Markedsandeler for kinofilm etter produksjonsland
Informasjon om markedsandeler, inntekter og besøk for kinofilmer etter produksjonsland ble tidligere utarbeidet av Norsk filmfond. I 2007 overtok bransjeorganisasjonen Film & Kino ansvaret for tallene. Statistikken baserer seg på tallmateriale fra de to bransjeorganisasjonene Norske Filmbyråers Forening og Film & Kino, dvs. fra distributører og kinoeiere. Til og med 2006 var bare filmer med premiere eller nylansering i det gjeldende året med i statistikken, mens fra 2007 og utover er markedsandelene basert på besøkstall for alle filmer - også de med premiere året før.
hent data

Markedsandeler for kinofilm 2016

Opphavsland Billett-
inntekter
Markeds-
andel
Antall
besøkende
Andel
besøkende
 
Norge310 757 991 22,63 143 381 23,9  
Europa105 824 970 7,71 042 358 7,9  
USA940 294 476 68,48 711 360 66,4  
Sør- og Mellom-Amerika992 415 0,115 284 0,1  
Afrika64 877 0,01 308 0,0  
Asia11 026 455 0,8114 759 0,9  
Andre land6 236 175 0,596 618 0,7  
Totalt1 375 197 359 100,013 125 068 100,0  

Markedsandeler for enkeltland

Opphavsland Billett-
inntekter
Markeds-
andel
Antall
besøkende
Andel
besøkende
 
Afghanistan7 750 0,0163 0,0  
Algerie5 830 0,0136 0,0  
Argentina80 885 0,01 843 0,0  
Australia288 920 0,03 792 0,0  
Belgia210 840 0,05 215 0,0  
Bhutan5 485 0,0136 0,0  
Bosnia-Hercegovina15 180 0,0357 0,0  
Brasil564 736 0,07 596 0,1  
Canada118 510 0,02 287 0,0  
Chile249 429 0,03 042 0,0  
Cuba3 615 0,0170 0,0  
Danmark4 690 273 0,358 963 0,4  
Egypt4 905 0,099 0,0  
England4 405 432 0,339 897 0,3  
Estland23 915 0,0607 0,0  
Finland129 930 0,01 904 0,0  
Frankrike14 373 112 1,0156 692 1,2  
Georgia4 590 0,0121 0,0  
Hellas3 300 0,0160 0,0  
India5 497 485 0,442 756 0,3  
Irak8 470 0,0157 0,0  
Iran97 035 0,04 917 0,0  
Irland4 233 567 0,342 516 0,3  
Island1 933 120 0,119 220 0,1  
Israel52 222 0,01 530 0,0  
Italia2 245 714 0,222 458 0,2  
Japan3 231 053 0,239 922 0,3  
Jordan12 694 0,0266 0,0  
Kina1 130 941 0,110 196 0,1  
Korea3 025 0,041 0,0  
Kroatia8 260 0,0163 0,0  
Latvia50 160 0,0865 0,0  
Libanon56 217 0,0868 0,0  
Litauen250 348 0,01 679 0,0  
Marokko13 420 0,0205 0,0  
Mexico83 775 0,01 735 0,0  
Nederland422 053 0,07 831 0,1  
New Zealand121 543 0,01 712 0,0  
Nord-Korea13 750 0,0256 0,0  
Norge310 757 991 22,63 143 381 23,9  
Pakistan290 362 0,02 606 0,0  
Palestina203 976 0,04 633 0,0  
Peru9 975 0,0898 0,0  
Polen38 784 0,0485 0,0  
Portugal600 0,08 0,0  
Romania1 586 0,019 0,0  
Russland74 759 0,0835 0,0  
Saudi Arabia8 620 0,0208 0,0  
Spania1 021 092 0,111 028 0,1  
Storbritannia47 096 761 3,4419 385 3,2  
Sveits1 905 0,059 0,0  
Sverige17 882 271 1,3175 233 1,3  
Sør-Afrika10 230 0,0186 0,0  
Sør-Korea377 410 0,05 535 0,0  
Thailand19 225 0,0334 0,0  
Tsjad7 005 0,0206 0,0  
Tsjekkia1 175 0,060 0,0  
Tunisia34 222 0,0711 0,0  
Tyrkia430 111 0,04 353 0,0  
Tyskland4 774 250 0,355 364 0,4  
Ungarn1 457 092 0,114 488 0,1  
USA940 294 476 68,48 711 360 66,4  
Østerrike44 790 0,02 393 0,0  
Ukjent5 707 202 0,488 827 0,7  
Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2018 medienorge@infomedia.uib.no