Største forlagsgrupper i Norge
Oversikten over de største forlagsgruppene i Norge er basert på selskapenes årsberetninger og informasjon direkte fra selskapenes ledelse. Forlagenes regnskaper er i noen tilfeller ikke direkte sammenlignbare på grunn av bruk av forskjellige regnskapsstandarder. For å få sammenlignbare tall er det da innhentet alternative inntektstall fra selskapene selv. Regnskapsregler endrer seg over tid, og i 2014 ble de internasjonale reglene som mange konsern følger, endret slik at inntekter i felleskontrollerte selskaper ikke kan tas med i omsetningen.

Største forlagsgrupper i Norge 2015

    Omsetning
(mill. NOK)
Største eiere  
Konsern Gyldendal 1 813 Erik Must AS (84,5%)  
Morselskap Gyldendal ASA      
Datterselskap Gyldendal Norsk Forlag AS (100%)      
  Ark Bokhandel AS (100%)      
Felleskontrollert virksomhet Bestselgerforlaget AS (50%)      
  Kunnskapsforlaget ANS (50%)      
  Lydbokforlaget AS (50%)      
  Forlagssentralen ANS (50%)      
  De norske Bokklubbene AS (48,5%)      
  Boklink AS (48,5%)      
Tilknyttet selskap Bokbasen AS (25%)      
  Conexus AS (35%)      
Konsern Cappelen Damm 1 465 Bonnier (50%), Egmont (50%)  
Morselskap Cappelen Damm Holding AS      
Datterselskap Cappelen Damm AS (100%)      
  Cappelen Damm Salg AS (100%)      
  Sentraldistribusjon AS (100 %)      
  Larsforlaget AS (66%)      
  Storytel AS (50%)      
Tilknyttet selskap Bokbasen AS (25%)      
  Bladcentralen ANS (14,3%)      
Konsern Forlagshuset Vigmostad & Bjørke 929 Arno Vigmostad (50%), Arnstein Bjørke (50%)  
Morselskap Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS      
Datterselskap Vigmostad & Bjørke AS (100%)      
  Forlaget Vigmostad & Bjørke AS (100%)      
  VB Bok AS      
  VB Polska Sp. Z O.O. (100%)      
  Cantando Musikkforlag AS (100%)      
  Katapult Bøker AS (100%)      
  Schibsted Magasiner AS (100%)      
Tilknyttet selskap Caspar Forlag AS (48%)      
  Pedicel AS (50%)      
Andre Bokbasen AS (11,3%)      
Konsern Aschehoug 584 William Nygaard (10%), Truls Nygaard (6,9%)  
Morselskap H. Aschehoug & Co (W. Nygaard) AS      
Datterselskap Universitetsforlaget AS (100%)      
  Forlaget Oktober AS (91%)      
  Spektrum Forlag AS (60%)      
  Snøball Film AS (80%)      
Felleskontrollert virksomhet Norli-Libris AS (51%)      
  Bestselgerforlaget AS (50%)      
  Kunnskapsforlaget ANS (50%)      
  Lydbokforlaget AS (50%)      
  De norske Bokklubbene AS (48,5%)      
  Boklink AS (48,5%)      
  Forlagssentralen ANS (50%)      
Tilknyttet selskap Forlaget Manifest AS (45,5%)      
  Bokbasen AS (25%)      
Merknader:

Forlagshuset Vigmostad & Bjørke kjøpte i april 2016 NKI Forlaget og Ex Libris Media.

Nye internasjonale regnskapsregler som ble innført i 2014 gjør at konsernene ikke lenger kan inkludere omsetning i felleseide selskaper i driftsinntektene sine. Dermed er internasjonale regler på linje med norske regnskapsregler på dette punktet. Tidligere ble omsetning i felleskontrollerte selskaper behandler ulikt etter hvilke regnskapsregler konsernene fulgte.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

Kilder
Selskapenes årsberetninger

Hjelpemidler
Last ned siden i Excel-format
Del på Facebook
 
MEDIENORGE ©2017 medienorge@infomedia.uib.no