Daglig dekning for mediehus og konsern
Oversikten over daglig dekning for mediehus og mediekonsern er hentet fra Kantar TNS' store mediebruksundersøkelse Forbruker & Media. Undersøkelsen gjennomføres gjennom hele året og kartlegger ulike sider ved mediebruken i Norge.

Nedenfor presenterer medienorge tall for andel av befolkningen (12 år+) som har brukt én eller flere av mediehusenes/konsernenes mediekanaler. Du kan også velge å få tallene fordelt på ulike aldersgrupper. Dataene omfatter bare mediehus og konsern som velger å delta i undersøkelsen Forbruker & Media. Du kan lese mer om Forbruker & Media i metodeomtalen eller i medienorges nyhetsbrev Undersøkelser av mediebruk.

Mediekanalene som måles, er papiravis, TV og radio samt tilbud på Internett og for mobiltelefon, unntatt for Discovery Networks Norge og MTG hvor nettbaserte tilbud ikke måles. Noen av konsernene er også involvert i ukepresse, forlag, film osv., men dette regnes ikke med her.

Ønsker du å se tall for bruk av mediekanalene for hvert mediehus/konsern, finner du dette under Daglig dekning for mediehus og konsern fordelt på mediekanaler.
hent data

Daglig dekning for mediehus og konsern 2017 fordelt på alle (prosent)

2017  
Mediehus1.kv2.kv3.kv4.kv  
NRK858685 -  
Merknader:

Fra og med 2017 deltar ikke lenger TV 2 i undersøkelsen.

Fra og med andre kvartal 2016 veies resultatet av undersøkelsen for utdanning, i tillegg til for alder, kjønn og geografi. Siden personer med høyere utdanning har utgjort en større del av utvalget for undersøkelsen enn av befolkningen generelt, vil disse nå telle mindre enn før. Det kan gi ulike utslag for ulike medier og mediekanaler. Medier med mange brukere med høy utdanning vil få lavere brukertall som følge av endringen.

Dekningstallene for MTG og Discovery Networks Norge omfatter ikke tilbud på Internett.

Discovery Networks Norway solgte sine radiokanaler til Bauer Media sommeren 2015. TV Norge med tilhørende TV- og radiokanaler var tidligere eid av det tyske mediekonsernet ProSiebenSat.1, men ble i april 2013 kjøpt opp av amerikanske Discovery Communications.

Egmont og Amedia får begge høyere dekningstall enn reelt i 2013, fordi Nettavisen er lagt til med 100 % for begge konsern. Nettavisen eies 50/50 av de to mediekonsernene.

Edda Media ble i juni 2012 innlemmet i A-pressen. Det sammenslåtte konsernet fikk navnet Amedia.

For NRK er trafikk til Yr Mobil inkludert fra og med 2011. Schibsteds dekningstall inkluderer trafikk på annonseportalen Finn.no.

I januar 2009 justerte TNS Gallup metoden for innsamling av data for nasjonale radio- og tv-kanaler for å gjøre den mer sammenliknbar med avisdelen. NRK og TV 2 økte sin daglige dekning som følge av dette.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2018 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring