Markedsandeler for bredbåndsleverandører
Oversikten nedenfor er hentet fra Nkoms (tidligere Post- og teletilsynet) årlige rapport "Det norske ekommarkedet" som inneholder statistikk over abonnement, trafikk og omsetning i tele- og bredbåndssektoren. Statistikken er basert på innrapportering fra aktørene i bransjen og omfatter 98-99 % av markedet.

Markedsandeler for bredbåndsleverandører oppgis som andel av abonnement eller andel av omsetning. Tallene omfatter både privat- og bedriftsmarkedet.
hent data

Markedsandeler for bredbåndsleverandører 2003 - 2011 (andel av abonnement, prosent)

Aktør200320042005200620072008200920102011  
Telenor 51,2 52,5 52,3 50,4 50,6 50,5 50,0 49,4 48,2 
Get 9,3 7,2 6,5 6,7 6,9 7,9 9,1 9,8 10,6 
NextGenTel 16,4 14,2 13,8 13,8 12,3 11,2 13,4 11,4 10,5 
Ventelo 0,4 0,3- 5,5 5,7 5,2 4,6 4,4 4,2 
Lyse Tele 0,7 1,1 1,9 2,2 2,3 2,5 2,8 2,7 3,0 
Eidsiva--- 1,1 1,2 1,2 1,5 1,7 1,7 
Loqal--- 0,1 0,1 0,3 0,4 1,0 1,2 
NTE--- 0,5 0,6 0,9 0,9 1,1 1,1 
Skagerak Fibernett---- 0,0 0,3 0,6 0,9 1,0 
Viken Fibernett--- 0,1 0,2 0,4 0,7 1,0 1,0 
Tafjord-- 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,2 0,4 
BKK-- 1,1 1,2 1,3 1,4 1,3-- 
Tele2 4,8 5,1 5,9 6,1 6,0 4,8--- 
Catch/Bluecom/Axiti 4,9 5,0 5,1------ 
Andre 12,3 14,6 12,1 11,0 11,3 12,4 13,6 15,3 17,1 
Sum 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Merknader:

BKKs har solgt sin bredbåndvirksomhet innen ADSL og kundene ble i 2010 overført til Ventelo.

Tele2s bredbåndvirksomhet ble i 2009 solgt til NextGenTel.

Virksomheten i Catch/Bluecom/Axiti ble i slutten av 2005 innlemmet i Ventelo.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2018 medienorge@infomedia.uib.no