Videobruk (VHS/DVD/harddiskopptaker) etter type opptak
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall for videobruk fordelt på type opptak. Tallene kan brytes ned på bakgrunnsvariablene kjønn, alder og utdanning fra og med 1995, men totaltall finnes tilbake til 1991.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Videoseere etter type opptak 1991 - 2013, fordelt på alle (prosent)

ÅrAlleEgen-
produsert
Opptak
fra TV
Kjøpe/
leiefilm
Kjøpe/
leie-VHS
Kjøpe/
leie-DVD
VHS-
spiller
DVD-
spiller
Harddisk-
opptaker
Videofiler
på PC
 
199109-79 år134444 - - - - - -  
199209-79 år154144 - - - - - -  
199409-79 år94152 - - - - - -  
199509-79 år145148 - - - - - -  
199609-79 år164059 - - - - - -  
199709-79 år154653 - - - - - -  
199809-79 år163559 - - - - - -  
199909-79 år173457 - - - - - -  
200009-79 år143161 - - - - - -  
200109-79 år143062 - - - - - -  
200209-79 år1327674226 - - - -  
200309-79 år1526683039 - - - -  
200409-79 år1123731857 - - - -  
200509-79 år1315791170 - - - -  
200609-79 år71283677 - - - -  
200709-79 år61866 - - 197617 -  
200809-79 år92645 - - 85618 -  
200909-79 år83343 - - 9522342  
201009-79 år32345 - - 6583123  
201109-79 år73340 - - 6463829  
201209-79 år44138 - - 4543327  
201309-79 år55923 - - 2345028  
Merknader:

Fordelinger blant de som har sett video. Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt medienorge og originalkilde oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2014 medienorge@infomedia.uib.no