PFU-klager radio/TV
Pressens Faglige Utvalg (PFU) er opprettet av Norsk Presseforbund og har til formål å overvåke og fremme den etiske og faglige standarden i norsk presse (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). Som et ledd i dette arbeidet, vurderer PFU klager over norsk presses atferd og avgir uttalelser som offentliggjøres. På PFUs egne nettsider finner du en database med nærmere omtale av klagesaker som har endt med uttalelse.

Her finner du en oversikt over behandlede klager for radio og TV. Totaltall for PFU-klager ligger under PFU-klager totalt. Klager for enkeltaviser finner du under PFU-klager norske aviser, mens klagestatistikk for uke- og fagblader finnes under PFU-klager uke- og fagpresse.
hent data

Klager radio/TV behandlet i PFU 2016

2016 Klager Brudd Kritikk Ikke brudd Forenklede
frifinnelser
Minnelig
ordning
Trukket Avvist Henlagt  
Nea Radio 1 - - 1 - - - - -  
NRK 70 1 1 6 30 5 - 26 1  
P4 2 1 - - 1 - - - -  
TV 2 26 3 - 2 8 4 1 8 -  
TV Norge 2 - - 1 - - 1 - -  
Viasat 4/TV3 1 - - - - - - - 1  
TV og radio i alt 102 5 1 10 39 9 2 34 2  
Merknader:

Alle klagesaker som gjennomgår full behandling i utvalget, ender med en uttalelse fra PFU. En uttalelse kan enten konkludere med fellelse - 'brudd' eller 'kritikk' - eller med frifinnelse - 'ikke brudd'. Med brudd menes brudd på god presseskikk, mens kritikk brukes i saker der mangelen på god presseskikk ikke er et klart regelbrudd. En forenklet frifinnelse har ikke gjennomgått full behandling. Se metodebeskrivelsen for mer informasjon.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2018 medienorge@infomedia.uib.no