Samlet TV-seing per år
Undersøkelsen Norsk TV-meterpanel har som formål å gi en kontinuerlig og representativ beskrivelse av all fjernsynsseing og bruk av TV i private norske hjem. Seermålingene foregår elektronisk via et såkalt TV-meter som er installert hos husstandene som er med i utvalget for undersøkelsen. Oppdragsgiverne for undersøkelsen er ulike TV-selskaper som opererer på det norske markedet. I årene 1992-1999 ble undersøkelsen gjennomført av MMI (nå Ipsos MMI). Fra og med januar 2000 har Kantar TNS overtatt ansvaret for gjennomføringen. Mens MMI bare hadde registrert seing på husstandens 'hovedapparat', begynte Kantar TNS å registrere seing på alle TV-apparater i husstanden. Denne endringen ga klare utslag i økt seertid - spesielt for yngre aldersgrupper. Tall før og etter 2000 kan derfor ikke sammenlignes direkte. I dag måles all seing på husholdningens TV-skjermer, også TV-seing via Apple-TV, Chromecast o.l.

medienorge kan her presentere gjennomsnittstall for år i form av:
  • samlet dekning (andel seere) en gjennomsnittsdag
  • samlet seertid en gjennomsnittsdag
Dataene kan brytes ned på ulike bakgrunnsvariabler og gis for det såkalte riksuniverset - dvs. for alle som har TV (eller annet utstyr for mottak av TV-signaler). Tallene viser gjennomsnitt for personer. Ønsker du tall for hver enkelt TV-kanal, gå til TV-kanalenes seertall per år.
hent data

Kantar TNS: Gjennomsnittlig seertid pr døgn 2000 - 2016, fordelt på alle (minutter)

Tid alle20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016  
Alle 12+ år163158157164166164156154174184183178175168174173167 
Merknader:

Fram til juli 2016 inkluderte TV-meteret bare husstander med TV-apparat som mottar signaler via kabel, satellitt eller TV-antenne. I juli 2016 ble også husstander som har TV-apparat kun tilkoblet Internett lagt til.

Fra juli 2014 begynte man å inkludere seing utenfor hjemmet - på hytten, puber etc. - i seertallene. Seingen måles ved hjelp av bærbart utstyr, og førte til klart økte seertall. Samtidig tok man ut måling av nett-TV som inkluderte TV-programmer sett på PC og Mac med inntil 7 dagers tidsforsinkelse - en måling som startet i november 2013. Disse tallene var av ulike årsaker svært lave. Seermålingen utenfor hjemmet gjelder ikke barn 2-11 år.

Fra og med 1.1.2008 registrerer Kantar TNS også tidsforskjøvet seing - dvs. at opptak av TV-program som sees innen 7 dager er inkludert i seertallene.

Da Kantar TNS overtok ansvaret for undersøkelsen i 2000, endret de på undersøkelsesopplegget. Mens en til da kun hadde målt seing på husstandens hovedapparat, inkluderte Kantar alle TV-apparater. Dette førte til en klar økning i seertiden, spesielt for yngre aldersgrupper.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2018 medienorge@infomedia.uib.no