Norsk Rikskringkasting (NRK)

har en analyseavdeling som utarbeider programstatistikk og statistikk for bruk av radio og fjernsyn, basert på undersøkelser gjennomført av MMI og TNS Gallup. Denne statistikken ble tidligere presentert i publikasjonen Tall&fakta som kom ut hvert år, siden i allmennkringkasterregnskapet. Nå presenteres den i NRKs Årsrapport og Årsregnskap. NRK legger også noe informasjonsmateriale ut på nettsidene sine.
Norsk Rikskringkasting (NRK)
Markeds- og kommunikasjonsavdelingen
Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1
P.B. 8500 Majorstuen
N-0340 OSLO
Tlf.: 23 04 70 00
E-post: info@nrk.no
URL: http://www.nrk.no/