Datatrafikk via ordinære mobilabonnement
Oversikten over datatrafikk knyttet til vanlige mobilabonnement er hentet fra Nkoms årlige statistikk for ekommarkedet i Norge. Statistikken inneholder tall for abonnement, trafikk og omsetning i tele- og bredbåndssektoren. Oversiktene er basert på rapportering fra selskapene i bransjen.

Tabellen viser datatrafikk knyttet til vanlige abonnement for mobiltelefon - det vil si bruk av Internett og ulike apper, lesing av e-post med mer - målt i gigabyte (Gbyte). Tallene omfatter både private abonnement og bedriftsabonnement. Merk at mye av datatrafikken - 'nettsurfingen' - via norske mobiltelefoner skjer via trådløst bredbånd (WLAN) og ikke mobilnettene. Dette er datatrafikk som ikke fanges opp i denne tabellen.

Datatrafikk via ordinære mobilabonnement 2007 - 2019 (1000 Gbyte)

 2007200820092010201120122013201420152016201720182019  
Datatrafikk1091703981 4134 36410 51919 55239 73165 76899 946160 756210 355260 020 
Merknader:

Tabellen inkluderer ikke datatrafikk knyttet til dedikerte abonnement for mobilt bredbånd. Dette er abonnement som ikke er knyttet til et ordinært mobiltelefoniabonnement, men som kun brukes til datatrafikk - dvs. som bredbånd.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2020 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring