Største norske aviskonsern
Opplysningene om de største aviskonsernene i Norge, rangert etter opplag, er utarbeidet av medienorge på bakgrunn av informasjon fra selskapene selv. Oversikten viser status ved årets slutt, og omfatter kun norske aviser hvor konsernene har formell kontroll - enten direkte, via datterselskaper eller i fellesskap med andre selskaper. Gratisaviser og aviser med mindre enn én utgave per uke regnes ikke med.

Totalopplaget som konsernenes andeler er beregnet ut fra, er hentet fra Sigurd Høsts rapport Avisåret. Du kan lese siste utgave her. Fra og med 2014 er oversikten basert på nettoopplag (papir og nett kombinert).

En lignende oversikt har vært utarbeidet av Medietilsynet, men denne omfatter også gratisaviser, og inkluderer konsernenes opplag i aviser hvor de eier mindre andeler og ikke har formell kontroll.
hent data

Største norske aviskonsern 2016

Selskap Antall
aviser
Samlet
opplag
(1000 eks.)
Andel av
totalt opplag
(prosent)
Største eiere  
Schibsted 16 526 26 Blommenholm Industrier (Stiftelsen Tinius) (26%)  
Folketrygdfondet (6%)  
NWT Media AS (4%)  
Amedia 62 509 25 Amediastiftelsen (100%)  
Polaris Media 30 203 10 Schibsted Media Group (29%)  
NWT Media AS (26%)  
Must Invest AS (15%)  
Sparebank 1 SMN Invest (11%)  
Alle aviser 227 2 018 100  
Merknader:

I 2015 utvidet Schibsted aksjekapitalen ved å utstede en ny aksjeklasse - B-aksjer - med en tidendedel av stemmeretten til de opprinnelige aksjene (A-aksjer). Eierandelene i denne oversikten er basert på stemmeandelen i Schibsted, og ikke andel av kapitalen. Tinius-stiftelsen eier 25 % av aksjekapitalen.

Fra og med 2014 er opplag oppgitt som nettoopplag - dvs. en kombinasjon av opplag på papir og nett.

Informasjonen om eierforhold gjelder samme år som de andre opplysningene om selskapene.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

Kilder
Avisåret (årlig rapport)
Selskapenes årsberetninger

Hjelpemidler
Last ned siden i Excel-format
 
MEDIENORGE ©2018 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring