Medienyheter
På denne siden finner du nyheter fra mediesektoren, med vekt på mediebruk, eierskap, økonomi, mediepolitikk og teknologisk utvikling. Nyhetssakene er hentet fra ulike kilder som du sendes videre til ved å klikke på pekerne under hver omtale.
 
Facebook har inngått et samarbeid med Fox om å vise rundt 12 fotballkamper fra den europeiske fotballligaen Champions League i USA. Ifølge Bloomberg er dette den største sportsrettigheten Facebook foreløpig har kapret seg. Fotball er sporten med flest følgere på Facebook. (30/06/2017)
 
Fra og med 1. juli er det lov å sende reklame på delt skjerm. Det innebærer at reklamefilmer kan sendes samtidig med vanlig programinnhold. TV 2 skal teste ut delt skjerm allerede under sendingen av sykkelrittet Tour de France. Fremdeles gjelder regelen om maksimum 12 minutter reklame per klokketime, men regelen om at reklame ikke kan overstige 15 prosent av den daglige sendetiden oppheves. I tillegg mykes reglene knyttet til sponsing opp. (29/06/2017)
 
EU-kommisjonen hevder at Google har brutt konkurransereglene ved å gi sin egen shoppingtjeneste klare fordeler, og gir morselskapet Alphabet en bot på rundt 23 milliarder kroner. Ifølge EU-kommissær Margrethe Vestager har Google misbrukt sin markedsdominans ved å promotere sin egen shoppingtjeneste i søkeresultatene, som har hindret konkurranse og fratatt forbrukerne fritt valg av tjenester. (27/06/2017)
 
Regnskapstall for 2016 viser at Facebook oppga en omsetning på like over 13 millioner kroner i Norge, og selskapet betalte dermed kun 469 000 kroner i skatt. Nå krever den norske mediebransjen at det sørges for at Facebook skattelegges etter sin reelle omsetning. Ifølge prognoser fra mediebyråene vil Facebook har en omsetning på to milliarder kroner i år. Mediebedriftenes Landsforening foreslår en lignende særskatt som er innført i Storbritannia, der selskaper som oppretter såkalte stråselskaper uten reell omsetning, skattes 25 prosent. (27/06/2017)
 
Til tross for en inntektsøkning på nesten 60 prosent i 2016, har Spotify hittil aldri gått med overskudd. Fjorårets nettotap skal ligge på rundt fem milliarder kroner. Nå skal strømmeselskapet teste ut såkalte sponsede låter, dvs. at plateselskapene kan betale for å få låtene plassert høyt i de store spillelistene. Spotify oppgir å ha 140 millioner brukere, hvorav rundt 50 millioner har betalt abonnement. (26/06/2017)
 
Snapchats morselskap, Snap Inc, har inngått et samarbeid med underholdningsgiganten Time Warner, som investerer 100 millioner dollar i produksjon av serier i Snapchat-format de neste to årene. Episodene vil vare i tre til fem minutter, og det planlegges tre serier hver dag. Per i dag har den amerikanske versjonen av Snapchat allerede en serie gående. (23/06/2017)
 
Kulturdepartementet har utlyst avtale om kommersiell allmennkringkasting. Staten vil kompensere aktørens nettokostnader med inntil 135 millioner kroner per år i fem år. Innholdet må tilbys på én lineær tv-kanal, i tillegg til å være tilgjengelig på Internett. I avtalen finnes også krav om daglige nyhetssendinger, norske programmer for barn og unge, samt at aktørens hovedredaksjon må være minst 100 kilometer unna Oslo. Kulturdepartementet har vært i samtaler med både TV 2 og MTG i forkant av utlysningen. (23/06/2017)
 
Valgsystemene i 21 amerikanske stater har vært utsatt for russiske hackerangrep i forbindelse med presidentvalget i 2016. Det er derimot ikke funnet bevis for at angrepene skal ha påvirket resultatet i noen av statene. Nylig ble det også kjent at sensitiv informasjon om over 200 millioner amerikanske velgere lå åpent på skyservere hos Amazon. Telefonnumre, adresser og religionstilhørighet er blant informasjonen som var tilgjengelig. (22/06/2017)
 
Mange aviser har satset på å få leserne over på nettutgaven sin ved å tilby såkalte kombiabonnement, hvor abonnement på papiravisen automatisk gir tilgang til nettavisen. Nå viser en undersøkelse at mange av de som har slike abonnement ikke benytter seg av tilgangen til den digitale utgaven. Spesielt gjelder dette eldre, hvor resultatene viser at 77 prosent har digital tilgang, men bare 20 prosent bruker den. (22/06/2017)
 
Tall fra Reuters Institutes årlige digitale nyhetsrapport viser at nordmenn er på verdenstoppen når det gjelder å betale for nyheter på nett. Riktignok er det kun én av fire nordmenn som har betalt for nyheter på nett siste år, men sammenlignet med resten av verden er dette tallet høyt. Halvparten av de som har betalt har et digitalt abonnement. Funnene viser også at 85 % får med seg nyheter daglig og at Facebook ikke nødvendigvis skaper nyhetsbobler. Undersøkelsen omfatter bare de som har konsumert nyheter siste måned. (22/06/2017)
 
En forskningsstudie av ni land, gjennomført av universitetet i Oxford, viser omfattende bruk av Facebook og Twitter til desinformasjon og propaganda. Studien viser blant annet hvor avgjørende sosiale medier er for politisk meningsutveklsing og meningsdanning blant unge, og at de samme mediene brukes aktivt til påvirkning. Både algoritmer, roboter og menneskelige ressurser blir tatt i bruk. USA og Russland er blant landene som er kartlagt. (21/06/2017)
 
Medietilsynets økonomirapport for avisene er ingen lystig lesing. I løpet av fjoråret sank annonseinntektene til norske aviser med én milliard kroner. Det er blant de største avisene fallet er størst, men heller ikke de små avisene slipper unna. Tidligere har de digitale annonseinntektene økt, men fra 2015 til 2016 sank inntektene fra avisenes nettutgaver med 182 millioner. De samlende opplagsinntektene sank med kun 0,1 prosent fra 2012 til 2016, noe som hovedsakelig skyldes økte priser. (21/06/2017)
 
I høst åpnes dørene hos Media City Bergen (MCB), hvor de største medieselskapene i Bergen flytter sammen. Det blir også etablert et eget miljø for oppstartsselskaper. Bergen Teknologioverføring (BTO) og NCE Media står bak den nye inkubatorsatsningen, som får navnet Mediakuben. Her er det plass til 70 nystartede selskaper i medie- og teknologisektoren. (19/06/2017)
 
Flere av verdens største filmselskaper og strømmetjenester har gått sammen og dannet Alliance for Creativity and Entertainment (ACE). Målet er å stoppe piratvirksomhet og ulovlig nedlasting. ACE estimerer at det ble gjort over fem milliarder ulovlige nedlastinger av filmer og TV-serier på verdensbasis i 2016. Selskapene har egne overvåkningssystemer som gir informasjon om IP-adressene som står bak de ulovlige nedlastingene. For å få opplysninger om personene bak IP-adressene må de imidlertid gå rettens vei. (19/06/2017)
 
Da produktplassering i film og TV-programmer ble tillatt i Norge i 2013, ble det bestemt at innhold med denne formen for markedsføring skulle merkes med en P. Problemet er at mange ikke får med seg denne Pen eller forstår hva den betyr. Medietilsynet foretar jevnlig undersøkelser rundt merkingen, og den siste - fra mai 2017 - viser at bare 40 prosent får med seg Pen. Enda færre vet hva den står for. (16/06/2017)
 
Strømmetjenesten Netflix har nå passert 50 millioner abonnenter i USA, og har dermed gått forbi kabel-TV-selskapenes 48 millioner kunder. Lineær TV er likevel klart størst. Satelitt-TV-selskapene har eksempelvis rundt 38 millioner kunder. Det finnes rundt 125 millioner husholdninger i USA, og analyseselskapet Nielsen anslår at 118 millioner av disse har tilgang til tradisjonell TV. (16/06/2017)
 
Nedbemanningen i mediebransjen - og da særlig i ukepressen - har skapt nye mellomledd mellom redaksjonene og frilansere. Selskaper som leverer innhold eller midlertidig bemanning er i vekst. Dette kommer fram i en masteroppgave ved Norsk Handelshøyskole. Flere selskaper baserer seg nå på innkjøp av innhold fra eksterne produsenter, i stedet for å ha fast ansatte journalister. (15/06/2017)
 
Rapporten The Fake News Machine viser hvor enkelt - og billig - det er for politiske kampanjer å bestille falske nyheter og propaganda for å manipulere velgermassen i forkant av valg. Det er også mulig å bestille svartmaling av navngitte journalister og iverksetting av gateprotester basert på de falske nyhetene. (14/06/2017)
 
En studie gjort av informasjonsnettverket Nordicom i samarbeid med Myndigheten för press, radio och TV, viser at antall artikler i svenske papiraviser har gått ned med 40 prosent siden 2007. I løssalgsavisene har innholdet i nettutgavene samtidig vokst med 80 prosent, men i abonnementsavisene er trenden annerledes. Der er det en nedgang også i antall artikler på nett. (14/06/2017)
 
I 2016 arrangerte Aftenposten over 30 konferanser og andre eventer, som tilsammen omsatte for rundt 14 millioner kroner. Avisen er ikke det eneste mediehuset som drar inn penger på eventer. Dagens Næringsliv planlegger rundt 25 konferanser i år, og forventer en omsetningsvekst på rundt 100 prosent. Også medier som Finansavisen, Teknisk Ukeblad og Kampanje har de siste årene arrangert ulike typer kurs og konferanser. (13/06/2017)
 
I Medietilsynets allmennkringkasingsrrapport kommer det frem at TV 2 ikke har oppfylt kravet om et jevnlig programtilbud for barn og unge. Også P4 kritiseres. For tredje året på rad har radiokanalen brutt kravet om egne program for smale grupper. NRK oppfyller verken kravet om 25 prosent nynorsk og jevnlige program for unge på samisk. Medietilsynet reiser tilsynssak mot både TV 2 og P4, mens det er generalforsamlingen ved kulturministeren som har ansvar for å følge opp NRKs brudd på allmennkringkastingsforpliktelsene. (13/06/2017)
 
Facebook har invitert norske politikere til et møte om hvordan de kan bruke Facebook som verktøy i valgkampen. Sosiale medier spilte en stor rolle i den amerikanske valgkampen, og mange er bekymret for muligheten Facebook gir for ukritisk markedsføring av politikk. Redaktørforeningen mener det er problematisk dersom politisk kommunikasjon på Facebook tar over for kritiske journalistiske spørsmål til de folkevalgte. (12/06/2017)
 
Artikler fra de islamkritiske nettstedene Human Rights Service og Document er blant de mest delte sakene i sosiale medier. Det viser analysetjenesten Storyboard, som måler delingen av norske nettsaker i sosiale medier. Topplisten har vanligvis vært dominert av stormediene VG, NRK, TV 2 og Dagbladet, men de siste årene har de innvandringskritiske nettstedene kommet høyt på listen. (09/06/2017)
 
Ny finansieringsmodell for NRK ble utredet av Rimmereid-utvalget og behandlet i stortingsmeldingen «Eit moderne og framtidsretta NRK» i 2016. Nå er det full krangel på Stortinget om hvilken modell som bør velges. Flertallet - inkludert SV - vil ha en personavgift gradert etter inntekt, mens mindretallet - Ap og Sp - ønsker en husstandsavgift. Debatten dreier seg både om NRKs uavhengighet, moms og sosial profil. (08/06/2017)
 
I takt med at vi ser mindre lineær TV og mer strømmet innhold via TV-skjermen, gir dagens TV-meterpanel et noe unøyaktig bilde av nordmenns TV-konsum. I 2018 vil nye målingen fange opp hvordan vi konsumerer levende bilder på tvers av plattformene. Vi tilbringer nemlig ikke særlig mindre tid foran TV-skjermen i dag, men andelen Other Use - dvs. annet innhold enn de lineære TV-kanalene - har økt betraktelig. Målinger fra GroupM viser at nordmenn i januar brukte i snitt 50 minutter foran TV-skjermen til å se på annet innhold enn lineær-TV. (07/06/2017)
 
Neste år lanseres en versjon av nettleseren Google Chrome som blokkerer enkelte annonsetyper som nettbrukerne finner plagsomme. Dette gjelder blant annet noen typer pop-up-annonser, videoreklamer med lyd som starter av seg selv og store annonser som ikke forsvinner når man blar nedover siden. Google samarbeider en rekke andre selskaper om å utarbeide felles retningslinjer for hvilke annonser som ikke blir akseptert. (06/06/2017)
 
Nettavisen Medier24 hadde en tøff start i 2014, men nå er situasjonen en annen. Medier24 hadde i 2016 driftsinntekter på 1,7 millioner kroner, hvor mesteparten kommer fra fra stillingsannonser tilknyttet medie- og kommunikasjonsbransjen. Nettavisen har bl. a. samarbeidet med Aftenposten om eksponering av Medier24s stillingsannonser hos Aftenposten søndag, mens Aftenposten har fått tilgang til Medier24s artikler. (02/06/2017)
 
Annonseinntektene i fagpressen øker både på papir og nett, viser tall fra IRM. På nett vokste annonseomsetningen med 11 prosent i første kvartal 2017. Nesten hver tredje annonsekrone - 31 prosent - kommer nå fra digitalannonsering. Samtidig jobber bransjen videre med å få til momsfritak for nettutgaver på linje med avisene. Etter å ha antydet at fritak ville komme i revidert nasjonalbudsjett, har regjeringen nå utsatt saken til høsten. (01/06/2017)
 
New York Times har bestemt seg for å tilby sluttpakker til en rekke av sine redaktører. Avisen ønsker å redusere antallet redaksjonelle kontroller nyhetsartikler går gjennom før publisering. I stedet skal lønnsmidlene brukes til å ansette flere journalister. Avisens fagforening er dypt bekymret fordi den mener endringen fører til manglende kvalitetskontroll og vil gå ut over New York Times' integritet. (01/06/2017)
 
Innsyn.no er et prosjekt som Fædrelandsvennen startet for å gjøre postjournalene i Kristiansand kommune søkbare. Senere er prosjektet utvidet til postjournaler for en rekke offentlige institusjoner, og omfatter nå både politiet, universitetene, kirken og forvaret. Neste mål er er få helseforetakene med. Bakgrunnen er mangelen på elektroniske postjournaler hos mange offentlige organer. (31/05/2017)
 
Riksrevisjonen har lagt fram sin rapport om arkivering og journalføring av offentlige dokumenter. Rapporten dokumenter store mangler i måten staten håndterer disse oppgavene på. Manglende arkivering, sen journalføring og saker som unntas offentlighet uten gyldig begrunnelse er blant funnene. Resultatet er at pressen og borgerne ikke får nok innsyn i viktige saker. (31/05/2017)
 
Frem til år 2020 skal EU bruke omlag 1,1 milliarder kroner på å sette opp gratis trådløst nett på i parker, biblioteker, sykehus og andre offentlige steder i opptil 8000 europeiske kommuner. EU betale for utstyret, men ikke for selve driften. Offentlige institusjoner inviteres nå til å søke om støtte. (31/05/2017)
 
VG og Dagbladet har tidligere hatt delt ansvar for distribusjon, men nå lar Dagbladet VG overta ansvaret for alt av distribusjon og kundehenvendelser. Dette er et grep begge avisene sparer kostnader på. Ifølge Dagbladets sjefredaktør, John Arne Markussen, fører det forsterkede samarbeidet til at det neppe blir kutt i utgivelsesfrekvensen med det første. (31/05/2017)
 
Fire av fem reklameinnlegg på norske blogger, Instagram-profiler og andre sosiale medier er for dårlig merket. Heller ikke reklamemerkingen på Youtube holder stand. Det kom frem da 20 av landets største sosiale medier-profiler ble kartlagt høsten 2016. Forbrukerombudet og Medietilsynet har nå lansert nye veiledninger til hvordan reklame kan bedre merkes, og har under arbeidet jobbet tett med de profesjonelle nettverkene som bl.a. Blogg.no og United Screens. (31/05/2017)
 
Musikkstrømmetjenesten Tidal får et nytt sjefsbytte. Dermed er det tre ledere som har gitt seg etter at den amerikanske rapperen Jay Z kjøpte selskapet i 2015. Tidal het tidligere Wimp, og startet som en norskutviklet tjeneste som etter hvert fikk Schibsted inn på eiersiden. Etter at Jay Z overtok eierskapet i 2015 har tjenesten opparbeidet seg en stor bunke ubetalte regninger - senest et skattekrav på 14 millioner fra Skatt øst i Norge. (29/05/2017)
 
Dagens Næringsliv har etablert en egen avdeling for innholdsmarkedsføring. Finansavisen var lenge imot den nye reklametrenden, men har ifølge DNs kommersiell direktør lenge hatt pågang fra norske bedrifter om å utvikle tjenester for salg av innholdstjenester. Avdelingen skal ledes av utviklingsdirektør Siri Skaalmo. (29/05/2017)
 
Nedprioriteringen av kulturnyheter hos nettavisene har store ringvirkninger, skriver Klassekampen. Konsekvensene for kulturprodusentene - forfattere, forlag, filmprodusenter, kunstnere etc. - er store, siden det nå er stadig vanskeligere å få omtaler eller anmeldelser av nye bøker, filmer, utstillinger osv. Både de som står bak kulturproduktene og publikumet de er beregnet på, blir dermed skadelidende. Kultursektoren må istedet ty til andre kanaler for å nå ut med nyheter - som f.eks. Facebook... (26/05/2017)
 
Forlagsgruppen Cappelen Damm fikk tidligere i år en større bot av Konkurransetilsynet for ulovlig boikott av blad- og bokdistributøren Interpress. Cappelen Damm er uenig i faktagrunnlaget for boten, og har nå stevnet Konkurransetilsynet for retten for å få opphevet vedtaket. (24/05/2017)
 
Norges televisjon (NTV) var eneste søker til kringkastingskonsesjonen i det digitale bakkenettet, i perioden 2021 til 2030. NTV er konsesjonsinnehaver i dag, og eies av NRK, TV 2 og Telenor. Selskapet har RiksTV og NRK som kunder. (24/05/2017)
 
FCC - amerikanernes tilsyn på medie- og telekom-området - har nå begynt på prosessen for å oppheve regelverket som skulle sikre likebehandling for alle på Internett. Under Obama ble det bestemt at Internett skulle reguleres på lik linje med annen viktig infrastruktur, noe som innebar at ingen tjenester kunne kjøpe seg til forrang på nettet på bekostning av andre. Dette regelverket for nettnøytralitet ønsker Trump-administrasjonen å fjerne, og første skritt på veien er nå tatt. (23/05/2017)
 
I vinter analyserte Amedia hvilke saker og innholdsområder som ble lest og førte til salg av nye abonnement. Det viste seg at krimsaker leses mest, mens kultur havner i bånn. Også idrett og politikk havner langt nede på listen over saker som selger. Aviskonsernet overvåker nå lesingen i sanntid, og har dermed full kontroll over lesetid og salg. Ifølge medieforsker Tanja Storsul er det viktig at mediene ikke blir for opptatt av salgstall og forskjeller mellom de ulike innholdsområdene. (22/05/2017)
 
Facebooks interne regelverk for hva som tillates av bl.a. sex, vold og rasisme er lekket av The Guardian. Det viser seg blant annet at Facebook tillater live-strømming av selvskading ettersom selskapet ikke vil sensurere personer i nød. Abortvideoer er også tillatt, så lenge de ikke viser nakenhet. The Guardian antar at avsløringen vil føre til debatter rundt Facebooks rolle og etikk. (22/05/2017)
 
Snapchat har etablert en norsk avdeling ved navn Snap Norway. Ifølge informasjon fra Brønnøysundregistrene skal det norske aksjeselskapet drive med teknologirelatert virksomhet, markedsføring og salg. Advokatfirmaet Wikborg Rein står bak registreringen. I Norge finnes det rundt 2,2 millioner Snapchat-brukere. (22/05/2017)
 
Siden 2012 har Polaris Media jobbet med personaliseringsteknologi fra norske Cxense. Først ut var iTromsø og Altaposten. Nå jobber mediekonsernet for at samtlige av deres avishus skal ta i bruk teknologien, og eksperimenterer nå med hvilke løsninger som passer best for hver enkel avis. (22/05/2017)
 
EU-kommisjonen har gitt Facebook en bot på rundt én milliard kroner for å ha gitt uriktige opplysninger angående kjøpet av WhatsApp. I 2014 hevdet Facebook at en automatisert sammenkobling mellom brukerpofilene på WhatsApp og Facebook ikke var mulig, men to år etter hendte det likevel. Ifølge kommisjonen er boten ment som et signal om at alle selskaper må overholde EUs fusjonsregler og oppgi riktig informasjon til enhver tid. (19/05/2017)
 
Da Kvikkas overtok distribusjonen av lørdagsaviser i november, fulgte måneder med kaos. På det verste hadde distribusjonsselskapet en feilmargin på hele 20 prosent, mot en bransjestandard på to promille. Som er resultat av dette, har flere aviser droppet lørsdagsutgaven, og enkelte aviser har opprettet egne budrunder. Et halvt år etter overtakelsen, er derimot distribusjonen klart forbedret. Feilmarginen er nå nede i tre, fire promille, som betyr at fire av 1000 ikke får avisen sin. (18/05/2017)
 
I tillegg til å forlenge Champions League-rettighetene, har MTG også kjøpt rettighetene til FA-cupen, den engelske ligacupen og Football League Championship. MTG får vise FA-cupen frem til 2024, mens de to andre rettighetene varer til år 2022. TV 2 har rettighetene til FA-cupen til og med sesongslutt 2018, mens Discovery har rettighetene til den engelske ligacupen og Football League Championship i inneværende sesong. (15/05/2017)
 
Snapchat har ikke klart å leve opp til forventet omsetning og brukervekst. Et tap på 19 milliarder kroner i årets første kvartal førte til at aksjekursen falt med 24 prosent. Riktignok var mesteparten av tapet knyttet til utbetalingen av aksjeutbyttet etter selskapet gikk på børs tidligere i vår. Brukerveksten har imidlertid flatet ut, med kun syv millioner nye brukere i årets første kvartal. (15/05/2017)
 
TV 2 har sikret seg all norsk klubb- og landslagshåndball fra neste sesong frem til 2022. Rettighetene gjelder imidlertid ikke kampene i VM og EM (MTG), samt OL (Discovery). Discovery har hatt håndballrettighetene til klubb- og landslagshåndball de siste to årene. (15/05/2017)
 
I løpet av årets første kvartal, har Schibsteds fire abonnementsaviser solgt til sammen 40 000 nye digitalabonnement. Ved slutten av mars hadde de fire avisene 119 000 digitalabonnenter, mot 65 000 året før. Aftenposten opplever også opplagsvekst, når opplagstallene for papir, komplett og digital samles. Også VG gjør det godt digitalt. Sammenlignet med 1. kvartal i fjor, steg de samlede digitale inntektene med 27 prosent til 205 millioner kroner i løpet av årets første tre måneder. (15/05/2017)
 
Omtrent annenhver journalist synes den norske journalistikken er blitt dårligere i løpet av de fem siste årene. Det viser Medieundersøkelsen som gjennomføres i forbindelse med Nordiske mediedager. Derimot mener 44 prosent av redaktørene at kvaliteten har bedret seg. Blant leserne mener én av fire at journalistikken har bedret seg, mens like mange mener den har blitt verre. (10/05/2017)
 
Frykt for trusler fra religiøse grupper fører til at norske medier har blitt restriktive med å trykke karikaturtegninger som kan oppfattes som provoserende. Det viser en forskningsartikkel skrevet av sosiolog Jon Rogstad og samfunnsforsker Olav Elgvin. Dekningen av islam har riktignok blitt mer kritisk, men få medier valgte å trykke karikaturer fra satiremagasinet Charlie Hebdo etter angrepet i 2015. (10/05/2017)
 
Facebook blir snart aktuell med egne serier, og planlegger opptil 24 egenproduksjoner. Det skal være snakk om alt fra korte timinuttersprogrammer til serier med høye budsjett. Medgründer av det populære humornettstedet CollegeHumor, Ricky Van Veen, leder satsingen. (09/05/2017)
 
MTG har forlenget rettighetene til Champions League frem til 2021. Fra og med 2018 skal MTG samarbeide med TV 2, som får sende én kamp hver eneste kampdag. Finalekampene skal samsendes hos både MTG og TV 2. Hos MTG vil kampene fordeles på Viasat-kanalene (både betal- og fri-TV) og strømmetjenesten Viaplay. MTG har hatt rettighetene til Champions League i 25 år. (09/05/2017)
 
VG har kjøpt nisjenettstedet Tek.no fra TU Media. Tek.no har fokus på teknologi og forbrukertester, og har flere hundre tusen unike brukere hver uke. Nettstedet har hatt flere eiere siden oppstarten i 1998, deriblant Amedia. Med på kjøpet følger seks redaksjonelle ansatte. (09/05/2017)
 
På oppdrag fra Riksrevisjonen har et ekspertutvalg gått gjennom flere hundre saker hvor dokumenter er unntatt offentligheten. Utvalgets konklusjon er at for en tredjedel av dokumentene mangler det rettslig grunnlag for å nekte innsyn. Tidligere har en gjennomgang gjort av Pressens Offentlighetsutvalg vist at departementene bruker alt for lang tid på å arkivere saksdokumenter, slik at de ikke blir tilgjengelige for innsyn før lenge etter sakene er behandlet. (08/05/2017)
 
I 2016 annonserte Schibsted at de ville bygge opp et norsk annonsenettverk som skulle ta opp kampen mot Google og Facebook i Norge. Schibsted oppfordret norsk medier til å slutte seg til nettverket, for å demme opp mot gigantene som spiser seg inn i det norske annonsemarkedet. Men flertallet av norske medier ser ut til å velge Google framfor Schibsted. Sist ut er Nettavisen, som nå har inngått avtale med Google. (05/05/2017)
 
Det norske distribusjonsselskapet Phonofile har vært et mellomledd for uavhengige artister og plateselskaper som står utenfor de store internasjonale plateselskapene, og sørget for å gi strømmetjenestene tilgang til musikken. Nå er Phonofile, som ble startet som en enmannsbedrift i 1999, solgt til Sony-eide Orchard. Orchard distribuerer musikk, film og TV-serier. (05/05/2017)
 
Discovery står foran en ny nedbemanningsrunde. I likhet med resten av mediebedriftene, må Discovery effektivisere driften og tilpasse seg de store endringene i markedet. For rundt et år siden kuttet selskapet 30 årsverk, og nå står ni nye årsverk i fare for å forsvinne. Det amerikanskeide mediekonsernet skal også kutte bemanningen i Svergie og Danmark. (05/05/2017)
 
Facebooks livetjeneste har bydd på mange problemer siden den ble allment tilgjengelig våren 2016. Voldtekter, slåssing og drap er bare noen av de grufulle hendelsene som har vært sendt live det siste året. Facebook ansetter nå ytterligere 3000 moderatorer, i tillegg til de rundt 4500 eksisterende, som har i oppgave å fjerne innrapportert innhold. Facebook skal også investere i verktøy som kan fjerne videoer raskere. (04/05/2017)
 
Ifølge kringkastingsforskriften skal norske TV-kanalers sendeflate bestå av 50 prosent europeisk innhold. Det er ikke tilfellet i TV 2s nisjekanaler og TVNorges hovedkanal, viser Medietilsynet. TV 2s hovedkanal innfrir kravet, mens både TV 2 Humor og TV 2 Livsstil har under 20 prosent europeisk innhold. For TVNorge er andelen europeisk innhold 35 prosent. Kanalene slipper unna med en advarsel, til tross for at Medietilsynet har rett til å kreve tvangsmulkt og gebyrer. (04/05/2017)
 
Data fra Norsk TV-meterpanel, som danner grunnlaget for TV-kanalenes offisielle seertall, viser at hver tredje person som ser på lineær-TV nå er 60 år eller eldre. Blant de unge i aldergruppen mellom 12 og 29 år har seertiden falt med over en fjerdedel. Samtidig øker stadig skjermbruken, skriver Medier24. (03/05/2017)
 
Vi vet at Facebook har kontroll over hva man liker og deler på tidslinjen, og bruker aktiviteten vår i annonsesammenheng. Nå viser det seg at Facebook også deler informasjon om tenåringers humør og sinnsstemning med annonsører. Selskapet har fortalt annonsører hvordan de kan identifisere ungdommer som føler seg verdiløse, usikre og har behov for selvtillitsboost. Dette har møtt kritikk, blant annet fra ungdommer selv. (03/05/2017)
 
Siden 2012 har gratisavisen Byavisa vært utgitt i Fredrikstad og Sarpsborg. Nå har derimot eierne meldt oppbud, og papiravisene legges ned. Avisene har gått med underskudd samtlige år. (03/05/2017)
 
Bloggnettverket United Influencers er den nye lisenseieren av motebladet Elle, som siden 1997 har vært utgitt av Egmont Publishing. Egmont meldte i februar at de avsluttet lisensavtalen med franske Lagardère Activ på grunn av uenigheter. United Influencers driver hovedsakelig med markedsføring gjennom bloggere og andre såkalte påvirkere. (02/05/2017)
 
Facebook innrømmer i et publisert dokument å ha blitt brukt som propagandamaskin. Det er her ikke bare snakk om falske nyheter, men om kampanjer via falske Facebook-sider, spredning av desinformasjon, lekkasjer, sverting av politikere med mere - brukt for å påvirke offentlig debatt og skape forvirring. Hensikten bak er å påvirke valg og politiske beslutninger. (28/04/2017)
 
I likhet med Nettavisens bloggere og spaltister, får Dagbladets spaltister betalt etter antall sidevisninger. Det får samfunns­debattant Shabana Rehman Gaarder til å reagere. Hun mener en slik utvikling ikke er bra for den uavhengige kommentarjournalistikken. Også leder for Norsk journalistlag, Hege Iren Frantzen, mener medier som Dagbladet og Nettavisen bør styre unna såkalte klikkhonorarer. (28/04/2017)
 
Steinkjer-Avisa og Lokalavisa Verran-Namdalseid slår seg sammen i sommer, blant annet på grunn av planlagt kommunesammenslåing. Begge avisene er eid av Trønder-Avisa AS. Det er ikke første gang aviser i Trøndelag slår seg sammen. Tidligere har Levanger-Avisa og Innherreds folkeblad blitt til Innherred, og Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet blitt til Bladet. (28/04/2017)
 
Sunnmørsposten kjøper 100 prosent av aksjene i Vestlandsnytt, lokalavisen i Herøy og Sande. Den har et opplag på rundt 4400 aviser. Sunnmørsposten er en del av Polaris Media Nordvestlandet, og har flere lokalaviser i porteføljen. (28/04/2017)
 
Etter to skandaler rundt beskyldninger om seksuell trakassering i Murdoch-eide Fox News, kommer nå nye beskyldninger om langvarig rasediskriminering. Elleve tidligere og nåværende ansatte går til sak mot kanalen, og vil ha kompensasjon for dårlig behandling de mener er rasistisk motivert. Ansatte hevder kanalen styres som en sørstatsplantasje og kaller eierselskapet «18th century Fox». (27/04/2017)
 
I løpet av 2016 doblet det norske Youtube-nettverket Nordic Screens omsetningen, som endte på rundt 15 millioner kroner. Selskapet er fremdeles midt i vekstfasen, og går derfor med underskudd. Nettverket består av 1500 Youtube-kanaler, hvor de største tjener godt med annonsekroner. (27/04/2017)
 
Den globale musikkomsetningen økte med 5,9 prosent i 2016, viser tall fra bransjeorganisasjonen IFPI. Det er den største årlige veksten siden IFPI startet målingene i 1997. I løpet av 2016 ble det solgt musikk for rundt 134 milliarder kroner. Strømmeinntektene alene økte med 60 prosent, og veksten har vært særlig stor i markeder som Kina, India og Mexico. (26/04/2017)
 
Norge og Sverige har nå skjøvet Finland ned fra toppen av listen over land med mest pressefrihet, melder Reportere uten grenser. Finland har i flere årrekker vært kåret til landet der pressefriheten er størst. Ifølge Finlands allmennkringkaster YLE, er det selskapets egen håndtering av en nyhetssak rundt statsministeren som er årsaken til at Finland rykker ned. (26/04/2017)
 
De to finansmennene Mats Qviberg og Christer Ager-Hanssen, som tidligere i år kjøpte opp den svenske gratisavisen Metro, har store planer i Norge. De skal både lansere nettavisen metro24.no og få på plass en norsk utgave av Viralgranskaren, en avdeling innen Metro som analyserer og gransker virale nyheter. Det er også planer om en egen nettavis om finans og økonomi, Real24.no. (26/04/2017)
 
I løpet av de siste fire årene har NRK redusert staben med 350 årsverk, skriver Dagens Næringsliv (DN+). Men kuttene fortsetter også i 2017. 17 årsverk skal bort på Marienlyst, mens 16 skal vekk ved distriktskontorene. I tillegg kommer Østlandssendingen som skal nedbemanne med 10 ansatte. Samtidig legger NRK om distriktssendingene på TV. (26/04/2017)
 
Gründeren av Wikipedia, Jimmy Wales, planlegger en annonsefri gratisavis som skal hjelpe til med å bekjempe fenomenet falske nyheter. Avisen, som vil få navnet Wikitribune, skal ha fokus på generelle nyheter, politikk og nisjeemner, og skal drives av både betalte journalister og frivillige skribenter. I likhet med Wikipedia, vil også Wikitribune trenge donasjoner fra publikum. (26/04/2017)
 
Siste kvartalsrapport for konsernet NHST, som eier blant annet Dagens Næringsliv og Morgenbladet, viser at inntektene fra abonnement spiller en stadig viktigere rolle. Mens annonseinntektene tidligere utgjorde den største delen av omsetningen, er nå inntektene fra avissalg langt større. Ifølge rapporten lå inntektene fra abonnement og løssalg i Dagens Næringsliv og Morgenbladet på mer enn det dobbelte av annonseinntektene. (26/04/2017)
 
Stadig flere mediehus og teknologiselskaper tar opp kampen mot falske nyheter, og Google er intet unntak. For å luke ut falske nyheter og støtende innhold, gjør selskapet endringer i algoritmene knyttet til søkeresultat, og gjør det samtidig enklere for folk å rapportere upassende og misvisende søkeforslag. Google melder også om større åpenhet rundt sine praksiser, og har tilgjengeliggjort flere av sine retningslinjer. (26/04/2017)
 
Den lokale radiokanalen Nea Radio i Trøndelag har en oppslutning på hele 42 prosent i sitt nedslagsfelt. Det viser den siste målingen fra Kantar TNS. Tallene viser daglig lytting i radiostasjonenes egendefinererte område. Ifølge redaktør og daglig leder, Andreas Reitan, har satsingen på lokale nyheter vært avgjørende for den høye oppslutningen. (25/04/2017)
 
P4-sjef Kenneth Andresen er kritisk til gårsdagens nyhet om halverte lyttertall for P4 og Radio Norge i Bodø. Ifølge Andresen er lyttertallene basert på kun 123 intervjuer, noe som gir stor usikkerhet rundt resultatene. I tillegg tas det ikke hensyn til lytting på nye DAB-kanaler. (25/04/2017)
 
Etter omleggingen til DAB i Bodø, har de landsdekkende radiokanalene mistet lyttertall, mens de lokale kanalene øker. Sammenlignet med første kvartal i 2016, har P4 gått fra 7000 daglige lyttere daglig til 2500. Radio Norge har mistet rundt halvparten av lytterne. De lokale radiokanalene Radio 3 og Radio 8000, som sender på FM-nettet, har økt lyttermassen. (24/04/2017)
 
The New York Times, Forbes og The Chicago Tribune er bare noen av avishusene i USA som har droppet Facebooks Instant Articles den siste tiden. Nå gjør flere av de norske mediehusene det samme. Både NRK og VG melder om at effekten av tjenesten har vært mindre enn forventet. Verken lesertall eller annonseinntekter har økt i særlig grad. Dagbladet og Aller ser derimot ingen grunn til å kutte artikkeltjenesten, og trekker frem rask lastetid som en fordel. (24/04/2017)
 
NRKs distriktskontorer for Vestfold, Telemark og Sørlandet skal samarbeide om en gruppe som skal drive undersøkende journalistikk. Fra før er en lignende gruppe etablert av distriktskontorene i Nord-Norge. (21/04/2017)
 
TV 2 har gått inn på eiersiden i faktasjekktjenesten Faktisk, og skal dermed avsløre falske nyheter og sjekke fakta sammen med NRK, Dagbladet og VG. Selskapet skal bidra med ett årsverk og to millioner kroner. Faktisk starter opp før sommeren. (21/04/2017)
 
TV 2 får ikke jobbe med egen akkreditering under hockey-VM i mai. Det er rettighetshaver Discovery som styrer fordelingen av TV-akkrediteringer. Konflikten mellom de to selskapene har sitt utgangspunkt i fotballsendinger fra eliteserien. Det er også usikkert om TV 2 får sende egne medarbeidere til å dekke OL neste år, ettersom Discovery eier også disse rettighetene. (21/04/2017)
 
Mediemogulen Rupert Murdoch, som eier både 21th Century Fox og en rekke store britiske aviser, har i flere år ønsket å overta hele TV-selskapet Sky. Sky eier både egne TV-kanaler, som Sky News, og tilbyr satellitt-TV og bredbånd. Med utgangspunkt i Storbritannia opererer selskapet i flere europeiske land, som Italia, Tyskland, Irland og Østerrike. Etter skandalene rundt Murdochs aviser i 2011, måtte Murdoch legge Sky-budet på is. Nå har han igjen lagt inn bud, men kan stanses av skandalen i TV-kanalen Fox News, hvor nyhetsanker Bill O' Reilly er sparket etter gjentatte anklager om seksuell trakassering. (20/04/2017)
 
Den siste tiden har det vært spent stemning mellom TV 2 og trioen Norges Fotballforbund, Fotball Media og Norsk Toppfotball. Nå har Norsk Toppfotball bedt lagene i eliteserien om ikke å medvirke i TV 2s FotballXtra. Trioen har tatt ut stevning mot TV 2, og avventer en avgjørelse. Oppfordringen til boikott får TV 2s nyhets- og sportsredaktør, Jan Ove Årsæther, til å reagere kraftig. (20/04/2017)
 
Saken om den 13 år gamle jenten som døde på Beitostølen i 2015, vakte stor oppsikt og engasjement da den ble omtalt i mediene, særlig fordi den omhandlet barn. PFU har konkludert med at TV 2 og seks andre medier brøt god presseskikk da de omtalte omgangskretsen til 13-åringen. Mediene ble klagd inn av Presseforbundet og foreldrene til barna som ble omtalt som mobbere. TV 2 ble felt på punkter knyttet til fakta, hensyn til barn, samtidig imøtegåelse og for kommentarer i kommentarfeltet. Også NRK, Dagbladet, NTB og Dagsavisen ble felt for brudd, mens Aftenposten og Budstikka fikk kritikk. (19/04/2017)
 
Ferske tall fra Mediebyråforeningen viser at reklameomsetningen i sosiale medier stadig øker, og i første kvartal 2017 er større enn reklame knyttet til søkeord (som f.eks. hos Google). Bransjefolk spår at Facebooks reklameomsetning i Norge kan komme opp mot TV 2s reklameinntekter i 2017. Statistikken fra Mediebyråforeningen viser kun omsetning av reklame som plasseres via de store mediebyråene. En god del annonser går utenom byråene. Dette gjelder spesielt avisene. (19/04/2017)
 
Det britiske medietilsynet Ofcom går ikke med på å stoppe pengespillreklamen som sendes på de norske kanalene med hovedsete i London. Ifølge Ofcom begår ikke de aktuelle kanalene noen regelbrudd. Medietilsynet ønsket særlig å få slutt på spillreklame etter klokken 21, da dette er normen i Storbritannia. Dette er derimot sendetidsregler den britiske spillbransjen har avtalt seg i mellom, og ikke offisielle regler. (19/04/2017)
 
Facebook holder på med en opprydning i tusenvis av falske brukerkontoer, brukt til å sende spam. Det er funnet et stort nettverk av kontoer opprettet i Asia, som brukes til å skaffe seg «venner» som så blir utsatt for spam. Facebook har også nettopp slettet 30 000 kontoer i Frankrike, dels på grunn av utsending av falske nyheter i forbindelse med presidentvalget. (18/04/2017)
 
Til tross for rekordår for kino i 2016, er Norsk filminstitutt bekymret for lave besøkstall blant ungdom. Tall fra Norsk mediebarometer viser at ungdommer mellom 16 og 24 hadde kun fem årlige kinobesøk i 2015, mot ti årlige besøk i år 2000. Filmprodusent Pål Røed ønsker nå bedre tilskuddsordninger for norske ungdomsfilmer, og foreslår etterhåndstøtte på linje med barnefilmer. (18/04/2017)
 
Kulturdepartementet har bestilt en ekstern utredning om økonomien i den norske filmbransjen. Utredningen, som er lagt ut på anbud, skal fokusere på hvordan aktørene i filmbransjen - inkluderte internasjonale strømmetjenester som Netflix og HBO Nordic - kan bidra til med finansieringen av norske serier og filmer. Utrederne skal blant annet granske pengestrømmene, aktørene og forhandlingene mellom alle ledd i verdikjeden. (18/04/2017)
 
Flere aviser - blant dem Aftenposten - har begynt med datastyrt tilpassing av nyheter, basert på hva leseren tidligere har valgt å lese om. Dette skaper bekymring for at vi som samfunn ikke forholder oss til det samme nyhetsbildet, og at hva som er viktige nyheter styres av algoritmer i stedet for redaktører. Avisene mener bekymringen er basert på misforståelser. (11/04/2017)
 
En britisk undersøkelse av unges bruk av sosiale medier finner at bruken slår negativt ut på barn og unges selvfølelse. Dess mer tid de bruker på sosiale medier, dess mindre fornøyde er de med seg selv og livet sitt. Jenter ser ut til å påvirkes mer enn gutter. Undersøkelsen er gjennomført av forskere ved Universitetet i Sheffield, blant et stort utvalg barn og unge 10-15 år i perioden 2010-2014. (10/04/2017)
 
Det ble solgt musikk for 698 millioner kroner i Norge i fjor - en økning på 7 prosent sammenlignet med 2015, rapporterer bransjeorganisasjonen Ifpi. Det er musikksalg via strømmetjenestene som stadig øker, og nå utgjør 83 prosent av totalen. Både nedlasting av musikk og salg av fysiske formater faller. Omsetningen i 2000, før CD-salget begynte å stupe, lå på rundt én milliard. (10/04/2017)
 
Flere internasjonale reklamegiganter har trukket reklamen sin fra Youtube da det ble kjent at reklamenefilmene ble vist før videoer med hatefullt innhold. Et av tiltakene Youtube nå innfører er å kun plassere reklame i videoer med over 10 000 visninger. Det er også satt av ansatte til å merke å merke upassende videoer og fjerne reklamene som vises før. (07/04/2017)
 
Norges Fotballforbund, Fotball Media og Norsk Toppfotball mener TV 2 har brutt gjeldende regelverk når de har implementert såkalte nyhetssendinger i FotballExtra for å vise scoringer fra Eliteserien. Daglig leder i Fotball Media, Knut Kristvang, mener domstolen nå må trekke rammenene rundt bruk av nyhetsrett. Discovery har betalt 2,4 milliarder kroner for fotballrettighetene frem til 2022. (07/04/2017)
 
Mari Velsand er ansatt som ny direktør i Medietilsynet. Hun overtar ledelsen når Tom Thoresen går av i slutten av mai. Velsand har sin bakgrunn fra mediebransjen, hvor hun både har vært ansatt i NRK, Tun Media, Nationen og sist som regionaldirektør i Amedia. (06/04/2017)
 
Regjeringen vil løsne på reglene for TV-reklame. Delt skjerm, med reklame side om side med programinnhold, og friere regler rundt presentasjon av sponsorer og premier, er blant endringene som legges fram for Stortinget. Det åpnes også for «virtuell produktplassering», hvor produkter kan legges digitalt inn i programmer etter at de er ferdigprodusert. I tillegg fjernes begrensingen på 15 prosent reklame per døgn, slik at det er taket på 20 prosent per time som regulerer hvor mye reklame som kan vises. (06/04/2017)
 
I forslaget til ny åndsverklov, foreslår Kulturdepartementet forbud mot strømming av film og andre åndsverk fra sider hvor innholdet åpenbart er lagt ut ulovlig. Departementet foreslår også en ufravikelig regel om at opphavere skal ha krav på rimelig vederlag når de overdrar rettigheter. Forslaget er mer teknologinøytralt enn det gjeldende regelverket. (05/04/2017)
 
New York Times kunne nylig avsløre at Bill O'Reilly, programleder for USA største nyhetsprogram, har betalt millionbeløp i forlik til fem kvinner som har anklagd ham for seksuell trakassering. Det er ikke første gang Fox News er i søkelyset på grunn av lignende anklager. Tidligere sjef for Fox News, Roger Ailes, ble sparket i fjor for seksuell trakassering av ansatte i kanalen. Nå har storannonsører som Mercedes-Benz, Hyundai og BMW trukket reklamene sine fra programmet. (05/04/2017)
 
Amedia eier rettighetene til fotballkampene i 2. divisjon, og i år skal samtlige 364 kamper vises på nett. Alle som abonnerer på en av Amedias aviser får tilgang til samtlige kamper. Amedia samarbeider med produksjonsselskapet Monday, som får ansvaret for produksjonen av halvparten av kampene. Resten skal de lokale avisene filme og produsere selv. (04/04/2017)
 
VG og Schibsteds fire abonnementsaviser har åpnet for politisk reklame, men ikke uten mostand fra avisenes egne redaksjonsklubber. Redaksjonsklubben i Fædrelandsvennen mener politisk reklame kan sette avisens troverdighet i fare, og VGs klubbleder understreker at klubben er imot all reklame som etterligner journalistikk. Medieforsker Jens Barland ved NTNU påpeker at politisk reklame kan forsterke avisenes etiske utfordringer. (04/04/2017)
 
På oppdrag fra kulturministeren har Medietilsynet gjennomført en landsdekkende undersøkelse om falske nyheter. Det viser seg at 55 prosent av nordmenn ukentlig kommer over nyheter de opplever som falske. Funnene viser også at fire av ti nordmenn er usikre på om de klarer å oppdage falske nyheter. (04/04/2017)
 
Ved å implementere nyhetssendinger i magasinet FotballXtra har TV 2 benyttet såkalt nyhetsrett for å få vist målene fra Eliteserien. Det vil ikke rettighetseier Discovery ha noe av. Fotball Media, selskapet som har solgt fotballrettighetene, vurderer nå å stevne TV 2 for retten. (03/04/2017)
 
Schibsted har hyret inn et kommunikasjonsbyrå som skal intervjue sentrale personer innen politikk, forvaltning, næringsliv, forskning og mediebransje om deres syn på Schibsted og på medieutviklingen. Både kulturministeren og ekspedisjonssjef i Kulturdepartementets medieavdeling er blant de utvalgte som Schibsted ønsker å få i tale. På denne måten kan mediekonsernet skaffe seg viktig informasjon som gjør det lettere å ta strategiske valg for framtiden. Informasjonen vil bli forbeholdt Schibsted og skal ikke deles med andre. (31/03/2017)
 
Kulturdepartementet bekrefter overfor Kampanje at ny avtale for en kommersiell kringkaster på TV er planlagt utlyst før sommeren. Regjeringens forslag til avtale skal behandles i Stortinget neste uke, men har allerede fått støtte i kulturkomiteen. (31/03/2017)
 
Overgangen til TV 2 Sumo gikk ikke som håpet for Hotel Cæsar, og TV 2 har nå besluttet å ikke bestille ny sesong. Dermed er det slutt for såpeserien, som siden 1998 har over 3000 episoder bak seg. Siden januar 2017 har serien bestått av korte daglige klipp som har blitt samlet til en lengre episode hver fredag. (31/03/2017)
 
TV 2-eide Screen Story fortsetter ekspansjonen, og skal nå overta virksomheten av det norske produksjonsselskapet Phantom Film. Screen Story har nå ni kontorer i Norge, og over 20 ansatte. (31/03/2017)
 
Stortingets familie- og kulturkomité støtter forslaget til ny støtteordning for en kommersiell allmennkringkaster på TV, og sikrer dermed flertall på Stortinget for ordningen. Regjeringens forslag innebærer at mottakeren av støtten må ha daglige nyhetssendinger, 50 prosent norsk innhold, norskspråklige programmer for barn og unge og hovedkontor utenfor Oslo. Støtten begrenses til 15 millioner euro, noe som betyr at den ikke trenger å behandles av ESA, kontrollorganet som passer på at EFTA-landene følger avtalte EU-regler. (29/03/2017)
 
I løpet av de siste tre årene er antallet midlertidige ansatte hos NRK doblet. Økningen er særlig stor på hvoedkontoret på Marienlyst. Leder i NRKs journalistlag, Richard Aune, omtaler utviklingen som dramatisk og skuffende, og varsler at fagforeningen vil kreve tiltak av NRK. (29/03/2017)
 
Hele forsiden til Finnmark Dagblad var mandag dekket av en annonse for flyselskapet FlyViking. Ifølge redaktør, Arne Reginiussen, får annonsører kjøpe forsiden dersom prisen er rett. iTromsø ble felt i PFU for et lignende påfunn i 2014. Også aviser som Moss Avis og Glåmdalen har tidligere solgt forsiden. Praksisen får mediekritiker Gunnar Bodahl-Johansen til å reagere. (28/03/2017)
 
En ny, midlertidig avtale mellom NRK og Dramatikerforbundet sikrer NRK retten til å publisere kommende NRK-produksjoner på nett til ubegrenset tid. Allmennkringkasteren har gått med på å øke dramatikernes arbeids- og rettighetsvederlag betraktelig. Avtalen gjelder ut 2019. (24/03/2017)
 
I likhet med blant andre BBC og The Guardian, trekker nå også de amerikanske selskapene AT&T og Verizon annonsene sine fra Youtube. Bakgrunnen er annonser som dukker opp på hatefulle Youtube-sider. Til sammen finnes det nå rundt 250 selskaper som boikotter Googles annonseplattform AdSense. (24/03/2017)
 
Aviskonsernet Amedia henter inn millioner fra egenkapital og overskudd i egne aviser, skriver Dagens Næringsliv (DN+). Årsaken skal være skattemessige forhold som gjør at konsernet sparer store beløp i skatt hvis pengene samles sentralt i stedet for å beholdes av avisene selv. Likevel reagerer tillitsvalgte sterkt på det de oppfatter som et ran av avisenes opptjente midler. (24/03/2017)
 
Mens både TV 2 og Egmont publishing kutter for å møte magrere tider, har toppsjefene i eierkonsernet Egmont bevilget seg store lønnstillegg. Ifølge Dagens Næringsliv har topplederne hatt en lønnsøkning på 43 prosent siden 2013. Samlet utgjør lønnen til administrerende direktør og finansdirektør nå 42 millioner NOK. Dette kan gjøre det problematisk med pengestøtte til TV 2, mener Arbeiderpartiet. (23/03/2017)
 
P4-gruppen har lansert apper for alle sine radiokanaler på sistegenerasjons Apple-TV. I tillegg til radio, får man tilgang til nett-TV, nyheter, værmelding og diverse underholdning. (23/03/2017)
 
Forlagene Aschehoug, Cappelen Damm, Gyldendal og Scibsted Forlag (nå eid av Vigmostad & Bjørke) har fått bot av Konkurransetilsynet for ulovlig samarbeid i forbindelse med en boikott av bladdistributøren Interpress. Interpress ble i 2014 nektet å distribuere forlagenes bøker, og valgte samme år gi seg som bokdistributør. Alle forlagene er deleiere i Bladcentralen, Interpress' største konkurrent på markedet for blader og bøker i dagligvarebutikker og kiosker. (22/03/2017)
 
Schibsteds fire abonnementsaviser, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen - i tillegg til VG - vil la politiske partier formidle reklame i form av innholdsmarkedsføring, skriver DN+. Medieforskere ved UiB er kritiske, da det har vist seg at politisk innholdsmarkedsføring kan minske tilliten til mediene i etterkant. (22/03/2017)
 
NRK, Dagbladet og VG står bak en ny faktasjekktjeneste ved navn Faktisk. Her skal påstander fra sosiale medier, norske medier og offentligheten faktasjekkes og falske nyheter avdekkes. Journalistene ønsker også å bidra til å gjøre leserne mer kritiske. Faktisk er eid av VG og Dagbladet, mens NRK skal vurdere å gå inn som eiere. Tjenesten har fått oppstartsmidler av Stiftelsen Tinius, Fritt Ord, Dagbladets stiftelse og NRK. (22/03/2017)
 
Flere NRK-serier, deriblant Mammon og Lilyhammer, er utilgjengelige på nett som følge av at NRK ikke betaler den summen Norsk filmforbund krever for sine medlemmer. NRK ønsker retten til å publisere serier på alle sine plattformer til evig tid, men det krever gode kollektive avtaler, ifølge Norsk filmforbund. (21/03/2017)
 
Nettavisens resultattall for 2016 viser at avisen øker overskuddet (DN+) sitt. 40 prosent, eller 58 millioner, av omsetningen kommer nå fra innholdsmarkedsføring. Mye av dette er knyttet til kjente bloggere som samarbeider med avisen. VGs inntekter fra innholdsmarkedsføring var på 44 millioner i fjor. (21/03/2017)
 
Momsfritaket som nettavisene oppnådde i 2016 omfatter også andre typer elektroniske nyhetstilbud, som TV 2 Nyhetskanalen og VGTV. Nå reagerer nyhetsmediene (DN+) på at deler av momsfritaket havner hos TV-distributørene, fordi de tilbyr nyhetskanaler til kundene. Det betyr at penger som var ment for medier og nyhetsbrukere istedet kommer mellomleddene til gode. (20/03/2017)
 
Fem filmforbund - Norsk filmforbund, Norske filmregissører, Norske filmklippere, Foreningen Norske Filmfotografer og Norsk Filmlydforening - oppfordrer medlemmene sine til å si nei til oppdrag for NRK. Årsaken er at NRK ikke vil inngå kollektive avtaler, men vil forhandle med hver enkelt filmarbeider, noe forbundene mener gir filmarbeidere dårlige lønns- og arbeidsvilkår. (17/03/2017)
 
Det konkursrammede postselskapet Norpost er overtatt av Kvikkas, skriver Journalisten. Kvikkas kjøper ikke selve konkursboet, men it-systemer, driftsutstyr og kontrakter som lar seg overta. Kvikkas har som mål å tilby rundt 775 ansatte nytt arbeid. Norpost har 800 ansatte i dag. (17/03/2017)
 
Facebook har inngått avtale med den spanskspråklige sportskanalen Univision Deportes om å direktestrømme over 20 kamper fra Major League Soccer. Facebook stiller med egne kommentatorer, og vil la seerne få stille spørsmål underveis. Facebook får også muligheten til å plassere annonser underveis i strømmingen. (17/03/2017)
 
TV3s eier, Modern Times Group (MTG), selger TV-kanalene sine i Baltikum. Tidligere har MTG solgt TV-virksomheten i Russland, etter at Putin satte begrensninger for utenlandsk eierskap. Det har også gått rykter om at MTG også ønsker å selge sine nordiske TV-kanaler. (17/03/2017)
 
En undersøkelse utført av Respons Analyse for Nordiske Mediedager viser at 55 prosent av de spurte er negative til innføringen av DAB-radio i Norge. 37 prosent har ikke skaffet seg DAB-radio ennå, noe som tilsvarer i underkant av 900 000 husstander. Undersøkelsen er gjennomført i februar 2017. (17/03/2017)
 
Den britiske regjeringen, The Guardian og L'Oreal er bare noen av aktørene som har fått annonsene sine plassert på hatefulle Youtube-kanaler, ved bruk av Googles programmatiske reklameplattform, AdX. The Guardian og regjeringen fjerner nå reklamen sin fra Google, og krever at Google rydder opp. (17/03/2017)
 
Postselskapet Norpost har begjært seg konkurs. Selskapet har vært underleverandør til Kvikkas, som siden høsten 2016 har stått for avisenes lørdagsdistribusjon. Man vil nå forsøke å få til en virksomhetsoverdragelse uten at Norposts drift stopper opp. Kvikkas jobber for å opprettholde den vanlige leveringen. (16/03/2017)
 
Egmont Publishing - Egmonts ukebladdivisjon i Norge - oppnådde et overskudd på 200 millioner i 2016. Omsetningen gikk ned med vel 100 millioner, men alle kuttene Egmont Publishing har gjort holdt overskuddet oppe. Egmont har kvittet seg med store deler av den redaksjonelle staben og har i stedet leid inn frilansere. (15/03/2017)
 
Hegnar Medias eierselskap, Periscopus AS, har kjøpt ABC Startsiden av Telenor. ABC Startsiden har vært en lønnsom bedrift, og hadde et driftsresultat på nærmere 30 millioner kroner i 2015. Fra før av eier Hegnar Media titler som Kapital, Finansavisen og Hegnar.no. (15/03/2017)
 
TV 2 bidrar både til omsetningsrekord og resultatsmell for mediekonsernet Egmont i 2016. Egmonts inntekter økte fra 14,1 til 14,5 milliarder NOK, mens resultat før skatt gikk ned fra 908 til 652 millioner. Resultatfallet skyldes både investeringer i ny virksomhet og økte kostnader i TV 2. Det er bare i Egmonts TV-divisjon at resultatet gikk ned i 2016. (14/03/2017)
 
TV 2 økte inntektene med vel 350 millioner i 2016, og satte igjen ny omsetningsrekord. Men samtidig økte kostnadene med nesten 550 millioner, dermed går overskuddet klart ned. Årsaken til de høye kostnadene er dyre rettigheter til sportssendinger som Premier League, OL og fotball-EM. I tillegg måtte TV 2 dette året selv dekke utgiftene knyttet til C Mores sportskanal, som TV 2 overtok i 2015. (14/03/2017)
 
VGs avdeling for innholdsmarkedsføring omsatte for 44 millioner i 2016, med 11 millioner i overskudd. Da VG etablerte VG Partnerstudio for å satse på reklame i form av artikler som ligner på vanlig journalistikk, vakte det reaksjoner både utad og innad. To av sakene fra avdelingen er blitt felt i PFU på grunn av for dårlig merking av kommersielt innhold. Inntektene i den nye virksomheten utgjør to prosent av VGs totalomsetning på 1,7 milliarder i 2016. VGs papirutgave omsatte for én milliard. (13/03/2017)
 
En frilansjournalist fra Oslo øst hevder NRK på forhånd hadde bestemt seg for innhold og vinkling i en lengre reportasje om kriminalitet i Oslo øst. Reportasjen ble sendt på Dagsrevyen og lagt ut på NRK.no, og beskrev «svenske tilstander» i områder av Oslo. Frilansjournalisten sier han ble oppringt og bedt om å bekrefte en slik virkelighetsbeskrivelse, og at han ble spurt om å finne andre mulige kilder da han selv mente beskrivelsen var feil. NRK benekter at dette var framgangsmåten. (13/03/2017)
 
En spørreundersøkelse gjennomført av Kantar TNS viser at 64 prosent av innbyggerne i Nordland hører på radio etter FM-slukkingen, mot 74 prosent vinteren 2016. Nedgangen er som forventet. Antall DAB-radioer i Nordland har økt med 36 prosent. Nå hører fire av fem lyttere på radio via DAB, og det anslås at 53 000 biler i Nordland har enten DAB-radio eller adapter. (13/03/2017)
 
Finlands statlige allmennkringkaster, Yle, skal granskes etter anklager om at selskapet har lagt lokk på en kontroversiell sak rundt statsministeren. Etter at Yle laget en nyhet om statstøtte til et gruveselskap knyttet til statsministerens familie, sendte statsministeren en rekke e-poster til Yle. Journalister i Yle hevdet etterpå at de ble nektet å følge opp saken videre. Tre journalister sa opp jobbene sine i protest. Nå har Yle bestilt en ekstern gransking av hva som skjedde. (10/03/2017)
 
På Høyres landsmøte signaliserte Erna Solberg at Høyre går klart inn for det omstridte forslaget om massiv overvåking av norsk datatrafikk, som går under navnet Digitalt grenseforsvar. Forslaget går ut på at den norske E-tjenesten skal overvåke all datatrafikk inn og ut av Norge. I praksis vil dette bety at det meste av kommunikasjonen mellom norske borgere blir kartlagt, siden en rekke av tjenestene vi bruker til digital kommunikasjon går via utenlandske servere. Datatilsynet har gått hardt ut mot forslaget. (10/03/2017)
 
Da BBC-journalister rapporterte rundt 100 bilder fra en lukket Facebook-gruppe for pedofile, fjernet Facebook først kun 18 av bildene. Deretter ble BBC anmeldt for distribusjon av bildene. Flere politikere kristiserer nå Facebooks måte å respondere på, og poengterer at slike saker kan slå negativt ut for annonsørene. (10/03/2017)
 
Alt av sport hos Discovery skal nå flyttes til den nye strømmetjenesten Eurosport Player. Strømmetjenesten skal bestå av samtlige kamper fra Eliteserien og OBOS-ligaen, norsk landslags- og elitehåndball, VM i ishockey og de andre Eurosport-rettighetene. Samtidig blir Dplay nå en ren underholdningstjeneste. Prisen ligger på 149 kroner måneden. (10/03/2017)
 
Etter at Mediemangfoldsutvalget la fram sin utredning sist tirsdag, har ikke tilbakemeldingene latt vente på seg. Forslagene i utvalgets rapport øker støtten til mediene med 700-800 millioner kroner, noe flere går hardt ut mot. Du finner kommentarer, debatter og svar fra utvalgets leder i lenkene nedenfor. (09/03/2017)
 
Nylig har forskningsmiljøer i USA og Sverige gjennomført undersøkelser om fenomenet falske nyheter. Nå ønsker kulturminister Linda H. Helleland at det samme skjer i Norge. Hun har bedt Medietilsynet gjennomføre en undersøkelse som ser på omfanget av falske nyheter og hvordan nordmenn oppfatter fenomenet. Ifølge Helleland er det viktig å vite mer om folks vaner, før eventuelle tiltak iverksettes. (09/03/2017)
 
MBLs siste opplags - og lesertall for ukepressen viser at kvinnebladene strever i motvind. Flere blader er gått inn i 2016, og de som fortsatt eksisterer opplever synkende opplag og lesertall. Samtidig går det fortsatt bra med interiørbladene, med noen få unntak. Kategorien matblader øker også, men her er det bare ett blad med i opplagstallene. Nytt er at et blad som Illustrert vitenskap ligger på topp i lesertallene og har økt opplaget etter flere år med nedgang. (08/03/2017)
 
Viasat-abonnenter vil nå få tidlig tilgang til nytt innhold fra Disney, Marvel og Pixar, etter at MTG har inngått et tettere samarbeid med Disneys nordiske avdeling. Nye storfilmer som Star Wars: Rouge One og Vaiana vil bli tilgjengelig på Viasat Film og strømmetjenesten Viaplay. MTG har også forlenget distribusjonsavtalen for Disneys TV-kanaler på Viasat. (08/03/2017)
 
Mediebedriftenes Landsforening (MBL) la i dag fram avisenes opplags- og lesertall. Helhetsbildet viser at det digitale opplaget øker, mens papiropplaget går ned. Samtidig er det uenighet om hvordan opplaget skal beregnes. Lesertallene viser framgang for VG og tilbakegang for aviser som Aftenposten og Dagens Næringsliv, men her er det viktig å være klar over at målingen er endret siden 2015. I 2016 ble utvalget for leserundersøkelsen justert for utdanningsnivå, noe som ga lavere tall for en del aviser med høyt utdannede lesere - som Aftenposten og Dagens Næringsliv - og høyere tall for VG. Tall for 2015 og 2016 er derfor ikke helt sammenlignbare. (07/03/2017)
 
Mediemangfoldsutvalget har i dag lagt frem NOU-en «Det norske mediemangfoldet. En styrket mediepolitikk for borgerne». Utvalget foreslår blant annet å utvide momsfritaket til å gjelde alle nyhets- og aktualitetsmedier, og å fjerne arbeidsgiveravgiften for nyhetsbaserte medieselskaper. De foreslåtte tiltakene vil øke mediestøtten med inntil 850 millioner kroner årlig. (07/03/2017)
 
Dagens Næringsliv fikk ikke godkjent opplagstallene avisa rapporterte inn for 2016, og har bestemt seg for å tre ut av ordningen med opplagstall revidert av Norsk Opplagskontroll. Avisa mener reglene for opplagstelling er gammeldagse, og at de blant annet ikke gir god nok uttelling for bedriftsabonnement. (06/03/2017)
 
Med 24500 aktive abonnenter har Morgenbladet satt ny rekord. Det er gjennom Internett og sosiale medier aviser trekker til seg nye abonnenter, men det er fremdeles papiravisen som gjelder: kun fem prosent av leserne er heldigitale. Konstituert sjefredaktør Ivar A. Iversen er særlig fornøyd med at nesten halvparten av leserne er under 40 år. (06/03/2017)
 
Aviskonsernet Amedia har lagt fram resultattall for 2016. Fasiten er at omsetningen falt fra 4,2 milliarder i 2015 til 3,8 milliarder i 2016. Hovedårsaken er dalende annonseinntekter, med størst nedgang på papir. Samtidig viser opplagstallene positive trekk, spesielt digitalt. Kutt i konsernet gjør at driftsresultatet for 2016 bare er litt lavere enn i 2015: 422 millioner. (03/03/2017)
 
En ny app gjør det nå mulig å strømme Facebook-videoer på TV-skjermen, dersom man har fjerdegenerasjons Apple TV. Teknologiselskapet har også lansert en egen app for Samsung smart-TV. Dermed fortsetter Facebook å utfordre TV-markedet. (03/03/2017)
 
Snapchat er verdsatt til 24 milliarder dollar i forbindelse med børsnoteringen. Aksjen anses derimot ikke som en sikker investering, ettersom selskapet sliter med enorme underskudd. (02/03/2017)
 
Den nye lederen for FCC - tilsynet som regulerer kringkasting og telekommunikasjon i USA - har i en tale erklært at regelverket for nettnøytralitet skal bort. Trump har innsatt en klar motstander av nettnøytralitet i lederjobben, og uttalelsen er som forventet. Obama fikk på plass regler som skal sikre alt innhold lik behandling på Internett, slik at ikke innholdsleverandører kan betale seg til bedre trafikkforhold hos bredbåndsselskapene, og dermed strupe trafikken for andre. (01/03/2017)
 
Ifølge Google ser verdens befolkning over én milliard timer Youtube-videoer hver dag. Det er en tidobling sammenlignet med 2012, som var forrige gang Google presenterte tall. Youtubes skreddersydde anbefalinger til hver enkelt bruker skal være hovedårsaken bak økningen. Youtube er også aktuell som TV-distributør, for de som har kvittet seg med kabel- og satelitt-TV. Selskapet lanserer en pakke på rundt 40 kanaler - inkludert ABC, Fox og ESPN - som koster 35 dollar i måneden. (01/03/2017)
 
Discovery Network Norges nye administrerende direktør er Tine Austvoll Jensen. Hun kommer fra stillingen som økonomidirektør og operativ leder for Discovery i Norge. Jensen blir Norges første kvinnelige TV-sjef. Samtidig utvides rollen til programdirektør Eivind Landsverk. Han får nå ansvar for den nordiske programstrategien, i tillegg til produksjon og innkjøp for Norden. (28/02/2017)
 
Telenor har inngått et samarbeid med Netflix om integrering av Netflix i Canal Digitals dekoderbokser i Norge. Nå blir avtalen utvidet til en rekke land i Europa og Asia. Samarbeidet dreier seg også om forbedring av strømmekvalitet gjennom plassering av Netflix-servere i Telenors nettverk, en løsning som kom på plass i Norge i 2014, og betaling av Netflix-abonnement via Telenor. (28/02/2017)
 
Falske nyheter fikk stor oppmerksomhet under valgkampen i USA, og er i dag et globalt fenomen. Den norske nettsiden Adresseposten.no er et eksempel. Nettavisen omtaler seg som en representant for folkejournalistikken, og påstår å formidle nyhetsaktuelle saker. Mange av sakene fremstår innvandringskritiske. (28/02/2017)
 
I stedet for at millioner av norske FM-radioer sendes til gjenvinning, ønsker Tord Tjelflaat i renovasjonsselskapet IVAR å sende radioene til land hvor FM-nettet fremdeles gjelder. Selskapet har satt i gang en kampanje, og målet er å få flere renovasjonsselskaper med på laget. En endring i forurensningsloven i fjor slo fast at gjenbruk skal prioriteres før gjenvinning. (27/02/2017)
 
For å best møte de politiske utfordringene i Europa, ansetter Facebook lobbyister både i Norge og andre europeiske land, skriver Dagens Næringsliv (betalt sak). Det er særlig utfordringer knyttet personvern og skatt som gjør at Facebook har stor interesse av å delta på den politiske arenaen. Ifølge Facebooks kommunikasjonssjef i Norden, Peter Münster, er det viktig for Facebook å ha lokale folk på laget, som forstår både språket og kulturen. (27/02/2017)
 
Innen 2020 skal Viaplay produsere hele 50 nordiske serier, og strømmetjenesten varlser dermed kamp om de nordiske seerne. Konkurrenten HBO Nordic planlegger to til tre nordiske serier i året, mens Netflix blir aktuell med den nordiske storsatsingen The Rain i 2018. (27/02/2017)
 
Medier24 har gjennomført en undersøkelse blant redaktører i lokale og regionale aviser om hvordan de oppfatter NRK. Resultatene viser at få oppfatter NRK som en farlig konkurrent, og at bare 10 prosent opplever at NRK i stor grad truer betalingsløsningen de har på nett. Dette står i klar motsetning til flere utspill om at NRK truer lokalavisenes posisjon og stjeler nyhetssaker. (24/02/2017)
 
Tidligere er det blitt kjent at Discovery vil tilby fotballkamper i Eliteserien fritt til abonnenter hos TV-distributører som Get, Canal Digital og Altibox. Disse kampene har før stort sett vært tilgjengelige kun på premiumkanaler - dvs. mot ekstra betaling. Nå velger Viasat (MTG) å gå samme vei, og gjør sportskanalene sine fritt tilgjengelige i Canal Digital Kabel-TVs grunnpakke. Det er ennå ikke klart om dette vil føre til en prisøkning fra Canal Digitals side. (22/02/2017)
 
I Lierne kommune har få abonnenter fått lørdagsavisen de siste månedene. Nå har leveringsproblemene eskalert ytterligere: Et frustrert avisbud har kastet aviser - og tent på bunker av dem - på Lifjellet. Budet var hyret inn av Norpost, som selv er hyret inn av Kvikkas. Vanskelige kjøreforhold og ingen kjennskap til området, er trolig årsaken. Kvikkas har hatt store problemer med leveringen av lørdagsaviser i distrikts-Norge etter at de overtok for Posten. Nå vurderer rådmannen i Lierne, Karl Audun Fagerli, å anmelde både Kvikkas og Norpost for det han kaller avistyveri. (22/02/2017)
 
Nesten en tredjedel av amerikanske husholdninger med bredbånd får mesteparten av nyhetene sine fra sosiale medier som Twitter og Facebook. Det viser en ny undersøkelse fra konsulentselskapet Parks Associates. 30 prosent i aldersgruppen 18 til 24 år synes nettvideoer er mer autentiske enn tradisjonelle TV-sendinger. Andelen er tankevekkende tatt i betraktning spredningen av falske nyheter, som har særlig foregått på sosiale medier. (21/02/2017)
 
Det satses stadig mer på nyheter i NRK, og nå omorganiseres nyhetsdivisjonen på nytt for å styrke dekningen av siste nytt på nett og mobil. Fremover skal nyhetsavdelingen bestå av følgende tre linjer: direkte, fag og program, som alle får en egen redaktør. Mens Dagsrevyen og andre nyhetssendinger faller under programlinjen, får direktelinjen ansvar for oppdatering av siste nytt. Faglinjen tar for seg bestemte fagfelt, sderiblant utenriks. (20/02/2017)
 
Begrenset brukervekst og økt konkurranse fra Facebook har ført til at Snapchats verdi er nedjustert med 23 milliarder kroner. Instagrams nye Stories-funksjon - hvor bilder forsvinner etter et døgn - skal ha rammet Snapchat hardt. Bildedelingsselskapet har nå en markedsverdi på 183 milliarder kroner. (17/02/2017)
 
MTG-eier Kinnevik har solgt den svenske gratisavisen Metro til selskapet AB Custos. Bak selskapet står finansmennene Christen Ager-Hanssen og Mats Qviberg, som nå planlegger å lansere Metro også i Norge - men kun digitalt. Målt i distribuert opplag er Metro Sveriges største avis. (17/02/2017)
 
NHST Media Group økte driftsinntektene med fire prosent i 2016, og det er særlig på grunn av økte abonnementsinntekter. Foruten Dagens Næringsliv og Morgenbladet, består NHST Media Group av internasjonale publikasjoner og selskapet Mynewsdesk. Også fjorårets kostnadskutt bidro til et pent resultat. (16/02/2017)
 
Økning i antall digitale abonnenter i 2016, førte til økte abonnementsinntekter for Polaris Media. Også inntektene fra trykkeri økte i løpet av fjoråret. Aviskonsernet sliter derimot med tap av annonsekronene. Sammenlignet med 2015, sank annonseinntektene med 13 prosent. Polaris skal spare 300 millioner innen 2020, og i løpet av året skal 118 medarbeidere nedbemannes. (16/02/2017)
 
Etter noe dystre tall for reklameomsetning i TV-kanalene tidligere i 2016, ser fjerde kvartal og året som helhet bedre ut, viser nye tall fra IRM. Både totalomsetningen og TVs andel øker sammenlignet med 2015. Papiravisene lekker fortsatt inntekter til andre medier og plattformer, mens digitalandelen stadig vokser. Kino og utendørs har også hatt et godt år. IRMs tall omfatter hele det norske reklamemarkedet, i motsetning til Mediebyråforeningens tall som bare inkluderer kampanjer som går via et mediebyrå. (15/02/2017)
 
MBL og Kantar TNS er blitt enige om en ny måte lesertallene for aviser og magasiner på nett skal utarbeides på. Nå skal elektroniske trafikkmålinger som gir antall unike brukere og sidevisninger, samordnes med lesertall målt via spørreundersøkelsen Forbruker & Media. Dermed vil det bli publisert bare ett sett brukertall for de nettmediene som måles av Kantar TNS. Det skal også lages brukertall for Facebook og Google. Den nye metoden skal tas i bruk fra 2018. (15/02/2017)
 
Vi bruker fortsatt TV-skjermen desidert mest når vi ser på TV-innhold, viser Elektronikkbransjens siste forbrukerundersøkelse. 95 prosent av norske husholdninger har fortsatt minst ett TV-apparat, og 9 av 10 bruker TV-en til å se TV-innhold. Bare 14 prosent oppgir at de ser TV-innhold på smarttelefonen, mens 34 prosent ser TV på PC (flere svar er mulige). Elektronikkbransjens undersøkelse er gjennomført på nett blant 1002 personer 18 år og eldre i løpet av én uke i januar 2017, og inneholder også tall for strømmetjenester, radio, nettbrett og smarttelefoner. (15/02/2017)
 
Elektronikkbransjens forbrukerundersøkelse viser at stadig flere husholdninger abonnerer på Netflix, HBO og TV 2 Sumo. Andelen som abonnerer på Netflix har gått opp fra 38 til 44 prosent siden i fjor. HBO øker relativt mest - fra 8 til 14 prosent - mens TV 2 Sumo går fram fra 14 til 15 prosent. Elektronikkbransjens undersøkelse er gjennomført på nett i løpet av én uke i januar 2017, og inneholder også tall for TV, radio, nettbrett og smarttelefoner. (15/02/2017)
 
Discovery Communications - TVNorges eierselskap - har økt inntektene i USA, men fikk en svak nedgang i det europeiske markedet i 2016. Hos Discovery International Networks - TV-selskapene utenfor USA - økte driftskostnadene med ni prosent, blant annet på grunn av dyre sportsrettigheter. Inntektene utenfor USA falt med to prosent i 2016, noe som hovedsakelig skyldes valutaeffekter og salget av SBS Radio til Bauer Media. (15/02/2017)
 
Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet er nå slått sammen til Bladet. Avisen dekker områdene Stjørdal, Meråker og Malvik, og kommer ut på papir tre dager i uken. Begge avisene har tidligere vært eid av A-pressen og Amedia før de ble overtatt av Polaris Media-eide Adresseavisen Gruppen i 2015. (15/02/2017)
 
Disney har bestemt seg for å bryte samarbeidet med den svenske YouTube-stjernen PewDiePie. PewDiePie har en fan-skare på 53 millioner, og har tjent millioner på videoer på YouTube. Disney har via selskapet Maker vært involvert i produksjonen av stjernens videoer, men etter innhold som framstår som antisemittisk, bryter nå Disney samarbeidet. (14/02/2017)
 
Mens Google er det viktigste nettstedet for våre naboer i Danmark og Sverige, troner VG øverst for nordmenn. Unntaket er aldersgruppen 15-25 år, hvor Facebook er viktigst. Det danske analyseselskapet AudienceProject står bak det nordiske prosjekt Insights 2016, som kartlegger nettvaner i Norge, Sverige, Danmark og Finland. (14/02/2017)
 
Med et opplag på over 25 000 i 2015 er Aftenposten Junior landets tiende største papiravis. Nå skal avisen, som ble etablert i 2011, satse enda mer digitalt. Video og podkast er blant satsingsområdene, i tillegg til 'gamification' - journalistikk gjennom spill. (13/02/2017)
 
Ifølge tall fra Det Europeiske Audiovisuelle Observatoriet ligger 2016 an til å bli det beste kinoåret siden 2004, basert på besøkstall. Observatoriet estimerer 994 millioner solgte billetter i EU-landene, som er en oppgang på 16 millioner fra 2015. Særlig Frankrike, Polen og Spania har hatt stor årlig vekst. (10/02/2017)
 
Til tross for at Twitter rapporterer om flere brukere og mer aktivitet, øker også underskuddet. Det endte på hele 1,4 milliarder NOK (167 mill. $) i 4. kvartal 2016. Donald Trumps ivrige bruk av tjenesten ser ikke ut til å lokke til seg flere annonsører. (10/02/2017)
 
EU-kommisjonen vil sammen med EUs ministerråd og EU-parlamentet gjøre slutt på regionsperrene som gjør at f. eks HBO Nordic ikke funker utenfor Norden. De nye reglene skal etter planen settes i verk i 2018. Abonnementet vil være knyttet til brukernes hjemland, slik at en nordmann vil ha tilgang til det norske Netflix-innholdet overalt i Europa. (10/02/2017)
 
I fjerde kvartal 2016 gikk svenske Aftonbladets nettinntekter forbi papirinntektene, noe som ikke har skjedd før hos en svensk tradisjonell dagsavis. Schibsted-avisens nettinntekter har økt jevnlig de siste årene, og i 2016 gjorde de mer enn opp for nedgangen i papirinntektene. Nettinntektene sto for 46 prosent av Aftonbladets totalinntekt i 2016. Til sammenligning tjener VG - Norges største nettavis - fremdeles betydelig mer på papiravisen. (10/02/2017)
 
Administrerende direktør i Discovery Networks Norway, Harald Strømme, trekker seg fra stillingen på grunn av uenigeheter med eierne om Discoverys videre satsing. Også Sindre Østgård forlater selskapet, drøyt et halvt år etter han ble direktør for digitale tjenester og utvikling i Norden. (09/02/2017)
 
Dagbladets papiravis har levert sitt beste resultat siden 2010. Det er særlig kostnadskuttene som spiller inn: nå produseres bl.a. hele papiravisen på ett skift. Prisen for papiravisen har også økt. Dagbladets driftsresultat endte på over 19 millioner kroner. Resultatet gjelder oktober 2015 til september 2016, da Aller har såkalt avvikende regnskapsår. Hittil har Dagbladets virksomheter på nett og papir vært atskilt i to ulike selskaper, men i år samles de i Dagbladet AS. (09/02/2017)
 
Bonniers omsetning gikk ned i 2016, og konsernets driftsresultat sank med over 15 prosent. Det svenske mediekonsernet eier blant annet Expressen, TV4 og C More. Det er særlig C More og finske MTV som drar ned resultatet, med tap i hundremillionersklassen. Ifølge konsernsjef Tomas Franzén har det også gått mye penger til teknologi- og forretningsutvikling, men resultatene har foreløpig latt vente på seg. Fokuset er nå rettet mot å øke brukerinntekter. (09/02/2017)
 
Halden Arbeiderblad og Fremover går begge fra seks til fire aviser i uken. Det er tirsdags- og lørdagsutgavene som kuttes. Samtidig lanserer begge avisene en ny digitalavis, som skal publiseres på kveldstid syv dager i uken. En av årsakene til at Halden Arbeiderblad dropper lørdagsutgaven, er at Posten ikke lenger er ansvarlige for leveringen. (09/02/2017)
 
Etter et dårlig 3. kvartal, gikk det bedre for Schibsteds norske mediehus i fjorårets siste kvartal. Annonseinntektene fortsetter å falle, men i noe mindre grad. Viktigst er veksten i opplagsinntekter hos de fire abonnementsavisene, med økning i både brukerbetaling og abonnement. Omfattende kostnadskutt fører til økt driftsresultat sammenlignet med 4. kvartal 2015. Også VG leverer, og avisen ender med samme driftsresultat som i 2015. I konsernet Schibsted fortsetter veksten innen rubrikk - særlig i Frankrike. Foreløpige regnskapstall for hele 2016 viser et endelig resultat på 559 millioner kroner, mot 1,391 milliard i 2015. (08/02/2017)
 
Amerikanske medier opplever oppgang nå som Donald Trump er president. Særlig New York Times drar til seg nye, betalende kunder. I fjorårets siste kvartal fikk avisen hele 300 000 nye digitale abonnenter. New York Times har satt av 5 millioner dollar til å dekke Trump-administrasjonen. Flere andre aviser, deriblant The Seattle Times og Miami Herald, opplever også vekst. Det samme gjør TV-stasjonen CNN, hvor seertallene gikk opp 94 prosent i innsettelsesuken. (07/02/2017)
 
Endringer i Googles vilkår gjør at selskapet nå kan slå sammen brukerinformasjon fra Youtube, Gmail og tilsvarende Google-kontoer med netthistorikk fra søkemotoren Chrome - for å i enda større grad kunne skreddersy reklamebudskapene. Brukere må selv endre Google-innstillingene sine for å holde nettaktivitet og detaljert informasjon separat. Facebook har lenge brukt slik informasjon for å selge reklame, mens Google hittil har holdt igjen. (06/02/2017)
 
Egmont legger ned motemagasinet Elle. Årsaken skal være uenighet i forhandlingene mellom Egmont Publishing og den franske lisenseieren, Lagardère. Magasinet har vært utgitt i Norge siden 1997. Syv ansatte berøres av nedleggelsen. (06/02/2017)
 
TV3s eier, Modern Times Group (MTG), økte omsetningen med en milliard i 2016, viser rapporter fra konsernet. Inntektene økte blant annet på grunn av seertallene i forbindelse med sommer-OL, som MTG overtok fra SVT. Konsernet får likevel et dårligere resultat i 2016 enn året før, fordi salget av eierandelen i russiske CTC Media førte til tap. MTG valgte å selge seg helt ut av Russland da Putin innførte en lov som forbyr utenlandske aktører å eie mer enn 20 % av russiske medier. MTGs andel i CTC var på 38 %. (03/02/2017)
 
Den popluære bildetjenesten Snapchat har millioner av brukere verden over, men har aldri gått med overskudd. Nå skal selskapet børnoteres for å hente inn frisk kapital. Snapchat tjente 404 millioner dollar i 2015, men endte med et underskudd på 515 millioner. Selskapet er verdsatt til rundt 210 milliarder kroner. (03/02/2017)
 
Resultatet for fjerde kvartal 2016 viser et overskudd på 3,6 milliarder dollar for Facebook, noe som er mer enn en fordobling sammenlignet med samme kvartal 2015. Også antall brukere øker: nå har Facebook over 1,8 milliarder brukere verden over. Dette fører til at annonsørene fortsetter å strømme til, og inntektene per bruker har økt med 29 prosent fra 2015. Ifølge Magne Uppman, leder investeringsfondet Snö Ventures, tjener Facebook nå 19,81 dollar per amerikanske og kanadiske bruker hvert kvartal. (02/02/2017)
 
Med lanseringen av Sagene Tidende har oslobydelen Sagene har egen lokalavis på nett. Den er foreløpig lansert som en seksjon i Nordre Aker Budstikke. Selskapet Lokalmedia AS, som kom til etter at Amedia kuttet DittOslo-avisene i 2014, står bak lanseringen. Nordre Aker Budstikke ble selv relansert i begynnelsen av 2015, og kunne melde om over 300 000 sidevisninger i januar. (02/02/2017)
 
Over 100 000 nordmenn abonnerer nå på den heldigitale tjenesten VG+, hvis antall abonnenter har gått forbi papiravisens opplag. VG+ ble lansert i 2010. Ifølge sjefredaktør Gard Steiro skal det satses stort på VG+ i de kommende årene, og stadig mer av avishusets kjerneinnhold skal plasseres i den digitale tjenesten - deriblant nyheter og sport. (02/02/2017)
 
TV 2s tekst-TV-tilbud har blitt gradvis avviklet de siste årene, og denne uken forsvinner det helt. TV 2s kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl begrunner avgjørelsen med at tekst-TV ikke lenger er et satsingsområde for mediehuset. Tekst-TV generelt er derimot ikke helt utdødd ennå. I tredje kvartal 2016 var det flere som benyttet NRK tekst-TV enn NRK nett-TV, ifølge Kantar TNS' Forbruker & Media-undersøkelse. (31/01/2017)
 
TV 2-ansatte som ikke blir «innplassert i ny organisasjon» har fått tilbud om vikariater som plaster på såret. Haken er at de da må signere på en sluttpakke som hindrer at de kan gå til søksmål for usaklig oppsigelse. Ansatte reagerer også på at de ikke får en begrunnelse for at det ikke er plass til dem videre i TV 2. (30/01/2017)
 
63 lokale radiokanaler har søkt om og fått tildelt konsesjon for DAB-sendinger fra 2017. Kanalene trenger ikke lenger å forholde seg til innholdskrav eller grenser for inntekt, siden alle slike krav er bortfalt på DAB. Det er likevel uenighet i bransjen om DAB er positivt for lokalradioene. 189 radiokanaler får fortsette å sende i FM-nettet fram til 2021. (30/01/2017)
 
En artikkel om en bompengefri E8, hvor avisen Nordlys stiller spørsmål rundt Frp Troms' valgløfter, har skapt debatt blant Frp-politikere. I en Facebook-kommentar omtaler justisminister Per-Willy Amundsen avisen som Pravda (sovjetisk propagandaavis), kaller artikkelen for 'fake news' og vil vurdere boikott av Nordlys. Amundsens uttalelser skaper nå reaksjoner. Som justisminister er Amundsen ansvarlig for å hegne om ytringsfriheten. (30/01/2017)
 
Sommeren 2015 kjøpte Egmont 50,1 prosent av digitalbyrået Sempro. Byrået slås nå sammen med Egmonts egen innholdmarkedsføringsavdeling og Bonzaii med virkning fra 1. februar. Den nye giganten Sempro blir et av landets største selskap innen innholdsmarkedsføring og digitale tjenester. 57 personer skal fordeles på kontorer i Oslo, Moss og Lillehammer. (27/01/2017)
 
Mandag fikk Sylvi Listhaug full tilgang til VGs Snapchat-konto, hvor hun blant annet viste bilder av lunsjen sin og oppfordret alle til å følge sin egen Facebook-side. Ingen i VGs team godkjente Listhaugs snapper før publisering, men hadde anledning til å fjerne innhold i ettertid. Sintef-forsker Petter Bae Brandtzæg reagerer sterkt på at VG lot den redaksjonelle kontrollen tas over av en politiker. Ifølge VG-redaktør Gard Steiro har flere politikere blitt spurt om å ta over kontoen midlertidig. (27/01/2017)
 
Sveriges kulturminister vil ha lavmoms på e-bøker så raskt som mulig, og har sammen med finansministeren gjort forberedelsene som kreves. Det er 25 prosent på e-bøker i både Norge og Sverige i dag. Kristenn Einarsson, administrerende direktør i Forleggerforeningen, håper norske politikere følger etter. (26/01/2017)
 
Hittil har Facebooks Trending Topics-seksjon lenket til emner basert på lesertall og antall delinger. Dette har møtt kritikk ettersom flere av de mest delte nyhetssakene har vært såkalte falske nyheter. Nye endringer gjør at Trending Topics nå skal henvise til saker som får høy dekning av flere ulike nyhetskilder. (26/01/2017)
 
Det verdensledende kinoselskapet AMC Entertainments har kjøpt opp SF Kinos morselskap, Nordic Cinema Group, fra Bonnier og investeringsselskapet Bridgepoint. SF Kino Norge driver i dag over 60 kinoer i byer som Lillestrøm, Moss og Skien, og er medeier i flere kommunale kinoer. Dersom kjøpet godkjennes, vil AMC drifte 1000 kinoer i 15 land i Europa og USA. AMC er eid av kinesiske Dalian Wanda Group. (24/01/2017)
 
Den fjerde største mobiloperatøren i USA, Sprint, eier nå 33 prosent av aksjene i Jay Z' musikkstrømmetjeneste Tidal (tidligere Wimp). Strømmetjenesten har hatt en trøblete utvikling etter relanseringen i 2014. Oppblåste abonnementstall, store underskudd og søksmål er bare noen av utfordringene. Ifølge Arnt Maasø ved Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO, kan Sprint bidra med større ro og handlingsrom. Tidal er i dag tilgjengelig i rundt 52 land. (24/01/2017)
 
VG er nå en del av Snapchats nyhetstjeneste Discover, og deler plass med mediehus som Daily Mail, MTV, CNN og BuzzFeed. VGs tekster og videoklipp blir tilgjengelig i 24 timer, og det er hovedsakelig de yngre brukerne VG ønsker å treffe. Ifølge strategidirektør i VGTV, Thomas Manus Hønningstad, er Snapchat verdensledende når det kommer til historiefortelling og brukeropplevelser på mobil. Nyheter blir stadig viktigere for de sosiale mediene, og Snapchat strammer nå inn på retningslinjene for å unngå villendende og eksplisitt bildebruk, noe MTV nylig gjorde seg skyldig i. (23/01/2017)
 
Mens falske nyheter har opptatt mye spalteplass hos norske medier den siste tiden, har det vært lite fokus på Facebooks feilrapporteringer og avvik. Det tar Pål Petersen, viseadministrerende direktør i ESV Digital Norden, opp i en kommentar på Kampanje. I løpet av kort tid har Facebook fire ganger måttet legge seg flat og innrømme feil i rapporteringene sine. Tall for både rekkevidde, seertid og tid brukt på Instant Articles har vært alt for høye. Samtidig har de samme tallene gitt Facebook fortrinn som reklamekanal, og potensielt rammet mediehusenes reklameinntekter. Facebook er nå i ferd med å etablere et internt revisjonsutvalg som skal sjekke det som rapporteres. (23/01/2017)
 
Med det bredet tilbudet av både TV, radio og nettinnphold når ikke NRKs distriktsdivisjon flere enn 65 000 seere under 65 år. Nå tyder mye på at det lineære TV-tilbudet fra distriktskontorene vil gjennomgå store endringer de kommende årene. Distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen har antydet at dagens 18.45-sending muligens forsvinner på sikt. Det jobber rundt 1000 ansatte ved NRKs distriktskontorer. (20/01/2017)
 
NRKs Marienlyst-divisjon skal kutte 17 av 780 årsverk i løpet av vinteren. På Marienlyst samles alle som produserer innhold og programmer på NRKs hovedkontor, foruten nyhetsdivisjonen. Lav vekst i lisensinntekster de siste årene og NRKs oppdrag om flere kjøp av eksterne programmer regnes som årsaken for kuttene. (20/01/2017)
 
Aller Media Norges driftsresultat endte på 142,9 millioner kroner i 2016, som er en økning på på hele 98 prosent fra forrige regnskapsår. Årsaken er de omfattende kostnadskuttene mediehuset har gjennomført den siste tiden. Aller Media har et såkalt avvikende regnskapsår, og disse regnskapstallene gjelder fra 1. oktober 2015 til 31. september 2016 (19/01/2017)
 
Datatilsynet sier klart nei til Digitalt grenseforsvar som kan gi forsvarets E-tjeneste anledning til å overvåke all nett-trafikk i Norge. Formålet er å forebygge nettangrep og terrorisme, og på tross av lovnader om å filtrere bort all kommunikasjon som går mellom norske borgere, vil i praksis all kommunikasjon mellom nordmenn overvåkes. Det reagerer Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon kraftig på, og påpeker at masselagring av personlig informasjon ikke er forenlig med menneskerettighetene. (18/01/2017)
 
Når det gjelder lesing av lange tekster, foretrekker flertallet å lese på papir - ikke skjerm. Det viser en ny dansk undersøkelse gjennomført av rådgivningsfirmaet Bjerg Kommunikation og analysefirmaet Megafon. Og det er særlig unge mennesker som foretrekker papir: hele 83 prosent av dansker mellom 18 og 29 år velger papir fremfor skjerm. Ifølge direktør i Bjerg Kommunikation, Kresten Bjerg, er det en myte at dagens ungdom foretrekker digital lesing. (17/01/2017)
 
Via annonseplattformen AppNexus ønsker Schibsted å skape et alternativ til Facebook og Googles annonseløsninger, og har invitert norske mediehus til et samarbeid om digitalt annonsesalg. Etter flere måneders samtaler har Amedia nå likevel valgt Google som teknisk samarbeidspartner, men understreker at de åpne for samarbeid med Schibsted på andre felt. (17/01/2017)
 
Gjennom prosjektet Facebook Journalism Project etablerer Facebook nå enda tettere bånd til nyhetsmediene, ved bl.a. samarbeid om produktutvikling og flere måter for mediehusene å tjene penger på. Nyhetsorganisasjoner vil nå få mulighet til å benytte seg av Facebooks utviklerteam for å skape nye produkter. Prosjektet henger sammen med Facebooks såkalte nyhetsfeed-verdier, hvorav to av dem handler om å informere og underholde. (16/01/2017)
 
BBC har opprettet en egen avdeling, Reality Check, som skal kontrollere og faktasjekke nyhetssaker på sosiale medier. Bedriften skal samarbeide med bl.a. Facebook for en mest mulig effektiv arbeidsmetode. BBC ønsker på sikt å kunne bruke Reality Check også for TV og radio. Ifølge nyhetssjef James Harding kan ikke BBC redigere selve Internett, men de vil ikke stå på sidelinjen og se at falske nyheter spres. (16/01/2017)
 
Etter presidentvalget i USA har debattene gått rundt fenomenet falske nyheter på Facebook. Det har vært hevdet at falske nyheter bevisst er blitt brukt for å påvirke valget. I forbindelse med det kommende valget i Tyskland skal nå Facebook merke klart falske nyheter med en advarsel. (16/01/2017)
 
Det gis ut stadig færre bøker for barn og unge, viser ferske tall fra Norsk barnebokinstitutt. I 2015 ble det utgitt 1116 bøker på norsk for barn og ungdom, som er det laveste tallet siden 2007. Det er oversatte bøker som dominerer: kun 359 av bøkene utgitt i 2015 var norske. Amerikanske bokserier blir særlig populære når bøkene er filmatisert. (16/01/2017)
 
Pressens Offentlighetsutvalg har undersøkt hvor lang tid departementene bruker på å gjøre saksdokumenter tilgjengelige for offentligheten. Resultatet viser blant annet at Justisdepartementet, som har ansvar for offentlighetsloven, bruker 39 dager i snitt fra et dokument er datert til det blir offentlig tilgjengelig. Departementet bruker lenger tid i dag enn da man kun arkiverte på papir. Justisminister Amundsen lover forbedringer. (16/01/2017)
 
Tidligere TVNorge-sjef Morten Aas tar over etter Trygve Rønningen i MTG Norge. Han blir dermed ansvarlig for TV3 med søsterkanaler, Viasats betal-TV samt P4. Morten Aas fikk mye av æren for TVNorges vekst og økonomiske framgang i årene før han ga seg i selskapet i 2008. (13/01/2017)
 
Personvernregler for elektronisk kommunikasjon i EU står foran en mulig oppdatering. EU-kommisjonen ønsker nemlig å gjøre all elektronisk kommunikasjon konfidensiell, og la det være opp til hver bruker å aktivt samtykke til at informasjon blir lagret og behandlet. Dette innebærer at nettbrukerne skal kunne slå av - og på - bruk av cookies, og så må nettsidene ta hensyn til innstillingene. Dermed er nettsidene avhengige av at brukerne slår på cookies i sine nettlesere og apper. Dersom forslaget går gjennom, vil det sannsynligvis få konsekvenser for bl.a. progammatisk reklame. (13/01/2017)
 
TV 2 har nå en eierandel på 20 prosent i reklame- og produksjonsbyrået The Oslo Company, som eies av tidligere kanalsjef i TV 2, Trond Kvernstrøm, og Christian Steen. (13/01/2017)
 
Alle som betaler for Familiepakken hos Canal Digital, vil nå få norsk fotball inkludert - på alle skjermer. Det innebærer en månedlig prisøkning på 50 kroner. Rundt 60 prosent av Canal Digitals 450.000 parabol-kunder har Familiepakken. De som ikke ønsker fotball må velge Familiepakken underholdning, og mister dermed sportskanalene som tidligere var inkludert. (13/01/2017)
 
Det er fortsatt frustrasjon over levering av lørdagsaviser i Distrikts-Norge. Etter at selskapet Kvikkas tok over avisleveringen fra Posten i høst, har det kommet en rekke klager på manglende levering. Avisen Firda opplevde sist helg sin verste lørdag til nå, da 800 abonnenter ikke fikk avisen. (11/01/2017)
 
Med to nye riksdekkende DAB-kanaler - P10 Country og P9 Retro - ønsker P4 å gi nordmenn et enda bredere utvalg av sjangermusikk på radio. Begge kanalene vil også tilby nyheter og annet redaksjonelt innhold. (11/01/2017)
 
10 årsverk må kuttes ved NRKs distriktskontor i Oslo og Akershus. Per i dag består kontoret av 66,2 årsverk. De ansatte tilbys sluttpakke med svarfrist 30. januar. Hele staben, inkludert redaksjonen, berøres. (10/01/2017)
 
Den nye radiokanalen, NRK Trafikk, lanseres 11. januar. Kanalen skal holde trafikanter løpende oppdatert på trafikkbildet i den delen av landet de befinner seg i. (10/01/2017)
 
Hele ni av ti redaktører i Norges 50 største aviser er menn. Tidligere likestillingsminister, Anniken Huitfeldt, reagerer og kaller det systematisk forskjellsbehandling. Ser man avisbransjen i sin helhet, har andelen kvinnelige ansvarlige ­redaktører derimot økt fra 16 til 25 prosent i løpet av de siste ti årene. (10/01/2017)
 
Schibsteds annonseportal Finn.no opplever stadig vekst. I 2016 økte både antall besøkende og antall annonser. Det er appen Finn.no som står for mesteparten av veksten. Finn ble opprinnelig opprettet av Schibsteds aviser for å kapre digitale annonseinntekter, men ligger i dag under konsernets forretningsområde for digitale rubrikkløsninger. (04/01/2017)
 
Ut fra medlemstallet i Norsk Journalistlag, som organiserer flertallet av norske journalister, er antallet yrkesaktive journalister redusert med 353 i fjor. Hovedårsaken er kutt i mediehusene. Nedbemanningen har vært størst i Schibsted og Amedia. NRK fikk flere NJ-medlemmer i 2016, selv om antall stillinger gikk ned. Nedbemanningen i TV 2 er ennå ikke sluttført. (04/01/2017)
 
Torry Pedersen går av som sjefredaktør i VG etter over 20 års levetid i avisen. Nåværende nyhetsredaktør, Gard Steiro, overtar sjefsrollen. Pedersen blir værende i Schibsted, og skal nå lede konsernets publisistiske virksomhet i Norge. (04/01/2017)
 
To av tre nordmenn ville fortsatt betalt NRK-lisens, selv om de hadde fått valget om å kutte NRK-kanalene. Det kommer frem av en ny undersøkelse utført av Ipsos på vegne av Dagbladet. (04/01/2017)
 
Dagens Næringsliv (DN+) skriver at TV-seingen fortsetter å synke i unge seergrupper. Blant ungdom i alderen 12-19 år har seertiden sunket med 10 minutter fra 2015 til 2016, og er nå nede i underkant av en time per dag. Seertiden i hele befolkningen, 12 år og eldre, gikk ned med fem minutter. - Men eldre ser mer TV enn før. (03/01/2017)
 
Denne uken debuterte den nye sesongen av Hotel Cæsar på TV 2 Sumo. Serien skal nå kun sendes på nett, med korte daglige klipp som samles til en lengre episode hver fredag - ikke ulikt NRKs Skam. De trofaste seerne reagerer ulikt, og enkelte truer med å boikotte TV 2 så lenge serien kun sendes på Sumo. (03/01/2017)
 
Hele 99 prosent av nordmenn mellom 12 og 49 år har smarttelefon. Det viser ferske tall fra Kantar TNS' Forbruker & Media-undersøkelse. Også tilgangen til nettbrett er høy: hele 70 prosent av befolkningen oppgir å ha tilgang til nettbrett. Det innebærer at Norge er i verdenstoppen både for smarttelefon og nettbrett. (03/01/2017)
 
Bygdekinoen består av tolv kinomaskinister som årlig reiser rundt til 175 bygder og tettsteder. Ordningen er avhengig av offentlig støtte i tillegg til billettinntektene, men riskierer nå kutt i budsjettet. Bygdekinoen driftes av bransjeorganisasjonen Film & Kino, og mangler 6,5 millioner kroner på årets budsjett, ifølge direktør Guttorm Petterson. Bakgrunnen for bevilgningsspørsmålet er hvorvidt pensjonsutgiftene til Film & Kinos ansatte skal kobles til Bygdekinoens bevilgninger. (02/01/2017)
 
De tre mest sette filmene på kino i 2016 er alle norske. Kongens nei, Snekker Andersen og julenissen og Børning 2 har bidratt til et svært godt år for norsk film. Ifølge Norsk Filminstitutt har norske spillefilmer, dokumentarer og spill gjort det historisk godt både innenlands og i utlandet. (02/01/2017)
 
2016 har vært et godt år for The Washington Post, og avisen skal nå ansette flere titalls nye journalister. Avisen har tidligere vært gjennom store bemanningskutt, men har klart å snu trenden. Siden januar 2016 har antallet nye abonnenter økt betraktelig, og omsetningen fra digitalabonnement har mer enn doblet seg i løpet av året. The Washington Post skal nå investere mer i video i mobilformat, gravejournalistikk og utvide redaksjonen som jobber med såkalte 'breaking news'. (30/12/2016)
 
Amedia har eid Digitale Medier 1881 siden 2013. Nå selger Amedia selskapet tilbake til tidligere eier, investeringsselskapet Kistefos. Christen Sveaas’ Kistefos eier også selskapet Opplysningen 1881, og de to selskapene - Opplysningen og Digitale medier - skal nå slås sammen dersom Konkurransetilsynet godkjenner kjøpet. Amedia vil nå i større grad konsentrere virksomheten rundt produksjonen av redaksjonelt innhold. (29/12/2016)
 
Kinesiske investorer kjøpte i januar 2016 Hollywood-selskapet Legendary. Nå har filmstudioet lansert sin første store kinsesisk-produserte film med Matt Damon i hoverollen. Filmens premiere er lagt til i Kina, hvor den har tjent inn halvparten av budsjettet på tre dager. Den vises i vestlige land først i februar. (22/12/2016)
 
Undersøkelser gjort av avisene viser at inntil hver fjerde abonnenent ikke får lørdagsavisen i postkassen. Det er et langt høyere tall enn Kvikkas selv oppgir. Ifølge samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som tidligere har uttalt at sitasjonen ikke er så ille som avisbransjen påstår, vil departementet nå nøye gjennomgå tallene fra både MBL og Kvikkas. (22/12/2016)
 
Facebooks direktesendte video-funksjon ble lansert i april i år. Nå gjør selskapet det mulig for alle å direktesende lydinnhold. Tjenesten er spesielt rettet mot mediehus. (22/12/2016)
 
Det amerikanske cybersikkerhetsfirmaet White Ops har nylig avslørt hvordan et svært omfattende svindelnettverk har tjent rundt 1,6 milliard kroner ved bruk av falske ip-adresser og nettsider. Svindlerne skal bl.a. ha klart å utgi seg for å være fra kjente nettsteder som Vouge og Fox News og solgt annonsevisninger til godtroende annonsører, mens annonsene i virkeligheten ble vist på falske nettsider. (21/12/2016)
 
Bauer Media, selskapet bak Radio Norge, er aktuell med to nye radiokanaler: Norsk Pop og Vinyl. Begge kanalene blir tilgjengelig på DAB+. Vinyl skal spille musikk fra 50-, 60- og 70-tallet, mens norsk popmusikk står i fokus på Norsk Pop. (21/12/2016)
 
Regjeringen har vedtatt å forlenge dagens bokavtale med to år. Avtalen gir unntak fra konkurranseloven og åpner for samarbeid ved salg av bøker. Det betyr at bøker selges til fastpris i utgivelsesåret og fram til mai følgende år. I løpet av denne perioden er det ikke lov å selge bøker med mer enn 12,5 prosents rabatt. Avtalen gjelder bare medlemmer av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen. Konkurransetilsynet er sterkt kritisk til avtalen, som tilsynet mener gir høyere bokpriser enn nødvendig. (19/12/2016)
 
Kulturdepartementet har også tatt for seg NRKs fremtidige finansiering i en ny stortingsmelding som ble lagt fram i dag. Ettersom dagens lisensordning er knyttet til selve TV-apparatet, kan den komme til å svekke NRKs finansiering på sikt. På tross av Rimmereid-utvalgets anbefaling om en husholdningsavgift, ønsker departementet også å få utredet to varianter av en NRK-skatt. En ny finansieringsordning kan tidligst komme på plass i 2019. Videre foreslår departementet at det i statsbudsjettet i 2019 innføres et fireårig styringssignal for de økonomiske rammene til NRK. I tråd med fjorårets melding foreslår også departementet å innføre færre punkter samt mer overordnede innholdsplikter i NRK-plakaten. (16/12/2016)
 
I stortingsmeldingen om kommersiell kringkasting som ble lagt fram i statsråd i dag, foreslår Kulturdepartementet at det gis statlig støtte til én kommersiell TV-kringkaster. Dette for å bevare mediemangfoldet, sikre en reell konkurrent til NRK og et tilbud med riksdekkende nyhetssendinger produsert og sendt utenfor Oslo. Støtten får en ramme på 15 millioner euro (omtrent 135 millioner kroner), noe som betyr at den ikke må behandles av ESA (Efta-landenes overvåkingsorgan). Det stilles krav om egenproduserte nyhetssendinger, formidling av norsk drama, norskspråklige program for barn og unge samt minst 50 prosent norsk innhold. (16/12/2016)
 
Facebook har lenge oppfordret mediehus til å publisere videoer på plattformen sin, men nå ønsker Zuckerberg å kjøpe inn eget innhold. Selskapet er nå i samtaler om å kjøpe serier og sportsprogrammer for å kunne tilby eksklusivt videoinnhold på sine mobile plattformer. (16/12/2016)
 
Innføring av eksterne faktasjekkere og varsling om tvilsomme innlegg er to av grepene Facebook tar for å stoppe flyten av falske nyheter. Brukerne skal også lettere kunne rapportere det de oppfatter som falske nyheter. Endringene er allerede innført. Ifølge Zuckerberg skal tiltakene gjøre det mindre lønnsomt for de som står bak spredningen. (16/12/2016)
 
Regjeringen, med kulturminister Linda Hofstad Helleland i spissen, har bestemt at utenlandske spillselskaper ikke får lisens i Norge. Regjeringen begrunnen avgjørelsen med hensyn til spillavhengighet. Dermed fortsetter Norsk Tippings enerett til å selge og markedsføre pengespill. Reklamen for utelandske bettingselskaper på TV-kanaler som sendes fra utlandet, har det foreløpig ikke lykkes Medietilsynet å få slutt på. (16/12/2016)
 
Innen 2020 vil mer enn 70 prosent av kronene brukt på displayannonser i Storbritannia legges igjen hos Google og Facebook. Det spår en ny rapport fra OC&C Strategy Consultants. Per i dag står de to selskapene for 53 prosent av displaymarkedet i Storbritannia, og rundt 75 prosent i USA, og er i ferd med å etablere et duopol på tvers av atlanteren. Verst går dette ut over den trykte pressen. Veksten hos Facebook og Google er særlig knyttet til mobilreklame. (15/12/2016)
 
Aller velger å ta i bruk Googles svar på Facebooks Instant Articles, mens Schibsted avstår. Google har utviklet en løsning for publisering på mobil, AMP, som laster mobilsider svært raskt. I tillegg stenger løsningen for «plagsomme» annonser som forstyrrer brukeren. Det er bare via søk hos Google at AMP tas i bruk, og løsningen innebærer - som med Facebooks Instant Articles - at artikler og nettsider publiseres hos Google, og ikke på mediehusets egne sider. Det blir antydet at de som velger AMP kommer høyere opp i Googles treffliste. (15/12/2016)
 
En redaksjonssjef og en journalist sier opp stillingene sine i YLE, fordi de mener krinkasteren lar seg kneble av statsministeren. Bakgrunnen er YLEs kritiske søkelys på forhold rundt et selskap som eies av statsministerens slektninger. Etter at statsministeren klaget til YLEs sjefsredaktør fikk journalistene munnkurv, ifølge de ansatte. (15/12/2016)
 
Prime Video er navnet på Amazons strømmetjeneste, som nå er globalt tilgjengelig foruten Kina og Nord-Korea. Strømmetjenesten tilbyr langt lavere pris enn konkurrentene, men har til gjengjeld færre titler i porteføljen. Norske undertekster er foreløpig ikke på plass. (15/12/2016)
 
De seneste tallene fra Mediebyråforeningen viser at nettreklamen fortsatt vokser. Programmatisk reklame har økt med over 70 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Mens TV-reklamen holder seg stabil, har kinoreklamen mer enn doblet seg siden 2014. Reklame i papiravisene blir fortsatt nedprioritert: her har fire av ti reklamekroner forsvunnet i løpet av to år. Tallene gjelder kun annonser som går via et mediebyrå, hvilket utgjør omtrent halvparten av det norske reklamemarkedet. Mye av avisenes salg av annonseplass har tradisjonelt gått utenom slike byråer. (14/12/2016)
 
NRK-serien Nobel er nå tilgjengelig på Netflix internasjonalt. Serien er produsert av Monster, og ble nylig kåret til Europas beste miniserie for TV under Prix Europa i Berlin. Nobel er foreløpig ikke tilgjengelig for brukere i Frankrike, Benelux-landene og Norden. (14/12/2016)
 
Medier 24 har avdekket av flere av artiklene på nrk.no er laget av selskapets kommunikasjonsavdeling, til tross for at skribentene er titulert som journalister i de aktuelle artiklene. Dette gjelder i hovedsak artikler som handler om NRK. Ifølge mediekritiker Gunnar Bodahl-Johansen er dette en klar svekkelse av NRKs troverdighet. Mens distriktsredaktør i NRK Finnmark, Morten Ruud, har uttalt at han ikke ser problematikken ved praksisen, er NRKs etikkredaktør, Per Arne Kalbakk, klar på at merkingen skal være tydelig. (13/12/2016)
 
Robert Murdoch har via 21th Century Fox nå lagt inn bud på nå hele TV-selskapet Sky. Sky er Europas største betal-TV-operatør, med 22 millioner kunder fordelt på flere europeiske land. Murdoch har også tidligere prøvd å ta over hele Sky, men trakk seg da skandalen rundt Murdoch-avisenes telefonavlytting nådde offentligheten. Murdochs kjøp av Sky er kontroversielt på grunn av den store mediemakten Murdoch allerede sitter med, og fordi han har tette bånd til britiske politikere. (12/12/2016)
 
Stiftelsen Fritt Ord har publisert en oversikt over de mange prosjektene som har fått pengestøtte ved slutten av året. Blant annet får Dagbladet 750 000 kroner fordelt på fire prosjekter, og tankesmien Agenda mottar 90 000 kroner for sin podkast for likestilling. (12/12/2016)
 
NRK ba om 30 kroner i lisensøkning for 2017, men i sitt forslag til statsbudsjett valgte regjeringen å beholde lisensen på samme nivå som i 2016 . Nå får NRK likevel økningen sin, siden Høyres stortingsgruppe har valgt å støtte forslaget fra de andre partiene - unntatt Frp - om å øke lisensen. En økning på 30 kroner utgjør mindre enn lønns- og prisveksten i 2016, men gjør at NRK ikke trenger å gjennomføre større kutt. (09/12/2016)
 
Medietilsynet har flere ganger forsøkt å få slutt på pengespillreklame hos norske TV-kanaler som sender fra London. Nå går de mer konkret til verks: Mens MTG og Discovery sender 70 prosent av spillreklamen sin på dagtid, sendes det meste av spillreklame i Storbritannia etter klokken 21 - av hensyn til barn og unge seere. Dette er sendetidsregler den britiske spillbransjen har avtalt å følge. Medietilsynet ber nå Ofcom, britenes medietilsyn, å se på saken. (09/12/2016)
 
Det amerikanske produksjonsselskap XIX Entertainment har kjøpt rettighetene til Skam, og en amerikansk versjon skal etter planene produseres i 2017. Selskapet drives av Simon Fuller, produsenten bak suksesser som «Idol» og «So you think you can dance». Ifølge Fuller er Skam ledende i måten serien bruker ulike plattformer og kanaler for historiefortelling. (09/12/2016)
 
Vanligvis følges presidentvalget i USA av en stille periode for avisene, men nå opplever amerikanske kvalitetsaviser stor vekst i antall abonnenter. LA Times har fått 60 prosent nye digitale abonnenter. Wall Street Journal har hatt en oppgang på 300 prosent. Også New York Times opplever stor pågang. (08/12/2016)
 
Mediebedrifter i Bergen melder seg nå på i kampen for støtte til TV 2, og har gått sammen og bestilt en konsulentrapport om verdiskapingen rundt TV 2 i Bergen. En rekke selskaper har sprunget ut av virksomheten til TV 2. Blant dem er Vizrt, som fortsatt har hovedkontor i Bergen, til tross for at selskapet nå er en verdensomspennende produsent av TV-grafikk med omsetning i milliardklassen. (08/12/2016)
 
Filter Media er på investorjakt for å kunne lansere en nettavis som skal ta opp kampen med storaktører som VG og Dagbladet. Per i dag består Filter av nettavisene Filter Nyheter og Filter Film og TV, og den kommersielle nettavisen Filter Partner. Sistnevnte består utelukkende av innholdmarkedsføring. (08/12/2016)
 
Ifølge en ny undersøkelse bruker 34 prosent av norske nettbrukere blokkeringsverktøy. Tallene stammer fra AudienceProject, som har intervjuet over 8000 personer i de nordiske landene. AudienceProject har også studert antallet sesjoner som forstyrres av annonseblokkering. Her er tallet 19 prosent, noe som viser at det er et gap mellom hvor mange som oppgir å blokkere annonser og hvor mange sesjoner som faktisk forstyrres. (08/12/2016)
 
Ikke overraskende endte Stortinget i dag opp med å stemme for at overgangen til DAB skal gå som planlagt. Første runde endte med at gårsdagens forslag om utsettelse ble utsatt. I dag måtte de tre statsrådene som er ansvarlig for sikkerhet og beredskap - alle fra Frp - møte i Stortinget og forsikre om at overgangen til DAB var forsvarlig. Deretter avviste flertallet i Stortinget forslagene om utsettelse, mens Frp opprettholdt sitt forslag. (07/12/2016)
 
I Danmark er reklamefinansierte TV 2 eid av Staten. Med ny borgerlig regjering kan det bli fortgang i privatiseringen av TV-selskapet, og Egmont har vist sin interesse. Konsernet skal være villige til å betale tre milliarder kroner for TV 2, skriver DN+. Salg av TV-selskapet har vært diskutert siden 2005, men prosessen har blitt satt i ventemodus som følge av rettsaker. EU-kommisjonens har nemlig ment at TV 2 har mottatt ulovlig statsstøtte i form av lisens. I Danmark er hele public service-modellen nå oppe til vurdering. (07/12/2016)
 
I budsjettavtalen mellom KrF, Venstre og regjeringen er det inkludert et punkt om fritak for merverdiavgift for all digital journalistikk. Det kan bety at momsfritaket som Fagpressen har slåss for i flere år, blir en realitet. Fagpressen har i dag bare fritak for avgift på papir. I avtalen står det at Stortinget ber regjeringen vurdere om momsfritaket for nyhetsmedier skal inkludere all digital journalistikk. Vurderingen skal gjøres i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, som pleier å legges fram i mai hvert år. (06/12/2016)
 
Det siste året har den norske mediebransjen gjennomført kutt som tilsvarer én milliard kroner og 382 redaksjonelle årsverk. Aftenposten, VG og Bergens Tidende har kuttet til sammen 110 ansatte. Det er i hovedsak annonsefallet som er årsaken til de store sparetiltakene. Mediehusene har foreløpig ikke klart å erstatte annonsetapet med sine digitale inntekter. (06/12/2016)
 
I budsjettforliket mellom regjeringen og støttepartiene er regjeringens foreslåtte kutt i pressestøtten strøket. Pressestøtten i 2017 blir dermed på samme nivå som i 2016 - i kroner. Men tar man hensyn til pris- og lønnsvekst, innebærer forliket en reduksjon av støtten. Samtidig ønsker KrF en økning av NRK-lisensen, selv om regjeringen har foreslått å fryse denne på 2016-nivå. Denne saken vil bli avgjort i kulturkomiteen. (05/12/2016)
 
Den britiske finansavisen Financial Times tjener nå bedre på sine digitale produkter enn papiravisen. Avisen har 843 000 abonnenter, hvorav 75 prosent er rene digitalabonnenter. Antallet abonnenter har vokst med 75 000 på ett år. (05/12/2016)
 
Både Senterpartiet og Fremskrittspartiet har vært negative til at FM-nettet stenges ved nyttår. Begge partier har fremmet forslag om å utsette overgangen til DAB - forslag som skal behandles i Stortinget neste uke. Nå kaster Arbeiderpartiet seg også på, og varsler at de kan komme til å stemme for utsettelse. (02/12/2016)
 
I likhet med blant andre Viaplay, har også Netflix nå åpnet opp for nedlasting av deler av tilbudet sitt. Dermed kan brukerne laste ned og senere se en rekke serier og filmer uten å være tilkoblet internett. (02/12/2016)
 
Schibsted har latt Statoil kjøpe retten til å bruke Schibsted-avisenes logoer i annonser på Facebook. Statoil har for tiden en reklamekampanje som kjøres som sponset innhold i flere av Schibsteds aviser. I tillegg har Statoil fått kjøpe bruken av avisenes logoer til annonser for det samme innholdet på Facebook. Annonseinnholdet ser dermed ut som det kommer fra Aftenposten, Bergens Tidende osv., men er merket som annonse. (01/12/2016)
 
NRK og Netflix er de desiderte mest brukte strømmetjenestene i Norge. NRK har alltid vært størst i ukentlig dekning (andel som har brukt tjenesten ukentlig, men ikke daglig). Men nå tar NRK innpå Netflix også når det gjelder daglig bruk. Brukermålingene stammer fra Kantar TNS sin spørreundersøkelse Interbuss og gjelder nettbefolkningen 15 år og eldre. Netflix er fortsatt klart størst når det gjelder daglig bruk i aldersgruppen 15-29 år. (01/12/2016)
 
Kinoreklamen vokser, og det er særlig på grunn av de norske kinosuksessene. Det Egmont-eide salgsselskapet Media Direct Norge har solgt ut all reklameplassen rundt norske filmer ut året. Kinoreklamen kjøpt av mediebyråene har økt med nesten 50 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. (01/12/2016)
 
NRK-serien Skam vant «Digital online award» i London. Prisen deles ut til drama som er produsert for nett. Bak utdelingen står C21, et bransjetidsskrift for TV og video på nett. (01/12/2016)
 
Når FM-nettet krus av og DAB-nettet overtar, forsvinner ikke bare FM, men også reguleringen av innhold i de kommersielle radiokanalene. Siden plassen i FM-nettet har vært begrenset, har bare noen få riksdekkende kanaler hatt konsesjon til å sende. Disse måtte betale for konsesjonen sin ved å oppfylle diverse krav til innholdet i sendingene - slik som nyheter, kulturprogram, programmer på samisk og kvoter for norsk musikk. I DAB-nettet er det mer plass, og staten har der valgt å la netteier (Telenor) bestemme hvilke kommersielle radiokanaler som får sendeplass. På samme måte bestemmer nå RiksTV (eid av Telenor, TV 2 og NRK) hvem som får sende i det digitale TV-nettet. Mangel på innholdskrav vil føre til langt mindre norsk musikk, og tapte millioninntekter for norske artister, mener Gramo. (30/11/2016)
 
DNB selger 80 prosent av aksjene i bokkjeden Notabene til investeringsselskapet Jotunfjell Partners. DNB overtok Notabene etter konkursen i 2013. Notabene ble etablert i 1985 og er landets største forlagsuavhengige bokhandlerkjede. Kjeden består av 109 butikker. (30/11/2016)
 
Kabel-TV- og bredbåndsleverandøren Get skal si opp 96 ansatte av en stab på 840. Årsaken skal være manglende vekst for TV-abonnement, høyere utgifter til innhold og overgang til digital kundebehandling. Get ble i 2014 en del av det danske telekomselskapet TDC. (29/11/2016)
 
Telenor-kunder kan nå velge å beholde TV-pakken, og velge bredbånd hos en annen leverandør - eller motsatt. Prisen for bredbånd øker med 150 kroner for de som velger å kutte TV-pakken. Telenor har også lansert en ny T-We-portal, hvor kunder får tilgang til strømmetjenester fra NRK og Netflix, og en app som gjør at kundene kan bruke innholdet andre steder enn hjemme. (29/11/2016)
 
Administrerende direktør i Fagpressen, Elin Floberghagen, er valgt til ny generalsekretær i Norsk Presseforbund av et enstemmig styre. Hun har tidligere vært leder for Norsk journalistlag. (25/11/2016)
 
Større beskyttelse av kildevernet og teknologinøytralt redaktøransvar blir blant de viktigste punktene i en ny medieansvarslov, som Stortinget har bedt regjeringen om å utrede. Ifølge APs Arild Grande har det vært særlig viktig å sikre at redaktøransvaret også omfatter det som publiseres på nett. Også kildevernet har hatt behov for større beskyttelse. Kildevernet er i dag lovfestet i tvisteloven og straffeprosessloven, men bare som en rett for både journalister og redaktører til å ikke oppgi kildene sine. (25/11/2016)
 
Med over 2,1 millioner norske brukere, har Snapchat blitt en viktig kommunikasjonskanal. Nå skal VG som første nordiske mediehus være del av nyhetstjenesten Snapchat Discover. VG får selv mulighet til å selge annonsevideoer mellom snappene. Digitalredaktør Ola Stenberg håper Snapchat-samarbeidet vil gi bedre resultater (DN+) enn Facebooks Instant Articles, som var mindre innbringende enn forventet. (25/11/2016)
 
I år 2000 hadde ti norske aviser en fast korrespondent i London. Nå gjenstår kun NRKs Espen Aas. Det er en konsekvens av bl.a. den teknologiske utviklingen som gir enkel tilgang på nyheter fra andre land. VG har i dag kun én fast korrespondent, med base i New York. Avisen har derimot flere stringere i bl.a. Tyskland og Tyrkia. Dagbladets medarbeidere med spesialkompetanse på Asia, Midtøsten, Europa og USA holder til i hovedredaksjonen, og reiser ut ved behov. (24/11/2016)
 
Nyhetskommentator i Fox News, Sean Hannity, oppfordrer Donald Trump til å boikotte amerikansk presse. I følge Hannity sto større nyhetsmedier i ledtog med Hilary Clinton og forvrengte budskapet fra Trump. Det er på forhånd bekymring rundt hvordan Trump kommer til å håndtere samarbeid med pressen når han overtar Det hvite hus. (24/11/2016)
 
Budselskapet Kvikkas, som har overtatt postens lørdagslevering av aviser, oppgir at selskapet mangler adresseopplysninger om 44 prosent av abonnentene de skal levere avis til. Årsaken skal være at Kvikkas benytter seg av et digitalt, GPS-basert system som ikke takler forkortelser eller avvik i måten adresser er oppført på. Adresselistene som Posten benyttet fungerer derfor ikke uten videre i Kvikkas' system. Samtidig mener avisenes bransjeorganisasjon MBL at langt færre aviser blir levert ut enn det Kvikkas selv oppgir. (24/11/2016)
 
Sensasjonelle, klikkvennlige nyheter sikrer reklamepenger i kassen. Problemet er at mesteparten av nyhetene er renspikket løgn, skrevet av personer med mål om å tjene seg rike. Særlig i forbindelse med presidentvalget i USA har falske nyhetssider - hovedsakelige Trump-vennlige - vokst frem. Taktikken er å sikre stor spredning på Facebook, og oppfordre alle leserne til å like og dele enhver artikkel. The Washington Post har intervjuet to av klikkjegerne, oversatt av Aftenposten. (24/11/2016)
 
Kravet til dekning for DAB-nettet er at det skal gi samme dekning som FM-nettet - i stereo. DAB fungerer slik at du enten har signal, eller så har du ikke - mens FM-signaler kan tas inn selv om kvaliteten er dårligere. FM i monokvalitet kan være tilgjengelig mange steder hvor DAB nå ikke fungerer - spesielt langs norske veier. Mange bilister klager nå på dårlig DAB-dekning. (23/11/2016)
 
Ifølge Konkurransetilsynet har Telenor misbrukt sin dominerende stilling og lagt hindringer i veien for etableringen av et tredje og konkurrerende mobilnett i Norge. Tilsynet hevder at Telenor ga Network Norway dårlige avtalevilkår da selskapet startet utbyggingen av et tredje mobilnett i samarbeid med Tele2 i 2007. Den varslede boten er på 906 millioner kroner. I tillegg risikerer Telenor en enda større bot fra ESA, som også etterforsker saken. (23/11/2016)
 
Fredagsmagasinet er et ledd i VGs arbeid med å fornye papirutgaven. Innholdet skal blant annet bestå av kjendisstoff, oppskrifter og TV-program for en hel uke. Dermed vil det nye magasinet konkurrere med Dagbladets TV-bilag som kommer samme dag. (22/11/2016)
 
LO gir 19 millioner kroner til Klassekampen og Dagsavisen: 10 millioner til Dagsavisen og 9 millioner til Klasekampen. Pengene skal brukes til å styrke arbeidslivsjournalistikken i avisene, melder Arbeidernes Presseforbund. Men forutsetningen for pengegaven skal også være at avisene samarbeider mer med nyhetsbyrået ANB - som eies av LO. (22/11/2016)
 
Amedia prøver nå ut en pakkeløsning hvor abonnenter hos én avis kan få tilgang til alle Amedias lokalaviser for en tilleggspris på kr 49. Prøveordningen gjelder foreløpig kun de som abonnerer på Nordlys. Norske aviser har fortsatt til gode å lansere en felles betalingsløsning som gjør det mulig å lese deler av aviser en ikke abonnerer på. (21/11/2016)
 
Det konservative tidsskriftet Minerva vil starte en borgerlig nettavis som skal dekke behovet for en dagsavis for høyresiden i Norge. Oppstarten finansieres blant annet av flere «rike onkler», skriver Klassekampen. I tillegg vil avisen søke om pressestøtte, selv om høyresiden tradisjonelt er negativ til denne formen for offentlig støtte. (18/11/2016)
 
Googles «Digital News Initiative», som skal bidra med midler til utvikling innenfor digital nyhetsformidling, har delt ut støtte til syv nye norske prosjekter. Blant annet har Aftenposten fått støtte til et prosjekt rettet mot unge avislesere. Det er anslått at Googles omsetning i Norge vil bli på ca. 2,6 milliarder NOK i år. Norge får nå 18 millioner tilbake i form av støtte til utvikling av norske nyhetsmedier. (18/11/2016)
 
Tidligere i høst ble det kjent at Facebook i to år har overestimert seertiden knyttet til annonsevideoer. Det førte til at Facebook gikk grundig gjennom målesystemene sine. Nå viser det seg at feilberegninger har ført til både over- og underrapportering av bl.a ukentlig og månedlig dekning for annonseinnhold, samt tids- og videobruk i utgivernes Instant Articles. Flere krever nå full gjennomgang av en tredjepart, noe Facebook har gått med på. (17/11/2016)
 
Sikkerhetseksperter i USA har avslørt at flere Android-telefoner sender persondata som tekstmeldinger, samtalelogger, steddata etc. til en server i Kina. På telefonene er det brukt programvare fra et kinsesisk selskap som oppgir at samme programvare er innstallert på mer enn 700 millioner telefoner, biler og andre enheter. Selskapet brukes blant annet av to av verdens største mobilprodusenter, Huawei og ZTE. (17/11/2016)
 
Rasistiske ytringer på Twitter har tatt seg opp i forbindelse med presidentvalget i USA. Nå utestenger Twitter brukere som benytter plattformen til å spre rasisme. Blant de berørte er lederen for National Policy Institute, Richard Spencer, som er en del av den høyrevridde og nasjonalistiske «alt right«-bevegelsen. Twitter har også nylig utvidet sin mute-funksjon, som lar brukere blokkere tweets som inneholder visse ord. (17/11/2016)
 
Flere lokalaviser dropper nå lørdagsutgaven. Hovedårsaken er leveringsproblemene som har oppstått etter at Posten sluttet med ombæring på lørdager og selskapet Kvikkas overtok lørdagsleveringen. (17/11/2016)
 
Filmer som Gåten Ragnarok, Birkebeinerne og Bølgen er solgt til 13 asiatiske land. Det er særlig eventyr- og katastrofefilmer som ser ut til å vekke interesse, men også historiedramaet Kongens nei har fått ben å gå på. Filmen ga nylig salgsrekord da den ble solgt til Japan. Ifølge Bruce D. Lee, daglig leder i EnterMode, er de norske filmene både vellagde og kommersielt appellerende. (17/11/2016)
 
Det innvandringsfiendtlige og høyreorienterte nettstedet Breitbart, som støttet Donald Trumps presidentkampanje, skal nå ha planer om å opprette europeiske filialer. Breitbarts styreleder, Stephen Bannon, var sjef for Trumps valgkamapanje, og er nå utnevnt til hovedstrateg og rådgiver for den nye presidenten. Breitbart skal visstnok satse på land der høyrepopulismen er i frammarsj og valg står for døren. (16/11/2016)
 
Bazar forlag, med populære forfattere som Dan Brown og Paulo Coelho i porteføljen, er kjøpt opp av Cappelen Damm. Det er andre gang Bazar-sjef Øyvind Hagen selger til Cappelen Damm. Forrige gang var salget av Ex Libris i 1999, hvor rettighetene til Harry Potter-bøkene fulgte med. Bazar vil leve videre som et imprint - dvs. et eget merkenavn som brukes til bestemte utgivelser. Hagen forblir forlagssjef. (15/11/2016)
 
Etter dystre tall tidligere i høst har omsetningen av TV-reklame i oktober økt med 22 prosent, sammenlignet med fjorårets oktobermåned. Det betyr at omsetningen så langt i år har økt med 3 prosent. Dette gjelder den delen av reklameomsetningen som går via mediebyråene. Samtidig har papiravisene mistet halvparten av sin omsetning i løpet av de siste tre årene, og papirutgavene er avisenes klart viktigste inntektskilde. Programmatisk annonsesalg og reklame i sosiale medier vokser med ekspressfart. (15/11/2016)
 
I kjølvannet av kritikken mot Facebooks håndtering av spredningen av falske nyheter, har teknologiselskapet gjort endringer i formuleringen av annonsereglementet. For å hindre de falske nettsidene å tjene penger via Facebooks reklamenettverk, legges falske nyhetsnettsider til listen over ulovlige og villedende nettsider som ikke har tilgang til Facebook Audience Network. (15/11/2016)
 
Norsk Filminstitutt har utformet nye regler for støtte til film, TV-serier og spill. I tråd med regjeringens stortingsmelding om film i 2015, er støtten nå gjort plattformuavhengig, slik at produksjoner som skal vises via strømmetjenester også kan få støtte. Tidligere har støtten vært begrenset til audiovisuelle produksjoner som ble vist på kino, DVD eller TV. Endringen er omdiskutert fordi strømmetjenester ikke betaler avgifter som bidrar til produksjonsstøtte til nye produksjoner, slik de etablerte visningsformene gjør. Spesielt har kinobransjen protestert mot å bidra med støtte som nå kan gå til konkurrerende plattformer. (15/11/2016)
 
Spredning av falske nyheter på Facebook er ikke et nytt fenomen, men problemet har tatt seg kraftig opp i forbindelse med presidentvalget i USA. Nå får Facebook kritikk for måten de håndterer utfordringen på, og for at antall klikk og engasjement teller mer enn fakta. Flere hevder at falske nyheter om presidentkandidatene kan ha hatt innvirkning på valgresultatet, noe Mark Zuckerberg avviser. Facebook har også vært i søkelyset nylig da en feil førte til at opptil to millioner brukere ble erklært døde. (14/11/2016)
 
Amedias 62 abonnementsaviser har nå til sammen 100 000 heldigitale abonnenter. Det er en økning på 28 000 abonnenter sammenlignet med fjoråret. I likhet med flere av Schibsteds aviser, har også Amedia til tider tilbudt nye abonnement til svært lave priser. (14/11/2016)
 
Over 60 prosent av alle on demand-tjenester i Europa er konsentrert rundt film og TV-innhold. Det viser tall fra Det Audiovisuelle Observatoriet i Strasbourgs database Mavise. Til sammenligning utgjør selve TV-kanalene 14 prosent av on demand-tjenestene. Databasen inneholder informasjon om over 12 000 TV-kanaler og 1400 on demand-tjenester. (08/11/2016)
 
En studie som er gjennomført med jevne mellomrom siden 1993, viser at kriminalsaker tar mer plass i TV-nyhetene hos NRK og TV 2 enn tidligere. Til gjengjeld får klimaspørsmål svært liten oppmerksomhet. Undersøkelsen viser også at politikk får mindre oppmerksomhet enn tidligere, og at TV 2-nyhetene og NRK Dagsrevyen er blitt likere hverandre. 2016-runden av studien er gjennomført av Institutt for journalistikk og mediefag ved Høyskolen i Oslo og Akershus. (08/11/2016)
 
Ifølge Klassekampen forteller mange lokalaviser at abonnenter ikke fikk lørdagsavisa sist helg. Avisene rapporterer også om budbiler med sjåfører uten lokalkunnskap og med manglende norskferdigheter. Dette var første lørdag distribusjonsselskapet Kvikkas skulle overta avisleveringen etter at Posten sluttet med post på lørdager. Til Dagens Næringsliv (DN+) sier samferdselsministeren at Kvikkas har taklet situasjonen bra, og at avisene selv har ansvaret for mestepartene av lørdagsavisene. Det er også en del abonnenter som ikke dekkes av noen distribusjonsordning. (08/11/2016)
 
Nyhetsbyrået NTB og nyetablerte DL Discovery har lansert en ny nettavis for ungdom. Munin.buzz er beregnet for bruk i ungdomsskolen, og artiklene vil være knyttet til kompetansemål. I utgangspunktet skal det publiseres seks til åtte nyhetssaker i uken, hvorav noen vil være skrevet på nynorsk. Gründer av DL Discovery, Steinar Evensen, har tidligere erfaring med utvikling av norske læringsteknologier. (08/11/2016)
 
Schibsted møter ny konkurranse i det norske rubrikkmarkedet når tjenesten Letgo lanseres i disse dager. Letgo er et amerikansk selskap, som i 2015 hentet 100 millioner dollar fra den sør-afrikanske rubrikkgiganten Naspers via en rettet emisjon. Nå er selskapet klar for det norske markedet. Letgo er først og fremst en app for smarttelefon, men består også av en egen nettside. (08/11/2016)
 
En kundeundersøkelse fra EPSI Rating viser at norske strømmeabonnenter er mest tilfredse med HBO Nordic, etterfulgt av Viaplay. Det er utvalget og innholdet HBO scorer høyest på. Netflix gjør det godt i forhold til bildekvalitet og brukergrensesnitt, men innholdet trekker ned. 612 personer har deltatt i undersøkelsen. De har svart på vegne av strømmetjenesten de benytter mest. (07/11/2016)
 
Stadig flere annonsører flytter reklamebudskapene sine fra papirmedier til Facebook. Nå vil teknologiselskapet også ha en bit av TV-reklamemarkedet, og er i ferd med å teste ut reklamesalg i video-apper via TV-bokser som Apple TV. Ved hjelp av IP-adresser kan Facebook koble Apple TV-boksen med Facebook-kontoene i samme husholdning, og dermed levere skreddersydd reklame. (07/11/2016)
 
Avisene er allerede bekymret for levering av lørdagsavisa etter at Posten avviklet post på lørdager. Men hvis regjeringen får gjennomført planene i sin nye stortingsmelding, «Postesektoren i endring», er større endringer i sikte. I meldingen foreslås det at A-post forsvinner, og at Posten ikke trenger å levere post på alle hverdager i grisgrendte strøk. Mange aviser er avhengig av Posten for å få papiravisen ut til alle leserne sine. Vel 80 prosent av avisenes inntekter kommer fra fortsatt fra papirutgaven. (04/11/2016)
 
Det TV 2-eide produksjonsselskapet OB-Team, som har stått for mesteparten av Tippeliga-produksjonen siden 2006, overtas av det amerikanske teknologiselskapet NEP. Samtidig har TV 2 inngått samarbeid med NEP Norway om levering av teknisk produksjon de kommende årene. Ifølge Kampanje ligger NEP Norway an til å få oppdraget med å produsere norsk fotball for Discovery. (04/11/2016)
 
Schibsted tall for 3. kvartal er lagt frem, og hos de fire abonnementsavisene har annonseinntektene falt med 28 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2015. Til sammenligning sank annonseinntektene med 18 prosent i 3. kvartal i fjor. Hos VG har digitalinntektene økt med 10 millioner kroner, men totalomsetningen sank. Schibsted i sin helhet øker omsetningen, på grunn av vekst i rubrikkmarkedet. (04/11/2016)
 
Joachim Triers Louder Than Bombs er valgt som vinner av Nordisk råds filmpris. Pengepremien er på 350 000 danske kroner. Det er første gang filmprisen er gitt til en norsk filmskaper. Prisen gis til filmer med høy kunstnerisk kvalitet med sterk forankring i nordisk kultur. (03/11/2016)
 
Mandag lanserte Apple flere nye produkter - blant annet en ny app kalt «TV» som skal gjøre det langt enklere å finne fram til og se innhold på tvers av ulike innholdstjenester. «TV» blir tilgjengelig både på Apple-TV, Ipad og Iphone, og blir en felles portal inn til TV-kanaler og videotilbud på nett, men foreløpig bare i USA. Men den nye appen mangler én viktig innholdstjeneste: Netflix. (03/11/2016)
 
Det blir ingen flere sesonger av BBC-serien Sherlock på NRK: Netflix har kapret de globale rettighetene til den populære serien, som innebærer at 150 TV-selskaper må si farvel til den britiske detektiven. Det at strømmetjenestene nå går etter allerede etablerte serier, skaper utfordringer for nasjonale kringkastere. Ifølge medieforsker Vilde Schanke Sundet pågår det nå en posisjoneringskamp mellom strømmetjenestene og de tradisjonelle tv-kanaler om innholdsrettigheter. (03/11/2016)
 
Annonsekronene fortsetter å renne inn hos verdens største nettsamfunn. Facebook dro inn hele 7 milliarder dollar forrige kvartal, hvorav 6,8 milliarder kommer fra reklame. Sammenlignet med samme kvartal 2014 er det en økning på 50 prosent. Mer enn 80 prosent av reklameinntektene kommer fra mobil. (03/11/2016)
 
Sosiale medier er i ferd med å endre hvordan både TV-selskaper og rettighetshavere tenker om sportsrettigheter, skriver The Drum. I stedet for å holde fast på eksklusive rettigheter, åpner nå stadig flere for live-strømming i sosiale medier for å skape oppmerksomhet og øke verdien på sportsarrangementer. (02/11/2016)
 
Med verdifulle sportsrettigheter i boks, satser Discovery nå på en oppgradering av strømmeplattformen sin. Selskapet har inngått samarbeid med amerikanske BAMTech og får med det tilgang til strømmeteknologien bak Major League Baseball, ESPN og HBO Now, i tillegg til digitale sportsrettigheter for Europa. Også Disney har satset på BAMtech. Mediegiganten har nettopp kjøpt en tredjedel av selskapet. (02/11/2016)
 
Facebook-representant Patrick Walker var til stede under Redaktørforeningens høstmøte for å diskutere nettsamfunnets status i kjølvannet av sensurdebatten. Det ble klart at Facebook fortsatt skal ha retningslinjer som gjelder for hele verden, og det blir dermed ikke aktuelt å ha egne regler i visse geografiske områder (DN+), som flere europeiske redaktører har ønsket. Til stede på møtet var også representanter fra AIPCE, Alliance of Independent Press Councils of Europe, som kom med krav om at Facebook ikke får redigere eller fjerne journalistisk materiale. (01/11/2016)
 
Meldingstjenesten Twitter kutter 350 stillinger - rundt ni prosent av totalbemanningen - som følge av manglende økonomisk vekst. Samtidig legger Twitter ned mobilutgaven av videotjenesten Vine. Det er kun mobilappen som fjernes; innholdet på Vine og nettsiden vil bevares. Årsaken skal være sterk konkurranse fra andre videotjenester som Snapchat, som i større grad tiltrekker annonsører. (28/10/2016)
 
På oppdrag fra Netflix skal det lages en ny nordisk thrillerserie ved navn The Rain. Serien skal produseres av danske Miso Film, kjent for bl.a. Frikjent, Dicte og 1864. Dette blir den første nordiske Netflix Original-serien, og skal etter planen være klar i 2018. (27/10/2016)
 
Etter justering av reglene for tildeling av pressestøtte, har syv nye publikasjoner fått støtte i 2016. Samtidig deltar ukeavisene i år i konkurransen om den samme pengepotten. Ukeavisene har i flere år mottatt støtte fra Norsk kulturråd, men må framover istedet søke Medietilsynet om pressestøtte. Det er nå klart at flere aviser har fått redusert tilskuddene sine i 2016 - blant dem er Dagsavisen, Dagen, BA og Vårt land - mens aviser som Klassekampen og Dag og Tid har fått mer å rutte med. (26/10/2016)
 
Facebook ble kraftig kritisert av mediene da det ikoniske krigsbildet fra Vietnamkrigen ble sensurert på grunn av nakenhet. Nå varsler Facebook at de vil i større grad vil åpne opp for bilder som har nyhetsverdi og er historisk viktige - selv om de ellers strider mot publiseringsreglene deres. (25/10/2016)
 
HBO Nordic har kjøpt inn NRKs dramaserie Kampen for tilværelsen. Det lå lenge an til at serien aldri ville bli vist igjen, ettersom rettighetsavtalen knyttet til gjenbruk var basert på en gammel modell. Serien blir tilgjengelig i strømmetjenesten i desember. (25/10/2016)
 
Det amerikanske teleselskapet AT&T kjøper mediegiganten Time Warner for 85 milliarder dollar, gitt at avtalen mellom de to selskapene godkjennes av konkurransetilsynet. Time Warner eier bl.a. CNN, HBO og produksjonsselskapet Warner Bros. studio. Dermed ekspanderer AT&T virksomheten utover telekommunikasjon og Internett. Dersom kjøpet godkjennes, vil AT&T være en av storaktørene med makt til å forme fremtidens medielandskap. (24/10/2016)
 
Det er ikke bare i TV 2 det danske mediekonsernet Egmont tynner ut bemanningen. I en tredje kuttrunde siden 2015 forsvinner nå elleve nye årsverk i Egmont Publishing (tidligere Hjemmet Mortensen). Ni av årsverkene skal kuttes i de redaksjonelle fellesavdelingene som ble opprettet i fjor, og det vil gjenstå 20 årsverk innen redaksjonell innholdsproduksjon. (24/10/2016)
 
Over 90 prosent av Dagsrevyens seere er over 40 år, viser tall Dagbladet har fått av NRK. I 2015 gikk NRK inn for å fornye Dagsrevyen, og et av grepene var å benytte yngre kilder for å gjøre sendingene mer relevante for unge seere. Der har NRK ikke lykkes med. Bare 9,5 prosent er under 40 år, noe som utgjør omlag 61 000 seere. (20/10/2016)
 
Stortinget har bedt regjeringen sikre kommersiell allmennkringkasting med hovedkontor og nyhetsredaksjon i Bergen i løpet av 2016. Mediemangfoldsutvalget har hastevurdert ulike modeller for økonomisk støtte, men har ikke tatt stilling til om det bør gis støtte til en kommersiell allmenkringkaster. Modellen utvalget har falt ned på får kritikk fra Discovery, mens utvalgsmedlem Gunnar Stavrum mener hasteoppdraget hindret utvalget i å se hele mediepolitikken i sammenheng. (19/10/2016)
 
Mediemangfol