Avisåret (årlig rapport)

utarbeides av medieforsker Sigurd Høst, som hvert år samler inn informasjon om alle norske aviser som kommer ut minst en gang i uken - også de som ikke er organisert i Mediebedriftenes Landsforening eller Landslaget for lokalaviser. Ut fra opplysningene som samles inn, utarbeides en rekke oversikter over norsk avisstruktur. Disse oversiktene, sammen med avisenes opplagstall og utgiverfrekvens, publiseres i rapporten Avisåret som fram til og med 2006 ble utgitt i Institutt for Journalistikks rapportserie. Fra 2007 er Høst tilknyttet Høgskulen i Volda, og du finner rapportene her og her .
Avisåret (årlig rapport)
Sigurd Høst
Tlf.: 91 34 51 72
E-post: sigurd.host@hivolda.no
URL: http://www.hivolda.no/hivolda/om-hogskulen/avdelingar/mediefag-1/tilsette/host_-sigurd