Egmont
Danske Egmont er blant de tre største mediekonsernene i Norge. Etter mer enn hundre år i det norske markedet har Egmont i dag en sterk, og til dels ledende, posisjon innenfor TV, film og kino, ukepresse og forlag.

Virksomhet

Etter kjøpet av hele TV 2 Gruppen i 2012, er Norge blitt Egmonts viktigste marked, med mer enn halvparten av konsernets samlede omsetning.

TV
Egmonts mest lønnsomme virksomhet i Norge er TV 2 Gruppen, som er Norges desidert største privateide TV-konsern. Hovedkanalen TV 2 er landets nest største kanal etter NRK1, og samlet hadde TV 2-kanalene en markedsandel på 26,3 prosent i 2016. Egmont har vært medeier i TV 2 siden oppstarten i 1992, men har ikke TV-virksomhet i andre land enn Norge.

Ukepresse
Egmont Publishing - tidligere Hjemmet Mortensen - er Norges største ukebladforlag, og utgir en rekke norske ukeblader og magasiner. Titlene omfatter mange av landets eldste og mestselgende ukeblader, bl.a. Hjemmet, Norsk Ukeblad, Familien, Vi Menn og Her og Nå. Samlet står Egmont Publishing for nærmere halvparten av det totale ukebladopplaget. Forlaget eier også 14,3 prosent av distribusjonsselskapet Bladcentralen, men har ikke lenger eget trykkeri (nedlagt i 2012). Inkludert Egmont Kids Media er eierandelen i Bladcentralen 28,6 prosent.

På internett har Egmont Publishing samlet innhold fra bladene sine under portalen Klikk.no. Det er også en egen Klikk-redaksjon, og fokuset er på forbrukerstoff. Tidligere inngikk også stoff fra andre nettsteder forlaget har kjøpt (bl.a. Barnimagen.no, Art­oftaste.no og Dinkost.no), men de fleste av disse er nå lagt ned, mens stoffområdene er integrert i Klikk.no. Klikk.no har også samarbeid med andre aktører, både Mediehuset Nettavisen (som Egmont eier 50/50 med Amedia) og Telenor-eide ABC Nyheter. Samarbeidet med Dagbladet ble avsluttet etter at avisen ble kjøpt av Egmont-rivalen Aller. I stedet inngikk Egmont en avtale om samarbeid mellom Klikk.no og Schibsteds regionaviser.

Egmont er også store innen tegneserier. Tegneserieutgivelsene var før samlet i selskapet Egmont Kids Media (tidl. Egmont Serieforlaget), som også sto bak en rekke spill og aktivitetsprodukter for barn. Høsten 2013 annonserte Egmont at Egmont Kids Media og ukepresseforlaget Hjemmet Mortensen skulle legges inn under ett felles forlagshus: Egmont Publishing. Samlingen under nytt navn skjedde 1. april 2014, og forlagene opererer nå som ett selskap. 

Egmont er også en tung aktør i den norske bokbransjen gjennom Cappelen Damm, som eies sammen med det svenske Bonnier-konsernet. Cappelen Damm er Norges nest største forlagsgruppe og eier blant annet bokhandlerkjeden Tanum og en rekke bokklubber.

Film og kino
Etter kjøpet av Oslo Kino-konsernet i 2013 er Egmonts selskap Nordisk Film den største kino­eieren i Norge, med 30,5 % andel av kinobesøket i 2016. Det norske kinoselskapet heter nå Nordisk Film Kino. Nordisk Film er også en stor kino- og videofilmdistributør og har en omfattende filmproduksjon.

Spill
Egmont opprettet Nordisk Film Games i 2016, en enhet som tok sikte på å støtte nordisk dataspillutvikling med flere hundre millioner kroner. Nordisk Film Games er en del av Egmonts strategi å satse på områder med stort vekstpotensiale. 


Eiere

Egmont eies av Egmont Fonden, en selveiende stiftelse i Danmark som både driver forretningsvirksomhet og veldedig virksomhet.

Historie

Det danske mediekonsernet Egmont, som fram til 1992 bar navnet Gutenberghus, ble etablert som trykkeri av Egmont Harald Petersen i 1878. Selskapets første ukeblader gikk i trykken rundt 1900, blant dem Hjemmet (fra 1904), som helt fram til i dag har vært en av Egmonts mest solgte titler. Konsernet har siden 1920-tallet vært eid av den selveiende stiftelsen Egmont Fonden, opprettet ved Egmont Harald Petersens død. Dette er ikke bare en kommersiell medieeier, men også en allmennyttig stiftelse som engasjerer seg i barn og unges oppvekstvilkår.

Egmont entret det norske markedet med ukebladet Hjemmet på norsk i 1911. Ukebladforlaget Hjemmet Mortensen ble etablert i 1992, da Egmont fusjonerte sitt norske ukebladforlag, Hjemmet, med Ernst G. Mortensen Forlag, som var eid av industrikonsernet Orkla. Egmont overtok Orklas halvpart av aksjene i 2008. I 2014 skiftet forlaget navn til Egmont Publishing og tok opp i seg Egmont Kids Media.

Egmont har gitt ut norske tegneserier siden 1934. En stor del av tegneserievirksomheten er bygget opp rundt Donald Duck & co og en rekke andre Disney-serier som selskapet har utgitt på lisens siden 1948.

I 1984 overtok Egmont det norske forlagshuset N. W. Damm & Søn. I 2007 ble dette fusjonert med J. W. Cappelens Forlag (eid av svenske Bonnier) til forlagsgruppen Cappelen Damm, der Egmont og Bonnier eier halvparten hver.

Egmont fusjonerte med Nordisk Film i 1992 og tok dermed steget inn i filmproduksjon, filmdistribusjon og kinodrift. I Norge har Nordisk Film primært stått sterkt innenfor produksjon og distribusjon. Men i 2013, med kjøpet av hele Oslo Kino, inkludert Norsk Kino, ble Egmont med ett Norges største kinoeier. Høsten 2014 skiftet Oslo Kino/Norsk Kino navn til Nordisk Film Kino. Egmont har også drevet med TV-produksjon gjennom selskapet Nordisk Film TV (med norsk datterselskap), men dette ble solgt i 2009.

Egmont var med på oppstarten av TV 2 i 1992, og har hele tiden siden vært en av de to-tre dominerende eierne: Først sammen med Schibsted, så med Schibsted og A-pressen, og siden 2005 i tospann med A-pressen. I 2012 overtok Egmont hele TV 2 da A-pressen (nå Amedia) solgte sin halvpart.

Kilder

Selskapets årsrapporter og nettsider
Mediebedriftenes Landsforening
TNS Gallup
Film & Kino
Retriever (Atekst)
Kampanje.com
 
MEDIENORGE ©2018 medienorge@infomedia.uib.no