Antall PFU-klager totalt
Pressens Faglige Utvalg (PFU) er opprettet av Norsk Presseforbund og har til formål å overvåke og fremme den etiske og faglige standarden i norsk presse. Som ledd i dette arbeidet vurderer PFU klager vedrørende norsk presses atferd og avgir uttalelser som offentliggjøres. På PFUs egne nettsider finner du en database med nærmere omtale av klagesaker som har endt med uttalelse.

Nedenfor finner du en oversikt over antall klager og resultat av klager behandlet av PFU fra og med 1989. Totaltallene i tabellen omfatter også klager knyttet til uke- og fagblader, TV og radio. Samme sak kan ha flere klager.

Vil du se en oversikt over klager for spesifikke aviser, kan du gå til PFU-klager aviser. Klager som gjelder radio og TV finner du under PFU-klager radio/TV, mens klagetall for uke- og fagpresse ligger under PFU-klager uke- og fagpresse.

Behandlede klager 1989 - 2016

 19891990199119921993199419951996199719981999  
Innkomne klager124166172179184171190176161208218  
Behandlede klager123146159184185165184158133188231  
Antall uttalelser386877947691928377110127  
Brudd2450445445453439334051  
Kritikk744865783413  
Ikke brudd1221345744425136416663  
Forenklede frifinnelser463436364322151531720  
Påstand mot påstand - - - - - 2 - - - - -  
Minnelig ordning/trukket10751419193730384342  
Avvist, henlagt2834413940324030151842  
 
2000200120022003200420052006200720082009  
Innkomne klager202216207183267253255314268292  
Behandlede klager222216188179261261247294277285  
Antall uttalelser132134123113155146134165130129  
Brudd52484155644849755751  
Kritikk7710771666310  
Ikke brudd72797251848279847068  
Forenklede frifinnelser23312129415356667177  
Minnelig ordning/trukket34303124363235404948  
Avvist, henlagt33211213293022232731  
 
2010201120122013201420152016  
Innkomne klager284354357377427500424  
Behandlede klager291339374364406406351  
Antall uttalelser145151148142131142124  
Brudd50576264466755  
Kritikk13109872118  
Ikke brudd82847770786059  
Forenklede frifinnelser67109117146194203171  
Minnelig ordning/trukket48395532275548  
Avvist, henlagt31405444548194  
Merknader:

Fra og med 2015 er avviste og henlagte klager ikke lenger inkludert i antall behandlede klager. Dette gjør at andelen behandlede klager fra og med 2015 er lavere enn tidligere år.

Ikke alle klager blir nødvendigvis behandlet det året de kommer inn til PFU. Antall mottatte klager kan derfor være ulikt antall behandlede.

Alle klager som gjennomgår full behandling i utvalget ender med en uttalelse fra PFU. En uttalelse kan enten konkludere med fellelse - 'brudd' eller 'kritikk' - eller med 'ikke brudd'. Med brudd menes brudd på god presseskikk, mens kritikk brukes i saker der mangelen på god presseskikk ikke er et klart regelbrudd. En forenklet frifinnelse har ikke gjennomgått full behandling. Se metodebeskrivelsen for mer informasjon.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2018 medienorge@infomedia.uib.no