Utgitt barne- og ungdomslitteratur (antall titler)
Nasjonalbiblioteket registrerer utgitte bøker og småtrykk i Norge, inkludert lydbøker og andre digitale bokutgivelser. Fullstendig bibliografisk oversikt gis hvert år i Norsk Bokfortegnelse. Registreringen er basert på ordningen med pliktavlevering av alt utgitt materiale til Nasjonalbiblioteket.

Utgitt barne- og ungdomslitteratur 1991 - 2009 (antall titler)

Bøker
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
Norske 303317317317305274262326300 
Utenlandske 507537516513455467555540557 
Total 810854833830760741817866857 
Skjønnlitteratur 603626659673626574649672676 
Fakta 207228174157134167168194181 
Total 810854833830760741817866857 
Bøker
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Norske297324341359356487494477501458 
Utenlandske536512574562605698751825758658 
Total8338369159219611 1851 2451 3021 2591 116 
Skjønnlitteratur6356187117107058999611 017984867 
Fakta198218204211256286284285275249 
Total8338369159219611 1851 2451 3021 2591 116 
Merknader:

Vær oppmerksom på at tallene for siste års utgivelser stort sett vil ligge for lavt fordi det tar tid før et års utgivelser blir registrert i sin helhet.

I disse tallene er det ikke skilt mellom bøker og småtrykk (under og over 48 sider) slik det er gjort i den andre bokstatistikken fra Nasjonalbiblioteket.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2017 medienorge@infomedia.uib.no