Norsk Rikskringkasting (NRK)

har en analyseavdeling som utarbeider programstatistikk og statistikk for bruk av radio og fjernsyn, basert på undersøkelser gjennomført av MMI og TNS Gallup. Denne statistikken ble tidligere presentert i publikasjonen Tall&fakta som kom ut hvert år. Nå presenteres den i NRKs allmennkringkasterregnskap. En del av denne informasjonen gis også i NRKs årsmeldinger. NRK legger også noe informasjonsmateriale ut på nettsidene sine.
Norsk Rikskringkasting (NRK)
Markeds- og kommunikasjonsavdelingen
Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1
N-0340 OSLO
Tlf.: 23 04 70 00
Fax: 75 12 27 77
E-post: info@nrk.no
URL: http://www.nrk.no/