Min viktigste nyhetskilde
Oversikten over hvordan nordmenn vurderer ulike medier som nyhetskilde, er hentet fra Kantar TNS' store mediebruksundersøkelse Forbruker & Media. Undersøkelsen gjennomføres via telefon og kartlegger ulike sider ved mediebruken i Norge. I en tilleggsdel til Forbruker & Media blir et mindre utvalg bedt om blant annet å vurdere hvor viktige ulike medier/plattformer er som nyhetskilde. Mediene skal ikke rangeres i forhold til hverandre, og flere medier kan krysses av som viktige/uviktige. Tilleggsdelen besvares via et spørreskjema, enten på papir eller nett.

Telefondelen av undersøkelsen foregår blant de som er 12 år og eldre, mens aldersgrensen for deltakerne i tilleggsdelen har variert. Tallene nedenfor gjelder befolkningen over 15 år. Fra og med 2009 gjelder resultatene for hele kalenderår. For tidligere år er måleperioden fra august ett år til august året etter.

Du kan velge å få resultatene fordelt etter kjønn, alder, utdanning, inntekt og bosted, og du kan velge andeler for ett eller flere svaralternativ (enig, litt enig osv.).
hent data

Min viktigste nyhetskilde 2003 - 2016 (prosent)

Medium
Totalt
2003/
2004
2004/
2005
2005/
2006
2006/
2007
2007/
2008
2008/
2009
20092010201120122013201420152016  
Avis                 
Helt enigAlle 15+232121222017171615141413119 
Litt enigAlle 15+2929272827252423282522181513 
Hverken ellerAlle 15+1920212021212021171714141313 
Litt uenigAlle 15+1716171717191919191818161616 
Helt uenigAlle 15+1112121214171918202432394549 
TV                 
Helt enigAlle 15+2321202120212019232121191818 
Litt enigAlle 15+3839393837343533413936343130 
Hverken ellerAlle 15+2020202022212122151715161516 
Litt uenigAlle 15+1213131413131415121213151515 
Helt uenigAlle 15+5667799991113152021 
Radio                 
Helt enigAlle 15+1414131313151514151514131312 
Litt enigAlle 15+3230313131313131343231302928 
Hverken ellerAlle 15+2021201920181819181918181718 
Litt uenigAlle 15+1618171817171716161716171616 
Helt uenigAlle 15+1616161818171717161719202425 
Internett                 
Helt enigAlle 15+710121618222326323636414346 
Litt enigAlle 15+1921242728292828302930292928 
Hverken ellerAlle 15+1517161517161615131312121211 
Litt uenigAlle 15+17171515121212111099877 
Helt uenigAlle 15+3935312623201918141211986 
Mobil                 
Helt enigAlle 15+-----1125813--- 
Litt enigAlle 15+-----446121620--- 
Hverken ellerAlle 15+-----121213151716--- 
Litt uenigAlle 15+-----161616181816--- 
Helt uenigAlle 15+-----656460483933--- 
Merknader:

Til og med 2010 kunne spørreskjemaet bare besvares på papir, og sendes inn via post. Fra 2011 ble det mulig å besvare spørsmålene på nett.

Samme person kan ha ført opp mer enn ett medium som viktigste nyhetskilde. Prosentene kan derfor ikke summeres på tvers av medier, men bare sammenlignes. Forholdet mellom mediene gir like fullt et bilde av hvordan nordmenn rangerer ulike medier som viktigste nyhetskilde.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2018 medienorge@infomedia.uib.no