Aviser med størst opplagstap
Her finner du oversikter over avisene med størst opplagsnedgang hvert enkelt år. Oversiktene er basert på opplagstall fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL), men bearbeidet av medienorge. Publikasjoner som avisforsker Sigurd Høst ikke regner som avis, er tatt ut.

I 2014 ble opplagsberegningen for norske aviser endret, og man begynte å bruke netto totalopplag som hovedvaluta. Netto totalopplag inkluderer både papir- og digitalopplag, men teller abonnenter med kombinasjonsabonnement bare én gang.

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) organiserer en stor andel av norske aviser og mediebedrifter og utarbeider egen avisstatistikk. Opplysninger om medlemsaviser samt sentrale oversikter publiseres i Aviskatalogen hvert år. MBL har eget nettsted med mye informasjon. Mange av de minste avisene er ikke medlem i MBL, men i Landslaget for Lokalaviser (LLA), som organiserer rundt 110 norske lokalaviser.
hent data

Opplagsutvikling for avisene med størst tilbakegang i 2016

2016 Opplag Endring i
ant. eks.
 
VG 96 988 -15 728  
Budstikka 18 496 -1 527  
Aftenposten 210 472 -1 297  
Hamar Arbeiderblad 20 728 -1 167  
Bergens Tidende 69 067 -1 153  
Trønder-Avisa 18 024 -1 054  
Varden 18 452 - 984  
Haugesunds Avis 19 713 - 963  
Adresseavisen 60 653 - 929  
Gudbrandsdølen Dagningen 20 612 - 826  
Merknader:

Fram til 2014 er beregningene basert på avisenes papiropplag. Fra og med 2014 er netto totalopplag brukt som grunnlag. Netto totalopplag er en kombinasjon av papir- og digitalopplag, og er ikke sammenlignbart med papiropplag.

Omfatter bare aviser som er medlemmer av MBL. Endring i forhold til foregående år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2018 medienorge@infomedia.uib.no