Mediebruk på Internett
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall for mediebruk på Internett en gjennomsnittsdag, blant de som har brukt Internett. Tallene kan brytes ned på bakgrunnsvariablene kjønn, alder og utdanning.

Dette er den ene av to tabeller som viser hva Internett-brukerne bruker nettet til. Mens denne tabellen gjelder bruk knyttet til medieinnhold og redaksjonelle tilbud, omfatter den andre - Annen bruk av Internett - bruk knyttet til kommunikasjon, informasjonstilbud og ulike tjenester .

Fra og med 2016 presenteres ikke tall for radiolytting, ukebladlesing og nyhetslesing i denne tabellen. Disse tallene finner du i stedet under hvert enkelt medium. Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Internett-brukere etter type bruk, fordelt på alle (prosent)

ÅrAlleHøre
radio
Film,
TV, spill
Se film,
TV,
video
Spille
spill
Annen
under-
holdning
Lese
blader
Nyheter
fra
avis
Nyheter
fra andre
kilder
Lese
nyheter
totalt
Lese
blogg
Nett-
samfunn
FacebookAndre sos.
medier
 
2016Alle (9-79 år) - - 5018 - - - - - 11 - 7250  
2015Alle (9-79 år)4 - 4818 - 1560497311 - 7044  
2014Alle (9-79 år)5 - 4719 - 166149759 - 6422  
2013Alle (9-79 år)6 - 4218 - 156152741165 - -  
2012Alle (9-79 år)8 - 3514 - 146146731258 - -  
2011Alle (9-79 år)7 - 3215 - - 604972 - 51 - -  
2010Alle (9-79 år)6 - 281211 - 564566 - 47 - -  
2009Alle (9-79 år)6 - 271412 - 554367 - 39 - -  
2008Alle (9-79 år)5 - 221114 - 503859 - 26 - -  
2007Alle (9-79 år)4 - 201413 - 513761 - 13 - -  
2006Alle (9-79 år) - 19 - - - - 513760 - - - -  
2005Alle (9-79 år) - 15 - - - - 483054 - - - -  
2004Alle (9-79 år) - 12 - - - - 442952 - - - -  
2003Alle (9-79 år) - 12 - - - - 422547 - - - -  
2002Alle (9-79 år) - 11 - - - - 342644 - - - -  
Merknader:

Fra og med 2016 presenteres ikke tall for radiolytting, ukebladlesing og nyhetslesing i denne tabellen. Disse tallene finner du under hvert enkelt medium.

Fordelinger blant Internett-brukere. Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2018 medienorge@infomedia.uib.no