project
  har kartlagt bruk av Internett og digital medieteknologi i over 30 land (ikke Norge) siden 2000. Rapportene er gratis.
Reklame/markedsundersøkelser
Eierskap
 • Columbia Journalism Review
  er et amerikansk medietidsskrift. På nettsidene finner du eierskapsoversikter for de største medieselskapene som opererer i USA og Canada.
 • Mediendatenbank/mediadb.eu
  er et tysk nettsted med fokus på medieeierskap og mediepolitikk. Publiserer ulike rapporter og oversikter, bl.a. over de 50 største medieselskapene i verden.
 • Who Owns the News Media
  er en interaktiv database over selskaper som eier nyhetsmedier i USA. Kartleggingen inngår i Pew-senterets årlige statusrapport for amerikansk journalistikk.