Samlet opplag etter avistype
Forsker Sigurd Høst har i mange år samlet inn informasjon om alle trykte norske aviser som kommer ut minst én gang per uke - også de som ikke er organisert i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) eller Landslaget for lokalaviser (LLA). Oversikter over den norske avisstrukturen blir hvert år presentert i rapporten Avisåret. Rapporten ble til og med 2007 utgitt i Institutt for Journalistikks rapportserie. Høst er nå tilknyttet Høgskulen i Volda og publiserer informasjon om norske aviser i høgskolens rapportserie. I materialet kan du bl.a. finne antall, opplag og utgiverfrekvens for ulike aviskategorier. Du kan lese siste utgave her.

Samlet opplag er basert på gjennomsnittlig opplag pr. utgave for aviser som kommer ut minst én gang pr. uke. Søndagsutgaver er ikke inkludert. Fra og med 2014 er digitalt opplag inkludert.
hent data

Samlet opplag etter avistype (1000 eks) 2016

Opplag i 10002016  
Løssalgsaviser172  
Storbyaviser396  
Nr. 2-aviser, store byer39  
Riksspredte, menings-
bærende aviser
170  
Lokale dagsaviser, ledende629  
Lokale dagsaviser, nr. 224  
Lokale 2-3 dagersaviser339  
Lokale ukeaviser148  
Nasjonale fådagersaviser102  
Dagsaviser i alt1 430  
Fådagersaviser i alt588  
Alle avistyper2 018  
Merknader:

Fra og med 2014 er totalopplaget basert på samlet nettoopplag (papiropplag pluss digitale abonnement og kjøp av digitale utgaver).

Enkelte tall er i 2011 revidert bakover i tid på bakgrunn av endringer Sigurd Høst har foretatt i nyere rapporter. Dette gjelder konkret aviser som er tatt ut av materialet eller nye som er tatt inn, med tilbakevirkende kraft. For de årene der Høst selv ikke har publisert reviderte tall, er det brukt estimater basert på tidligere publiserte data.

Oversikten gjelder trykte aviser og omfatter kun publikasjoner som regnes som avis i henhold til Sigurd Høsts avisdefinisjon. Enkelte medlemmer av MBL og LLA vil derfor ikke være regnet med i oversiktene.

Aftenposten Aften gikk fra fem til tre utgaver per uke i 2009, og ble lagt ned ved utgangen av 2012.

Kategorien storbyaviser omfatter Aftenposten, Bergens Tidende, Adresseavisen og Stavanger Aftenblad.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2018 medienorge@infomedia.uib.no