Opplag 10 største fagblader
Opplagstallene for fagpressen er hentet fra Den Norske Fagpresses Forening som er fagpressens bransjeorganisasjon i Norge. Fagpresseforeningen utgir hvert år Fagpressekatalogen med opplysninger om alle medlemsbladene. Fagblader som har vært utgitt i minst 12 måneder og har minimum 3 utgivelser i året kan bli medlem. Medlemsbladene blir opplagskontrollert.

Oversikten nedenfor omfatter bare medlemmer av foreningen. Fagpresseforeningen selv regner med at det til sammen finnes ca. 1200 publikasjoner i Norge som er potensielle medlemsblader. I 2015 hadde foreningen ca. 210 medlemmer.
hent data

Opplag 10 største fagblader 2015

Tittel Opplag Utgivelser
per år
Utgiver 
Fagbladet 342 687 10 Fagforbundet  
Hus & Bolig 235 459 6 Huseiernes Landsforbund  
Pensjonisten 181 213 7 Pensjonistforbundet  
Utdanning 177 878 21 Utdanningsforbundet  
RS-Magasinet 176 425 4 Redningsselskapet  
Fjell og Vidde 161 736 6 Den Norske Turistforening  
Magasinet for fagorganiserte 142 942 10 Fellesforbundet  
Teknisk Ukeblad 132 683 11 Teknisk Ukeblad Media AS  
Bedre Skole 105 544 4 Utdanningsforbundet  
Sykepleien 101 347 11 Norsk Sykepleierforbund  
Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2017 medienorge@infomedia.uib.no