MTG
Det svenske mediekonsernet Modern Times Group (MTG) kom tidlig inn i det norske kringkastingsmarkedet med TV-kanalen TV3 og radiokanalen P4. MTG eier også Viasat, som er en betydelig TV-distributør i Norge.

Virksomhet

MTG driver TV-kanaler, TV-distribusjon og ­-produksjon i Skandinavia, Finland og Sentral- og Øst-Europa. I tillegg har konsernet TV-kanaler i Afrika, USA og Sentral-Asia. MTG driver også en rekke radiokanaler. Den tyngste aktiviteten er i Skandinavia; Sverige, Danmark og Norge står for nesten tre fjerdedeler av inntektene (2014).

Konsernet sender de fleste av sine nordiske og europeiske kanaler via Storbritannia for å nyte godt av liberale reklameregler.

TV
MTG har tre reklamefinansierte TV-kanaler i Norge - TV3, Viasat 4 og TV6 - som alle følger britiske reklameregler. Kanalene eies formelt via MTGs britiske datterselskap Viasat Broadcasting. TV3 startet opp som en fellesskandinavisk kanal nyttårsaften 1987, men ble etter hvert delt i tre nasjonale kanaler. Viasat 4 ble lansert i 2007 i forbindelse med utrullingen av det digitale bakkenettet, mens TV6 ble etablert høsten 2013. TV-tilbudet i disse kanalene er preget av lett underholdning. Mens hovedkanalen TV3 er rettet mot alle, har Viasat 4 en maskulin profil med sport og spenning, mens TV6 sin primære målgruppe er kvinner.

MTG står også bak Viasat, den ene av Norges to distributører av satellitt-TV, og tilbyr en rekke betal-TV-kanaler under Viasat-navnet. Disse kanalene er viet sport, film eller dokumentarer. Viasats filmkanaler het tidligere TV1000. Et par av sportskanalene kan ut fra språk og innhold betraktes som norske, men de fleste Viasat-kanalene er fellesskandinaviske. MTG har også sin egen strømmetjeneste for video på nett - Viaplay. I 2015 har MTG satset videre på online video, med oppkjøp av store YouTube-nettverk og en global aktør innen e-sport (organiserte konkurranser i dataspill).

Gjennom Strix Televisjon og Novemberfilm driver MTG TV-produksjon i Norge. I tillegg kjøpte MTG høsten 2013 et av Norges største produksjonsselskap - Monster. I 2014 ble MTGs TV-produksjon samlet i divisjonen Nice Entertainment Group, der også de norske selskapene inngår. Strix står bak kjente TV3-konsep­ter som «Robinsonekspedisjonen» og «Charterfeber», men lager også programmer for konkurrerende kanaler, blant annet «Farmen» på TV 2 og «Sinnasnekker'n» på TVNorge. Selskapet Monster er TV 2s viktigste programprodusent, med programmer som «Senkveld» og «Skal vi danse» i porteføljen.

Radio
MTG eier P4 Radio Hele Norge, landets første og største riksdekkende kommersielle radiokanal. Helt siden starten i 1993 har P4 vært nummer to etter NRK P1. Markedsandelen er på rundt 17,5 prosent (2016) - vel det dobbelte av konkurrenten Radio Norge. I motsetning til MTGs TV-kanaler har P4 konsesjon som allmennkringkaster og må innfri flere krav til innholdet. Kanalen må blant annet tilby nyheter, debatter og kulturprogrammer, men har generelt en bred og lett profil. Hovedkontoret er lagt til Lillehammer.

MTG driver også lokalradio i flere storbyområder gjennom det P4-eide selskapet P5 Radio Halve Norge. P5 - med slagordet «byens største hits» - har stasjoner i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger/Sandnes. P4-gruppen eier dessuten P7 Klem (tidl. Klem FM) og deler av NRJ-kjeden.

Både P4 og P5, P7 og NRJ er også tilgjengelige på DAB, sammen med den rene DAB-kanalen P6 Rock. I tillegg kommer nettradio. Selskapet P4 er pådriver for overgang fra analog til digital radio i Norge, og eier Digitalradio Norge AS sammen med NRK. Gjennom P4 har MTG påtatt seg store økonomiske forpliktelser i forbindelse med utbygging av DAB-nettet.

Eiere

MTG kontrolleres av den svenske Stenbeck-familien, via investeringsselskapet Kinnevik. Kinnevik eier også telekomselskapet Tele 2.

Historie

Svenske Modern Times Group (MTG) var blant de første tilbyderne av reklamefinansiert TV og radio på norsk - med TV3 i 1988 og P4 i 1993. MTG har sitt utspring i industrikonsernet Investment AB Kinnevik, som under Jan Stenbecks lederskap begynte å investere i mediesektoren midt på 1980-tallet. Selskapets første TV-kanal var TV3. På 1990-tallet ble Kinneviks TV- og radiovirksomhet skilt ut i selskapet MTG.  

TV3 var lenge kun tilgjengelig via kabel og satellitt, men etter digitaliseringen av det norske bakkenettet i 2007 har både TV3 og Viasat 4 vært sikret riksdekning. TV3s norske markedsandel lå i mange år stabilt på rundt 6 prosent, men har siden 2011 gått noe ned (under 4 prosent i 2014). Også Viasat 4 har gått tilbake i samme periode, fra nærmere 4 til ned mot 2 prosent. For å styrke posisjonen sin lanserte MTG høsten 2013 en ny kanal rettet spesifikt mot kvinner - TV6. MTG har også tidligere prøvd seg med tilleggskanaler til TV3, med ZTV som den lengstlevende.

MTG har vært på eiersiden i P4 siden oppstarten i 1993, først som største eier med en tredjedel av aksjene, og siden 2006 som den eneste eieren. P4 har hele tiden hatt et godt grep om lytterne, også etter at den andre riksdekkende reklamefinansierte radiokanalen, Kanal 24 (nå Radio Norge), kom på lufta i 2004. P4 mistet da konsesjonen til nykommeren og måtte ta til takke med en ny konsesjon med mindre dekning. P4 beholdt likevel de fleste lytterne og forble den klart største kommersielle radiokanalen i Norge.

Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
TNS Gallup
Retriever (Atekst)
Kampanje.com
Ketil Jarl Halse & Helge Østbye (2003): Norsk kringkastingshistorie
 
MEDIENORGE ©2018 medienorge@infomedia.uib.no